Landeryds station återfår sitt utseende. (Järnväg allmänt)

av JSV @, måndag, februari 11, 2019, 16:35 (193 dagar sedan)

http://www.hallandsposten.se/nyheter/hylte/landeryds-station-%C3%A5terf%C3%A5r-sitt-uts...

Betalartikel men texten citeras nedan.

"Landeryds station återfår sitt utseende från 1940-talets glansdagar
HylteDen pågående restaureringen av Landeryds station, för cirka 4 miljoner kronor, avslutas först till sommaren.

Då kommer stationen, utvändigt, att ha samma utseende som vid mitten av 1940-talet då HNJ-banan, som den betjänade, samtidigt övergick från ett privat tågbolag till statliga SJ.

– Som den också såg ut efter att den byggts till. På 1930-talet fick stationen också sitt tegeltak, berättar Malin Clarke, antikvarie från Kulturmiljö Halland.

Hon har anlitats av Trafikverket som konsult vad gäller insatserna på byggnaden. Det är Clarke som sett till att rödbruna rester från innersta färglagret i fönsterbågar, vilka varit vita under senare decennier, letats fram.

Fynden visar nu vilken kulör det skall vara, samt att det till våren också används traditionell linoljefärg till ommålningen.

Malin Clarke har också insisterat på att skadad panel under taksprången ersätts med pärlspontsdito, likadant hyvlad som den ursprungliga; detta och liknande detaljer ingår i att så exakt som möjligt återställa byggnaden.

– Man får ända göra avvägningar och ta beslut om detalj till detalj, säger hon.

Det är därför också Malin Clarke deltar i de regelbundet återkommande byggmötena.

Renoveringen igångsattes brådstörtat i mitten av november, utan att Trafikverket då var klar över omfattningen av insatserna - i vart fall över tid.

– Vi hade ett anslag kvar att förbruka för 2018 och behövde snabbt komma igång för att ha nytta av de pengarna, säger Theres Lans, förvaltare av fastigheten hos Trafikverket.

Att det nu är vinter och kallt hindrar framför allt att man nu sätter igång med målningsarbetena och omfogningen av det konstfärdigt murade fasadteglet i rött och gult lertegel.

När HP besöker arbetsplatsen pågår istället och framför allt takarbeten, vilket inkluderar ny läggning av läkt och nytt enkupigt tegel över hela stationshuset. Detta har för övrigt klätts in av byggställningar och presenningar.

I detta "tält" finner vi också Yngve Thalinsson från Lindome. Trots sina 77 år är han fortfarande verksam som snickare, med specialkunskaper kring renovering av kulturhistoriska hus. Han har anlitats av Kålltorps bygg, som är generalentreprenör för renovering, och ser över fönsterkarmar och fönsterbeslag på andra våningen.

– Titta, årsringarna sitter bara med någon millimeters mellanrum. De har använt bra virke till det här huset, säger han.

Trots detta har det uppstått rötskador i nederkanten på den mittpost han just nu tagit itu med. Thalinsson sågar ut det skadade och sätter annat trä - inte nytt utan återanvänt tätvuxet som han hämtat från sitt lager - vilket han passar in med sluttande nedfall i skarven. Metoden hindrar fukt från att tränga in i fogen.

Trafikverket äger cirka 40 byggnader som är byggnadsminnesförklarade. Flera av dem - de flesta med anknytning till järnvägstrafik - ingår i ett större projekt med renoveringar som just startats, i vilket Landeryd fick äran att starta. I sommar drar man vidare till Fåglavik, utanför Herrljunga, som för övrigt byggnadsminnesförklarades förra året - samtidigt med Landeryds station.

I Landeryds station är det bara en litet utrymme som används av Trafikverket självt, för klarering av tåg som stannar till vid stationen. Trots detta låga utnyttjande har verket inga planer på att göra sig av med stationen.

– Det fanns kanske för några år sedan. Men huset ligger för nära järnvägsspåren för att det ska kunna säljas till någon annan, säger Theres Lans.

Vad exempelvis den genuint bevarade väntsalen och lägenheterna på ovanvåningen, med sina breda och stadiga plankkolv, ska användas till vet inte Theres Lans. Eventuellt ska hon ta kontakt med veteranjärnvägsföreningen och höra vad dess medlemmar säger, uppger hon."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum