Ansvar (Järnväg allmänt)

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, måndag, februari 11, 2019, 15:41 (192 dagar sedan) @ jhje

(...)

Vems ansvar: Postverket eller SJ, Min far stationsföreståndaren eller den enskilde?.

(...)

Svaret är att ansvaret föll på SJ. SJ utförde tjänster åt Postverket i sina lokaler. Postverket hade inget ansvar för snöröjning eller halkbekämpning inom SJ:s område. När det gäller tjänstemäns civilrättsliga ansvar så är det så att så länge som det är frågan om något som tjänstemannen gör (eller underlåter att göra) som en del av sitt tjänsteutövande, så faller det ansvaret på myndigheten/företaget, inte på tjänstemannen själv.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum