När upphörde Sär? (Järnväg allmänt)

av S-O Johansson @, torsdag, mars 14, 2019, 23:06 (72 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Säkerhetsreglemente för Statens Järnvägars smalspåriga bandelar (Sär)började gälla 1947. När upphörde den att gälla, dvs smalspåren åter inordnades under Säo?


Sär (som började gälla 9 maj 1948) upphörde att gälla, tillsammans med 1947 års Säo, den 31 maj 1959. De ersattes då båda av SJ:s 1959 års säo.

Sär gällde dock inte vid alla smalspåriga banor i landet. Sär innehöll ingenting om dubbelspår och inget om linjeblockering och passade därför inte så bra vid Stockholm--Roslagens järnvägar (SRJ) som fortsatte att tillämpa SJ:s 1941 års Säo med tillägg fram till 1959. Också Nordmark--Klarälvens järnvägar (NKlJ) använde 1941 års Säo.

För de elektrifierade 891-banorna i Östergötland fanns det till Sär ett tillägg D med bestämmelser för elektrisk drift, utgivet 1952

I första linjeboken för 38 trafiksektionen, F.d TÖJ och NVHJ, gällandes från 1951 anges att 1947 års Säo skall gälla för de f.d. TÖJ-banorna. Vilket då antagligen ändrades till 1952 så att Sär även kom att gälla där eftersom tillägg D utgavs. Har inte tillgång till någon senare linjebok för 38 ts.

/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum