Smalspåriga personvagnar: VÅHJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, söndag, maj 12, 2019, 21:25 (97 dagar sedan) @ Johan O

Ombyggnader
Som vi nämnt ovan är ekonomin mycket bekymmersam för bolaget. Trots det gör VÅHJ (inklusive sina föregångare) många, och ibland rätt omfattande ombyggnader av sina vagnar.

Redan år 1908 får de båda äldsta ACo-vagnarna lanternintak och samtidigt även toaletter. Co 6 får aldrig någon lanternin, däremot förses den med ett helt nytt högvälvt tak år 1921.

[image]
VÅHJ lok 13 med ett härligt långt VÅHJ-tåg. Från lok går vagnarna: C3 10/11, BCo 4, C 7, C3 10/11, troligen en av vagnarna BCo 1 eller 2, en okänd lanterninvagn och sist en av F 156-158

Under 1920-talet genomför man stora besparingar och för att bättre passa till den trafik man bedriver bygger man om flera av personvagnarna. De ursprungligen stora andraklassavdelningarna minskas och flera vagnar förses med varmvattenpannor för minska användningen av ångfinkor.

I vissa fall har man uttryckligen skrivit i styrelseberättelserna varför ombyggnaderna skett, år 1923 förses till exempel BCo 1 med egen varmvattenpanna och tryckluftbroms för att kunna gå som ensam personvagn på ÖVJ. C4 10 och 11 blir året efter ombyggda för att kunna gå ensamma i godstågen Åseda-Hultsfred.

[image]
Någon av C4 10 eller 11 sist i ett kort blandat tåg i Brittatorp år 1938. Förutom att vagnen här har fått värmepanna och toalett i mitten kan vi även se att fönstren bytts ut till ”KVAB-modell” med öppningsbar övre halva.

De båda tyska vagnarna förses direkt efter leveransen med Dalénljus på verkstaden i Växjö tillsammans med bland annat BCo 3.

[image]
VÅHJ 10 med tåg i Växjö ca 1938. Tågsammansättning med F 156-158, BCo 3, C3 10/11, okända finkor, Co 12, BCo 1 eller 2. Ofta delades tågen från Växjö längs banan, därav att finkorna går mitt i tåget.

Till skillnad från många andra banor klarar VÅHJ sig med en enda postvagn. I samband med leveransen av CDo 8 år 1908 slopas nämligen postkupén i CD 7 och den blir ren tredjeklassvagn.

CDo 8 får år 1930 en moderniserad postkupéinredning, och år 1936 blir vagnen ombyggd till littera CDFo då den förses med resgodsavdelning med sidodörrar.

Även de äldre vagnarna blir upprustade. År 1926 förses till exempel Co 5 med nytt högvälvt tak, och två år senare får C 7 förlängd hjulbas.

[image]
Vid förstatligandet är det en ganska nedgången vagnpark som tas över av SJ. På bilden syns VÅHJ BC 9 i Växjö år 1939. På en annan bild från året innan är vagnen i trafik och skyltad ”Evedal”, dvs den gör vid denna tid lokaltrafiktjänst. Vi kan anta att vagnens skamfilade yttre även ger en indikation på det övriga skicket. Till vänster sticker CN 224 fram.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum