Ansvar (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen @, måndag, februari 11, 2019, 21:15 (193 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

(...)

Vems ansvar: Postverket eller SJ, Min far stationsföreståndaren eller den enskilde?.

(...)


Svaret är att ansvaret föll på SJ. SJ utförde tjänster åt Postverket i sina lokaler. Postverket hade inget ansvar för snöröjning eller halkbekämpning inom SJ:s område. När det gäller tjänstemäns civilrättsliga ansvar så är det så att så länge som det är frågan om något som tjänstemannen gör (eller underlåter att göra) som en del av sitt tjänsteutövande, så faller det ansvaret på myndigheten/företaget, inte på tjänstemannen själv.

Men det kan bli avsevärda administrativa problem ändå om man vill krångla till det. Minns ett postkontor där det bröt ut en långvarig fejd. En postiljon anställd på brev hade att på,uppdrag av avdelning kassa öppna kontoret för allmänheten. Då bar det sig inte bättre än att nyckeln gick av på mitten. Postiljonen personligen avkrävdes inget men fejden kom att gälla vilken avdelning som skulle betala för tillkallad låssmed.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum