SJ Ellok - Takfärg på Da, Dm och Ma (Fordon: lok)

av BJ, lördag, januari 12, 2019, 09:14 (156 dagar sedan) @ WS

Troligen har du läst alla länkar på forumet om ellok och svarta tak.
Det enda kända dokumentet där Ellokens färg på tak nämns, bifogas nedan.

Hoppas på att något senare dokument kan komma fram som bevis i frågan.

I övrigt så tror jag att de länkar du hänvisar till så är taken svarta.
BJ

Klipp från tidigare debatt:
Med hjälp av Thomas hittades en länk på forumet som beskriver färger på ellok 1933.
http://jvmv2.se/forum/index.php?id=38392
BJ

PS: Kopia nedan för snart 10 år sedan.
Signatur NOR skriver följande:

Avskrift från Elektrotekniska byråns PM 7794:

"Målning av korgen till lok för Ångelinjerna.

Korgen målas med Beckers ’Rivalin nr. 69’. Denna färg användes även å takets gavelparti.

Grå färg, å prov märkt 1, användes för strykning av fönsterbågar, jalusikanter samt solskyddsskärmar. Begränsningsytor å fönster och jalusier, ’se skiss’.

Fönsterbågen i gaveldörren målas dock icke med grå färg, utan bestrykes med samma färg som dörren.

Färg å tak samt jalusispjälor, de senare såväl ut- som invändigt, enligt prov märkt 2, (svart färg med brytning åt grått).

Invändiga målningen å förarehyttens väggar enligt prov märkt 3, taket enligt prov märkt 4.

Maskinrummets väggar enligt prov märkt 5, lika hittillsvarande använd färgton, taket, färgprov märkt 6 också lika hittillsvarande.

Prov märkt 7 visar behandlingen av plåten å samtliga takluckor.

För dessa används en blandning av 2,5 delar copalfernissa och 4 delar slammad Malmökrita, vilka sammanröres, varefter 0,3 delar terpentin och 0,2 delar siccativ tillsättes. Ytan bestrykes flödigt härmed, varefter rikligt med sand påsiktas och massan får torka ett dygn. Därefter avsopas all lös sand och ytan bestrykes ytterligare med ovanstående blandning, nu något mera utspädd med copalfernissa och terpentin. Ytan får efter denna strykning torka ca. 2 dygn, då färdigstrykning sker med tjock oljefärg.

Stockholm den 25 november 1933.
Kungl. Järnvägsstyrelsen.
Elektrotekniska byrån."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum