Smalspåriga personvagnar: VÅHJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, söndag, maj 12, 2019, 21:25 (97 dagar sedan) @ Johan O

SJ-tiden
Som på flera andra banor är materielen hårt sliten vid övertagandet.

Till exempel har Postverket synpunkter på skicket, rörande CDFo 8 skriver man år 1941 att man bland annat vill att:
”Den spetiga granbräda som utgör bord vid korsbandsfacken klädes med masonit till förebyggande av de många olycksfallen med spetor i fingrarna för sorterarna. Dörren till resgodsavd. justeras och tätas för att i möjligaste mån utestänga den odör som kommer från denna avd. då lasten består av smågrisar och sill.”

Under fyrtiotalet låter SJ bygga helt eller delvis nya korgar på fem av de gamla boggievagnarna från banan, däribland fd CDFo 8.

AC 9 och den gamla ÖVJ-vagnen C 13 blir tjänstevagnar under 40-talet. Fd C 7 slopas år 1956.

[image]
VÅHJ C 7 som SJ Cp 283 på den nästan öde bangården i Mönsterås. Vykortet är troligen från slutet av 40-talet.

Övriga fd VÅHJ-vagnar är kvar i trafik in på 1960-talet och många lämnar aldrig Småland, en av C-vagnarna flyttas dock till Bergsjöbanan.

Bevarade vagnar
Tre VÅHJ-vagnar har överlevt och är bevarade som musiefordon.

Äldst är fd CDo 8, även om det idag är mycket lite som påminner om utseendet före ombyggnaden vid KVAB. Vagnen används i SJs sista loktåg i Småland ända fram till våren 1965. Efter en mycket kort tid som avställd övertas den redan år 1966 av AGJ, och har under åren använts då och då i trafiken.

[image]
SJ BDFo10p 691, levererad som WKÅJ CDo 8, i Sjövik år 1970. Foto: Stefan Olsson

Den till fd NHJ överflyttade C-vagnen nr 10 ställs sedermera upp i museitåget i Bergsjö. Detta avvecklas dock år 1966 och vagnen övertas av AGJ, där den sedan dess rullar i trafiken.

[image]
VÅHJ C4 10 som AGJ C 10 i Anten år 2012. Foto: Stefan Olsson.

Av resgodsvagnarna är det bara den sist levererade, F 158, som överlevt. Vagnen flyttas av SJ till Öland och den bevaras genom att den ställs år 1962 upp i Borgholm i museitåget där. I samband med att utomhusförvaringen upphör i mitten av 80-talet säljs vagnen till JTJ, där den efter renovering är i trafik.

Fordonslista
[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Riksarkivet, dels från VÅHJs vagnskort samt som vanligt från Väg & Vattenbyggnads¬styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna. Några uppgifter är även tagna från Landsarkivet i Vadstena, där KVABs arkiv finns bevarat. Vi har med hjälp av dessa uppgifter kunnat identifiera många av vagnsindividerna på bilderna i inlägget.

En liten förklaring till tabellen:
De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer, är inköpta eller har sålts vidare till andra banor.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet. Det kommer en mer komplett lista över SJ-vagnarnas öden senare, inklusive ombyggnader under SJ-tiden m.m.

Är det någon som har kompletteringar till inlägget? Allt från skrotningsplatser till ombyggnadsår är intressant!

Nästa gång fortsätter vi norrut mot Hultsfred, men viker av i Gårdveda och besöker Vetlandabanorna HvSJ och HvMJ.

/Johan & Stefan
Bilder från Samlingsportalen och egen samling.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum