Kontrollås och kontrollnycklar (Bana)

av Anders Järvenpää @, Åbo, onsdag, februari 06, 2019, 10:23 (199 dagar sedan) @ Littera JS

Även här i Finland används K-nyckelsystemet. Jag förmodar att nyckelprofilerna är likadana som i Sverige. Den speciella användningen av K14, K15 och K16 i Sverige finns däremot inte här.

Jag har ritningar över nyckelprofilerna i arkivet. Min avsikt är att digitalisera materialet och kontrollera huruvida samma profiler verkligen används i Sverige och Finland när ritningarna kommer emot nästa gång.

K-nycklarna används dessutom allmänt vid museibanor. På grund av systemets och nycklarnas stora utbreddning och systemets höga ålder torde nycklarna inte längre ha någon mer omfattande säkerhetsfunktion. Korrekt använda är de givetvis ett bra verktyg för att hålla ordning på växlar och signaler vid sidobanor med lägre säkerhetskrav.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum