Praktikfall-Kontrollås Bfo (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, lördag, februari 09, 2019, 12:44 (251 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Växeln låg ursprungligen på linjen Billingsfors - Dals Långed. Den kallades då Billingsfors sågverk, signatur Bfos. K 16-låst utan signalberoende, varför sth 40 gällde förbi platsen.

1987 flyttade man ut Billingsfors´ södra infartssignal. Så att vagnomsättningen kunde ske under den enklare formen växling i st f vagnuttagning (spärrfärd). Då måste K 16-låset bytas mot ett annat, då K 16 är reserverad för slutlåsning av lastplats (linjeplats) eller särskilt utrustad station (driftplats). Trafikplats Bfos slopades därvid infrastrukturellt och växeln numrerades i stationens serie. Platsens trafikroll som godstaxepunkt är inte helt klarlagd. Men även här
tycks sågverksspåret med tiden ha infogats i Billingsfors stn.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum