Smalspåriga personvagnar: KBJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, lördag, februari 09, 2019, 17:40 (194 dagar sedan) @ Johan O

Resgodsvagnar
I första uppsättningen vagnar från 1897 ingår åtta resgodsvagnar byggda av Landskrona mekaniska verkstad. Av dessa är två utrustade med ångpanna för uppvärmning av tågen. Redan efter ett år tillkommer ytterligare en ångfinka, från Göteborgs mekaniska verkstad.

[image]
En av banans ursprungliga F-vagnar inblandad i en urspåring år 1900.

År 1906 köps två ovanligt stora resgodsvagnar med boggier, Fo 1317 och 1318. Vagnarna har ångpanna för uppvärmning, ångturbin för elektrisk tågbelysning och ett stort resgodsutrymme. Samtidigt med denna leverans tas pannan bort ur en av de äldre ångfinkorna (troligen F 1327).

[image]
KVABs leveransbild av Fo 1317.

Från KVAB levereras år 1920 en ovanligt stor tvåaxlig resgodsvagn med plattform i båda ändar. En likadan vagn levereras samtidigt till KTsJ.

[image]
Flygbild från Kalmar C där de båda KVAB-byggda F-vagnar syns närmast stationshuset, liksom en av boggifinkorna. Bilden visar större delen av de båda banornas modernare personvagnar, liksom ett antal intressanta tågsammansättningar. Bilden är tagen mellan år 1936 och 1940, då en av KTsJ-vagnarna är ombyggd år 1936 och vagnarna fortfarande är privatbanemärkta.

KBJ byter till sig tre lite större resgodsvagnar från MÅJ, troligen år 1923. I utbyte lämnas tre av de äldsta KBJ-finkorna, F 1322-1324.

När Södra Gotlands Järnväg byggs säljer Kalmarbanorna några av sina äldsta vagnar till banan. Från KBJ säljs F 1321 år 1924.

I slutet av 1920-talet övergår man till batteridrift för elbelysningen i vagnarna. Flera av personvagnarna får dessutom värmepannor och ångpannorna i boggifinkorna kan då slopas. I stället isoleras det tidigare pannutrymmet och används för fisktransporter.

Med tiden blir de flesta av de äldre resgodsvagnarna ombyggda till vanliga godsfinkor.

SJ-tiden
De äldsta vagnarna slopas snabbt av SJ och korgarna från 1302 och 1304 säljs. Bägge korgarna finns kvar in på 1970-talet, men 1304 slutar då sina dagar med att bli släpad till soptippen i Vislanda.

[image]
Att SJ snabbt slopar KBJ CD 1304 är föga förvånande när man ser denna bild från Kläckeberga.

Den gamla förstaklassvagnen nr 1305 används även av SJ som inspektionsvagn, men står totalt förfallen i Braås grusgrop i början av sextiotalet. Den skrotas därefter.

De modernare vagnarna går i trafik till slutet av femtiotalet och skrotas de första åren på sextiotalet.

Bevarade fordon
Kort efter SJs övertagande slopas KBJ CF 1302. Korgen, för ovanlighetens skull med ramverket kvar, säljs till en privatperson utanför Vislanda och blir cykelverkstad. Genom att den förses med ett vanligt stugtak klarar den sig förhållandevis väl ända till 1970-talet då den i utbyte mot en Volvo PV blir JTJs. I skrivande stund pågår totalrenovering av vagnen i Jädraås.

[image]
Den fd KBJ-vagnen 1302 i Jädraås inför renoveringen.

[image]
Original belysningsarmatur anno 1906.

[image]
Proppskåp i ek!

Hos GHJ på Gotland finns sedan år 2014 fd KBJ F 1321 bevarad. Efter att SGJ uppgått i Klintehamn-Roma Järnväg, KlRJ, blir vagnen KlRJ G 308. Under trettitalet blir den kraftigt ombyggd, bla med inbyggd plattform. Den bevarade korgen är dessutom ombyggd till arbetsbod med gummihjul och avvaktar renovering.

Hos AGJ finns underredet till sommarvagnen C4 1499 bevarat i sitt sista skick som spårrensare. Korgen skrotades av SJ redan vid förstatligandet.

Eftersom vi inte vet exakt vilka godsvagnar som använts som sommarvagnar kan det finnas ytterligare någon vagn bevarad, då det finns några fd KBJ N-vagnar kvar.

Fordonslista
[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Riksarkivet, dels från KBJs vagnskort, dels från styrelse- och revisionsberättelser samt som vanligt från Väg & Vattenbyggnads¬styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna. Några uppgifter är även tagna från Landsarkivet i Vadstena, där KVABs arkiv finns bevarat.

En liten förklaring till tabellen:
De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer, är inköpta eller har sålts vidare till andra banor.

Gula fält är fält där vi är osäkra över uppgifternas riktighet.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet. Det kommer en mer komplett lista över SJ-vagnarnas öden senare, inklusive ombyggnader under SJ-tiden m.m.

Härnäst fortsätter vi med Kalmarbanornas kanske svagaste del, MÅJ.

/Johan & Stefan
Bilder från egen samling, Samlingsportalen och Digitalt museum.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum