VÅHJ och busstrafiken (Järnväg allmänt)

av Stefan Olsson @, måndag, maj 13, 2019, 09:47 (97 dagar sedan) @ Kjell Aghult

En av de första konkurrenterna till VÅHJ och ÖVJ dyker upp redan 1925 då chauffören Edvin Almqvist i Gemla hos länsstyrelsen söker tillstånd att idka linjetrafik med automobilomnibus å vägsträckan Norrhult- Lenhofda- Dädesjö- Norra Åreda- Växjö. I ett gemensamt svar för VÅHJ och ÖVJ avstyrker man förslaget då det riskerar att avleda trafik från stationerna Norrhult, Lenhofda och Dädesjö. "Om dessa järnvägars redan nu obetydliga persontrafik ytterligare inskränkes genom att bilomnibuslinjer få inrättas.... blifva dessa nödsakade till tågindragningar...

Almqvists buss finns specificerad:
Ford med tjänstevikt 1750 kg 20 hkr bensinmotor.
"Karosseriet är täckt och försett med glasfönster i väggarna."
Notabelt är att det sägs vara en buss för linjen Norrhult-Växjö.

Ramkvillatrafiken börjar faktiskt som ett samarbete, även om VÅHJ tycks ha sina farhågor:
Ur styrelseprotokollet från 29 april 1926:
Föredrogs och godkändes kontrakt om bilomnibustrafik Ramkvilla kyrkoby och Braås. VD bemyndigades att uppsäga detsamma om det är för järnvägen ofördelaktigt.

Trafiken ska bedrivas med bilomnibus F 2293.
Om bussen blir försenad ska man ringa in till Braås stations så håller VÅHJ tåget som mest 10 minuter. VÅHJ garanterar Johansson en bruttoinkomst av i medeltal 16 kronor för varje ordinarie tur Ramkvilla-Braås-Ramkvilla.

Johansson får också fribiljett Braås-Växjö, men bara vissa helgfria dagar.

Ytterligare tidig konkurrens uppstod. Bla har en (tidigare?) järnvägsanställd begärt tillstånd att köra i närheten av Växjö. Hittar inte detta ärende just nu...


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum