Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden. (Järnväg allmänt)

av Cargoman, måndag, februari 11, 2019, 21:36 (194 dagar sedan)

Jag har alltid gillat blandade tåg sedan jag på kvällarna var nere på Hässleholm station och tittade på växlingen av tåg 4394 som gjorde växlingsuppehåll på sin långa väg till Boden. Tåget bestod av Igv (ilgodsvagnar) och Olv (omlastningsvagnar), och vagnarna från Helsingborg skulle växlas in stationsrätt i tåget. Dessutom lastade plattformstruckar in gods i de övriga vagnarna. Kylvagnar medfördes inte i detta tåg, utan de gick i systertåget 4384 som var ett Gxt (godsexpresståg) Malmö-Boden. Kyl- och grönsaksvagnar från Helsingborg mot Norrland kopplades in i detta tåg i Hässleholm.

Som lokförare har jag bara kört ett stort blandat tågpar, nämligen 3464 och 3463 Östersund-Storlien-Östersund. En personvagn och en FV1 (6 axlar) var grundstommen, men oftast medföljde godsvagnar som inte hunnit med godståget till/från Storlien, eller inte fått plats i detta. Som mest hade jag 60 axlar med vagnvikten 621 ton i 3464 (Da-mult) och 68 axlar med vagnvikten 883 ton i 3463 (Ma-lok). Godsvagnar medföljde då och då även i de andra persontågen på Storlienbanan. I tåg 85 (normalt 12 eller 16 axlar) har jag haft upp till 52 axlar med godsvagnarna, då med en Da och vagnvikten 374 ton (många tomvagnar).

Nåväl, tillbaka till tågparet 4393/4394. Jag vet inte vilket år detta tågpar började gå med personvagnar på sträckan Ånge-Boden. De finns inte med i Sveriges kommunikationer åtminstone före år 1943.Däremot finns de med i sommarnumret från år 1950. De kanske började gå efter krigsslutet år 1945?
Någon med tillgång till fler kommunickor kanske kan få fram startåret, som bör ha varit någon gång mellan åren 1943 och 1950.
Jag har några kommunickor fram tills dessa upphörde i maj 1981 och ersattes av ”Tidtabellen”. Jag har i dessa kollat vilka personvagnar som gick i tågen.

Augusti 1950:
4393 hade här tågnummer 4353, och gick som Snt hela vägen Boden-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge och Luleå-Mjölby. Mjölbyvagnarna gick från Ånge i tåg 95 (Östersund-Stockholm) som även medförde sittvagnar till Malmö via Krylbo-Hallsberg. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele).
4394 gick som Snt hela vägen Ånge-Boden. Tåget var ett Ilgodståg från Malmö, och i Ånge placerades personvagnarna främst i tåget. Sittvagnar Ånge-Luleå och Mjölby-Luleå. Mjölbyvagnarna kom till Ånge med tåg 96 (Stockholm-Östersund) som även medförde vagnar från Malmö.
Sovvagnen Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

April 1956:
Även här har det sydgående tåget nr 4353, och gick som Pt Boden-Bastuträsk och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge-Mjölby. Mjölbyvagnarna gick från Ånge i tåg 95 (Östersund-Stockholm) som även medförde sittvagnar till Malmö via Krylbo-Hallsberg. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele) och sovvagn Luleå-Ånge-Östersund (tåg 2342 från Ånge).
4394 gick som Snt Ånge-Bastuträsk och persontåg Bastuträsk-Boden.
Sittvagnar Mjölby-Ånge-Luleå. Dessa vagnar kom till Ånge med tåg 96 (Stockholm-Östersund) som även medförde vagnar från Malmö. Sovvagn Östersund-Ånge-Luleå (till Ånge i 2341).
Sovvagnen från Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

Mars 1958:
4393 gick som Pt Boden-Bastuträsk och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele) och sovvagn Luleå-Ånge-Östersund (tåg 2342 från Ånge).
4394 gick som Snt Ånge-Bastuträsk och Pt Bastuträsk-Boden.
Sittvagnar Ånge-Boden. Sovvagn Östersund-Ånge-Boden (till Ånge i 2341).
Sovvagnen Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

Juni 1962:
4393 gick som Pt Boden-Långsele och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele) och Luleå-Ånge-Östersund (tåg 2342 från Ånge).
4394 gick som Pt Ånge-Långsele och Bastuträsk-Boden samt Snt Långsele-Bastuträsk.
Sittvagnar Ånge-Boden och sovvagn Ånge-Luleå. Vagnen gick p. g. a. tidig avgång (20.37) från Ånge som vagnorder Östersund-Ånge tidigare på dagen.
Sovvagnen Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

Februari 1968:
Vid den stora tågnummerändringen i juni 1965 ändrades tågnumren till 6053 0ch 6054.
6053 gick som Pt Boden-Bastuträsk och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge och sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (från Långsele i tåg 4565) och Luleå-Ånge-Östersund (tåg 5386 från Ånge).
6054 gick som Pt hela vägen Ånge-Boden, med uppehåll mellan Långsele och Boden endast på de platser som snälltågen gjorde uppehåll på.
Sittvagnar Ånge-Boden. Sovvagnarna Ånge-Luleå och Sundsvall (958)-Långsele-Luleå gick i tåg 902.

Vid tågnummerändringen år 1965 fick ”Nordpilen” nummer 901 och 902.
Den 12 maj 1968 försvann de flesta långväga persontågen i landet, så även 6053/6054.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum