Viken bro är detta? Broar och brostöd i Vansbro (Järnväg allmänt)

av Leif B @, söndag, mars 17, 2019, 14:38 (65 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Var ser du något extra stöd?
Det är bara dyktalberna (stavningen?) för timmerlänsarna som ses!

denna bild och på flygfotot på eniro.se, ser man ett brostöd mitt i Vanån bredvid Inlandsbanans bro. Det är ett brostöd i sten, med upplag för brospannen, och inte en dykdalb. Jag förmodar att det är det brostödet som Jöran frågar om?

Här finns en bild på ett brospann som uppges vara nya bron för Inlandsbanan i Vansbro, som stämmer med både dagens bro och bron på Jörans frågebild, i varje fall på så vis att den har en bågformad övre balk i fackverket.

Däremot verkar bron för Västerdalsälven än idag ha två spann med rak överbalk.

Det här uppges vara Nya Järnvägsbron för Mora Vänerns järnväg (Inlandsbanan) och men är förvirrande lik Västerdalsbanans bro med två spann med rak överbalk. Jag tror dock att bildtexten är korrekt och det är Inlandsbanans bro, banken i anslutning till bro tyder på det. Vid Västerdalsbanans bro verkar det vara så branta stränder att det inte behövs någon bank ut i ån. I så fall är det denna "Nya Järnvägsbron" som då vilade på det idag överblivna brostödet intill dagens bro. Då ska det ha funnits en äldre bro från 1891 (när MVJ öppnade) på ungefär samma plats.

Bron över Västerdalsäven i Tretjärn har också den bågformade överbalken.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum