Kontrollås och kontrollnycklar -- LK16 (Bana)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 06, 2019, 23:41 (197 dagar sedan) @ Erik Andersson

Enligt Lundbergs kompendium så är LK16 till för oförreglade lastplatser med fler än en växel. Där alltså K16-nyckeln passar direkt i tågspårsväxlarnas lås.

Man kan ju bara kvittera ut en K16 nyckel från angränsande station, och om man av någon anledning skulle behöva ha flera av växlarna upplåsta samtidigt så blir det problem. Om behov fanns kunde man man därför komplettera lastplatsen med ett centrallås där man kunde stoppa in sin medhavda K16 och få ut två eller fler LK16 som man kunde låsa upp växlarna med.

Aha, tack för detta förklarande besked. Av det inser jag också varför LK16-lås inte behövdes vid en lastplats med bara en växel i tågspåret.

Och vid lastplats med förreglande huvudsignaler kan man förstås inte ha K16-lås (eller LK16-lås) direkt i växlarna, eftersom man där rimligen måste gå med sin medförda K16-nyckel via ett centrallås för att säkerställa att huvudsignalerna ställs till "stopp" innan någon växel i tågspåret låses upp, och att de inte kan ställas till "kör" igen förrän alla växlar (och skyddsväxlar eller spårspärrar) är låsta i normalläge.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum