Smörjning av rullager. Fett eller olja. (Fordon: allmänt)

av Per Ljungberg @, onsdag, mars 06, 2019, 08:38 (76 dagar sedan)

I ett inlägg nedan beskrevs att man smorde axellager med cylinderolja. Dessa lager utgjordes av två kullager. Sedan övergick man till rullager som i dag smörjs med fett. På min förra arbetsplats hade vi tre vattenkraftstationer som hade oljesmorda rullager. Vad är det som gör att man i vissa rullager använder olja och i andra använder fett? I en kraftstation cirkulerade lageroljan genom en oljekylare så där var det naturligt med olja. Men de övriga saknade yttre kylning. Är det varvtal och/eller belastning som avgör vilket smörjmedel som används? Eller andra faktorer?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum