Före Sär på 38 ts? (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, mars 16, 2019, 11:59 (91 dagar sedan) @ S-O Johansson

Säkerhetsreglemente för Statens Järnvägars smalspåriga bandelar (Sär)började gälla 1947. När upphörde den att gälla, dvs smalspåren åter inordnades under Säo?


Sär (som började gälla 9 maj 1948) upphörde att gälla, tillsammans med 1947 års Säo, den 31 maj 1959. De ersattes då båda av SJ:s 1959 års säo.

Sär gällde dock inte vid alla smalspåriga banor i landet. Sär innehöll ingenting om dubbelspår och inget om linjeblockering och passade därför inte så bra vid Stockholm--Roslagens järnvägar (SRJ) som fortsatte att tillämpa SJ:s 1941 års Säo med tillägg fram till 1959. Också Nordmark--Klarälvens järnvägar (NKlJ) använde 1941 års Säo.

För de elektrifierade 891-banorna i Östergötland fanns det till Sär ett tillägg D med bestämmelser för elektrisk drift, utgivet 1952

I första linjeboken för 38 trafiksektionen, F.d TÖJ och NVHJ, gällandes från 1951 anges att 1947 års Säo skall gälla för de f.d. TÖJ-banorna. Vilket då antagligen ändrades till 1952 så att Sär även kom att gälla där eftersom tillägg D utgavs. Har inte tillgång till någon senare linjebok för 38 ts.

Tack för denna information om de första trafikreglerna vid 38 ts från förstatligandet. Man får anta att andra smalspårsföreteelser, som t.ex. 30 km/h i stället för 40 km/h i växelkurva, reglerades särskilt någonstans. Finns det någon sådan information i ditt exemplar av tidtabellsboken?
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum