Okänd olycka (Järnväg allmänt)

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, torsdag, januari 10, 2019, 19:45 (158 dagar sedan) @ Carl Olof Mossberg

Ur Dagens Nyheter fredag 1883-12-07:

"Bantågssammanstötning.
Fyra personer skadade.

En tågsammanstötning af svårare art inträffade i onsdags afton strax efter kl. 6.15 å Mattmar station i Jemtland mellan två personförande ordinarie tåg.

Dervid tillgick sålunda: Då tågen nr 117 från stationen (det står faktiskt så, min kommentar) och tåg nr 110 från Östersund, hvilka å Mattmar station skulle mötas, nästan samtidigt gåfvo ankomstsignal för att ingå å stationen, visades från stationen klart till tåget nr 117, hvaremot till tåget nr 110 i vederbörlig ordning visades stoppsignal. Detta sistnämnda tåg, som bestod af 18 vagnar, hvaraf endast en lärer varit försedd med broms*), kunde dock icke bringas att stanna dels på grund af lutningen in mot stationen samt dels i följd af den ringa bromskraften, utan det inrusade å stationen, dock icke på samma spår som det mötande tåget nr 117 kom, utan på det närmast bredvid liggande spåret och med den olyckliga påföljd att dess lokomotiv körde in från sidan in i tåget nr 117, så detta blef alldeles afskuret, hvarvid dess postvagn, en kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn samt ångfinkan krossades."

/Så följer en rätt lång redogörelse om personskador och förstört gods m.m. Säg till om någon vill ha hela texten/

"Under i går hållet förhör om tilldragelsen har utrönts att de till olyckan egentligen vållande äro eldaren Kroon såsom tjenstgörande lokomotivförare, stationskarlen Johansson, hvilken tjenstgjorde som konduktör, samt stationsinspektoren Norman vid Trångsviken." /I vilken mening var och en brustit står inget om/.

"*) Enligt nu gällande tjenstgöringsreglemente skall i godståg minst hvar åttonde vagn vara försedd med bromsinrättning."

--
www.banvakt.se


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum