Andra trafikdistriktets vagn C 701 (Fordon: vagnar)

av Anders Jansson @, tisdag, januari 08, 2019, 11:39 (230 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Denna vagn tillverkades av Kockuns 1867 tillsammans med C-vagnarna 702 - 706. År 1885 har C 701 till synes helt gått upp i rök, i särtryck 77 finns bara tomrummet efter den kvar. 1886 tillkommer istället sovvagnarna A 696 - 701. Vad hände egentligen med vagn C 701 år 1885?

Jag hittar ingen förklaring vid genomläsning av Maskinavdelningens diarieregister för år 1885. Studium av Särtryck 77 ger vid handen att under att under 1885 så försvann C 701 men tillkom C 500 (tidigare vakant nummer). Den senare vagnen redovisades 1890 tillsammans med 1867 års vagnar littera C6b/BC6 från Kockums. Antalet sådana uppgick då till 20 stycken vilket stämmer med antal levererade. Mycket talar därför för att C 701 år 1885 omnumrerades till C 500. Orsaken var möjligen att man ville ha en obruten nummerserie för de sex sovvagnarna 696-701 som beställdes i december 1885 och levererades 1886.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum