Regler om begränsad hastighet i växelkurva (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, mars 18, 2019, 16:01 (89 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Man får anta att andra smalspårsföreteelser, som t.ex. 30 km/h i stället för 40 km/h i växelkurva, reglerades särskilt någonstans. Finns det någon sådan information i ditt exemplar av tidtabellsboken?


Vänta ett tag; när reglerades egentligen hastigheten i växelkurvorna? Det var väl ganska länge bara kör varsamt?
SI

Fram till 1973 innehöll SJ:s trafikregler (Säo, Sär, säo) reglering om att hastigheten var begränsad i växelkurva, i princip till 40 km/h på normalspår och 30 km/h på smalspår. Fram till 1959 var det denna reglering som höll ned hastigheten i växelkurvan. Signalbeskedet från en infartssignal (huvudljussignal) reglerade bara indirekt hastigheten, genom att 1922–1924 och 1934–1959 antyda att det förekom växelkurva i tågvägen. Så här var signalbeskedet/signalbetydelsen för signalbilden 'två gröna' från en infartssignal (huvudljussignal) 1922–1959:

1922–1923: ”körsignal”, tåget intages på ett första sidospår.
1923–1924: ”körsignal”, infart å viss sidotågväg.
1924–1934: ”körsignal”.
1934–1947: ”körsignal” och ”varsamhetssignal” (sidotågväg).
1947–1959: ”kör” och ”varsamhet” (sidotågväg).

1959 införde SJ principen med s.k. hastighetssignalering från huvudsignaler. 'Två gröna' innebar från 1959 signalbeskedet "kör varsamt". På annan plats i trafikreglerna (säo) stod det att det innebar 40 km/h (normalspår) resp. 30 km/h (smalspår) från huvudsignalen.

1973 ändrades signalbeskedet för 'två gröna' till "kör 40" (normalspår) resp. "kör 30" (smalspår), men tillämpningen av hastighetsbegränsningen ändrades inte med detta. Den särskilda hastighetsregeln för växelkurva slopades, eftersom hastigheten hölls nere till 40 resp. 30 km/h antingen genom signalbeskedet från huvudljussignal, eller -- där huvudljussignal saknades för att hålla ner hastigheten -- av bestämmelsen om att tillåten hastighet var högst 40 resp. 30 km/h i oförreglad växel, alltså en växel vars läge inte kontrollerades av körsignal från en huvudsignal.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum