Kontrollås och kontrollnycklar -- teknisk funktion (Bana)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 06, 2019, 11:29 (198 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Om K-låsens tekniska funktion kan man tillägga följande:

Ett enkelt kontrollås kan vara upplåst (låskolven indragen) eller låst (låskolven utskjuten). I regel kan K-nyckeln tas ur låset bara när det är låst. När låset är upplåst sitter nyckeln fast i låset. Undantag från detta är K12- och K15-lås: K12- resp. K15-nyckeln kan tas ur låset oberoende av om det är låst eller inte.

Ett dubbelt kontrollås består av två sammanbyggda K-lås (t.ex. K1/K2), med en gemensam låskolv. Låset manövreras genom att de två nycklarna vid omvridning skjuter låskolven åt var sitt håll. Därigenom blir den ena K-nyckeln (t.ex. K1-nyckeln) fast i låset när den andra (K2-nyckeln) kan tas ut, eller omvänt. Detta utnyttjas för låsning av flera objekt i serie.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum