Smalspåriga personvagnar: KBJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, lördag, februari 09, 2019, 17:40 (195 dagar sedan)

Hej!

Efter ett litet uppehåll kommer här nästa del av vår genomgång av smalspårsbanornas personvagnar.

Under 1880-talet försöker man få till stånd en kustbana mellan NOJ och länsgränsen mot Blekinge. Banan är tänkt att utgå från Berga på NOJ och ansluta till KJ i Kalmar och fortsätta söderut. Först 1895 konkretiseras planerna och när landstinget skjuter till pengar kan man börja bygga.

Ett bolag bildas, Kalmar Läns Östra Järnvägsaktiebolag, som redan från trafikstarten för KBJ år 1897 samförvaltas tillsammans med banorna Kalmar-Emmaboda och Nybro-Sävsjöström. Även Kalmar-Torsås Järnväg ingår i förvaltningen när denna färdigställs år 1899.

KBJ går genom bördiga jordbruksbygder och skogsområden. Med tiden startas även flera industrier i samhällena längs banan. KBJs ekonomi är den första tiden förhållandevis stark, det gör tex att man redan år 1910 övertar Mönsterås-Åseda Järnväg när denna går i konkurs.

Banan överlever de ekonomiska svårigheterna under tjugotalet och de första åren in på 1930-talet, men några år senare är ekonomin körd i botten. För att förhindra att de trafiksvaga bandelarna läggs ned går staten in och tar över trafiken på Kalmarbanorna, däribland KBJ, år 1940.

Fordonens märkning
Kalmar Läns Östra Järnvägsaktiebolag som äger banan använder märkningen KBJ, Kalmar-Berga Järnväg, för sina fordon. Bolaget blir med tiden ägare även till MÅJ och ÖSmJ, men även där används de tidigare bansignaturerna på fordonen.

Liksom övriga småländska smalspårsbanor använder KBJ från början första klass och tredje klass i personvagnarna. Först år 1929 littererar man om första klass till andra klass.

Elektrisk belysning
KBJ är en pionjär när det gäller elbelysning. Redan i samband med att de båda boggifinkorna med ångturbiner levereras år 1906 införs elektrisk centralbelysning i tågen.

Personvagnar
I en skrivelse från 30 januari 1896 kungör bolaget sin kommande upphandling av rullande materiel.

[image]

Leverantör för samtliga personvagnar blir Kockums i Malmö. Då vagnarna levereras året efter har beställningen minskats något till sex stycken tvåaxliga vagnar, en förstaklass, tre tredjeklass och två kombinerade tredjeklass och post.

[image]
KBJ A 1305 på vändskivan på Kalmar Västra

[image]
När KTsJ invigs år 1899 lånar man in lok och vagnar från KBJ. Av vagnarna i tåget kan åtminstone A 1305 identifieras. Troligen är även fler av KBJs vagnar med i tåget, men det är svårt att avgöra då bägge banornas vagnar byggdes efter samma ritningar.

Efter fem års trafik tillkommer ytterligare en personvagn, en stor tvåaxlig tredjeklassvagn, levererad av Hässleholms mekaniska verkstad. År 1906 köps ytterligare vagnar från samma tillverkare, nu två tredjeklass boggivagnar med lanternintak. Dessa är redan från leverans utrustade med elektriskt lyse.

[image]
År 1907 köper man via LCJ den stora boggivagnen från Ulricehamns Järnväg. Vagnen är tillverkad av Vabis år 1899 och är inredd med en alltför stor andraklassavdelning för LCJs behov. Vagnen blir hos KBJ ACo 1312.

Under år 1916-1918 tillkommer tre nya moderna personvagnar med höga välvda tak, stora fönster och teakpanel. Alla tillverkade av den nya, ”egna” järnvägsverkstaden, KVAB. Den första är en tvåaxlig tredjeklassvagn, den andra en kombinerad första- och tredjeklass boggivagn medan den tredje vagnen, en tvåxlig tredjeklass- och postvagn, är speciell då den har dörrar för ”sjuk- och fångtransporter”.

[image]
Leveransbild av ACo 1309(2) år 1917.

[image]
Ritning på den kombinerade person- och postvagnen CD 1316 med den lilla sjuk- och fångtransportkupén i mitten.

[image]
Vi hänvisar ibland till ”vagnkort” i våra inlägg. Här är ett exempel på ett sådant kort, dessutom ett av de fåtal där fångtransport nämns.

År 1919 beställer KBJ liksom många andra banor fordon från Görlitz i Tyskland. En nitad tredjeklass boggivagn levereras året därpå och är då målad grön med gula linjer.

[image]
Ett KBJ persontåg av tjugotalssnitt med resgodsvagnen F 1280 närmast lok och därefter Co 1313, ACo 1309(2), C2 1315, CD 1316 och sist en av F-vagnarna 1322-1325. Bilden är från Digitalt museum, men saknar information om vilken station den är tagen vid. Är det någon som placera bilden?

[image]
En av de sällsynta bilder från tjugotalet som finns med smalspårståg ute på linjen. Sammansättningen är nära nog identiskt med förra bilden men nu går förmodligen en fd MÅJ-finka främst.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum