Smalspåriga personvagnar: KBJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, lördag, februari 09, 2019, 17:40 (127 dagar sedan) @ Johan O

Sommarvagnar
KBJ har redan tidigt flera sommarvagnar med lösa reden byggda på N-vagnar, som det till skillnad från många andra banor faktiskt finns bra bilder på. På bilden nedan syns N 1361 och två systervagnar.

[image]

Trots bilden ovan finns det ingen dokumentation i form av rapporter eller vagnkort som visar att denna eller andra vagnar i samma serie använts som sommarvagnar. Dock ska man beakta att vagnkorten som finns från Kalmarbanorna är från cirka 1918 och framåt. Kanske var samtliga ursprungliga sommarvagnar redan slopade då.

I inlägget om KTsJ länkade vi till denna bild som BD lagt ut på forumet tidigare. Vi skrev då att sommarvagnen tillhörde KTsJ, men efter närmare studier undrar vi om det inte trots allt står KBJ på rambalken?

År 1913 låter man liksom KTsJ tillverka två permanenta sommarvagnar litt C4 hos KVAB på NN-underreden. Troligen ersätter dessa de äldre sommarvagnarna. Vi har inte hittat några bilder på KBJs vagnar, se därför inlägget om KTsJ för bilder på vagntypen. Är det någon som vet något mer om vagnarna?

En sista sommarvagn tillkommer år 1923, då en boggivagn av enklare modell leveraras. från KVAB. Samma typ levereras även till KTsJ och VGJ.

[image]
Eftersom det är ont om bilder på boggisommarvagnarna lånar vi denna bild tagen efter förstatligandet. Fd KBJ Co4 1100 först i tåget.

Ombyggnader och vagnbyten
Genom att KBJ är delägare i KVAB kommer denna verkstad att utföra banans alla ombyggnader. Första vagn att bli ombyggd är C 1309 som år 1910 förses med en tredje axel, troligen för att förbättra gångegenskaperna för denna långa vagn.

De båda Co-vagnarna 1310 och 1311 ombyggs år 1920 som första lanterninvagnar med nya högvälda tak. Under 1920-talet ombyggs även ACo 1306 och den treaxliga vagnen C 1314 (fd C 1309) på samma sätt.

[image]
Leveransbild av motorvagn X 40 (fd C 1301) år 1926 med Co 1310 i ombyggt skick.

Under tjugotalet förändras samtliga tvåaxliga vagnar ur ursprungsuppsättningen:

Åtminstone de båda CD-vagnarna 1303 och 1304 förpassas med tiden till MÅJ och används som släpvagnar till de båda motorvagnarna på banan. Båda vagnarna syns i den film som finns från KBJ/MÅJ.

[image]
Motorvagnståg i Mönsterås år 1939 med MÅJ XC 10 och KBJ CF 1303.

Sommarvagnen C4 1499 byggs år 1926 om till kombinerad person- och resgodsvagn litt CF. Åtta år senare blir vagnen hjälpvagn. I samband med det byggs därför den andra C4-vagnen, 1495, om till CF.

[image]
Ombyggnaden av C4-vagnarna till litt CF sker enligt denna ritning från KVAB.

På CD 1316 byggs plattformen i poständen delvis in med ett vindskydd år 1927.
Kring år 1930 börjar KBJ rusta upp personvagnarna invändigt. T.ex. får Görlitzvagnen Co 1313 nya stålrörssoffor, Vagnen förses år 1936 även med postkupé.

[image]
Postavdelningen i CDop 667 (KBJ CDo 1313) under SJ-tiden.

De soffor som blir över från 1313 återanvänds i "sommarvagnen" Co4 1100. Den får även nya fönster och blir därmed i praktiken en vanlig personvagn.

Ett annat unikum för Kalmar-Berga är den moderna boggityp som tas fram i samarbete med KVAB. Boggien saknar vridcentrum och är tänkt att ge en mjukare gång. Senare tar SJ över konstruktionen och med tiden kommer dessa sk Ap-boggier att monteras på flera moderniserade vagnar.

[image]
Leveransbild tagen utanför KVAB av en tidig KBJ-boggi, nr 28, år 1931. Notera att boggin är nitad och har glidlager, något som förändras när SJ beställer boggier av samma typ.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum