Fastighets AB Rimbobanan? (Järnväg allmänt)

av Anders Jansson @, torsdag, februari 07, 2019, 17:23 (161 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Vid försäljningen till SL behöll SJ byggnaden vid Stockholm östra. Det gjordes genom att bangårdsområdet och linjen mot Albano avsöndrades från Järnvägsstadsägan nr 1. Den senare behölls av SJ och utgjordes då av den aktuella byggnaden. SL kom att bli hyresgäst i de delar som behövdes för järnvägsverksamheten.

Varför SJ behöll byggnaden framgår inte av de källor jag har tillgång till nu. Ett vagt och osäkert minne säger dock att orsaken kan ha varit olika syn på byggnadens kommersiella värde där SJ kan antas ha haft en mera "modern syn".


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum