Lokförarrock - Boende Landeryd (Järnväg allmänt)

av S-O Johansson @, fredag, maj 24, 2019, 19:17 (120 dagar sedan) @ jhje

Förr var det väl bara lokföraren som hade långrock? Det var status. Jag undrar också, bodde lokförana i egen del av Landeryd och eldarna i annan. Uansett rock så var dom trevliga, när kom körandes och lärde mig en del om ånga och lok

Jag tror inte det var svartrocken som gav eventuell status utan i sådana fall skärmmössan med tre tränsar.
Vad gäller boendet i Landeryd så anges i boken ”Svenska Lokmän 1950” att HNJ 1923-24, när VCJ helt införlivades i HNJ, uppförde 4 boställshus i anslutning till lokstallarna. Dessa utbyggdes samtidigt. 1925 flyttades lokpersonal som tidigare varit placerade i Falköping, Ulricehamn, Nässjö och Värnamo till Landeryd. Efterhand byggdes fler bostadshus.
Tittar man exempelvis i kyrkböckerna för Landeryd för åren 1934-1948 hittar man en blandning av yrkestitlar som bor i dessa hus. Allt från lokmästare, lokförare, lokeldare, reparatör till stationsskrivare och stationskarl. Området kallas för järnvägsbostäderna beläget i Landeryd södra inom stationsamhället. Sedan hittar man en hel del järnvägare som hyr eller har egna hus i andra delar av samhället. Någon skillnad på var lokförare och lokeldare bor finns inte. Landeryd är ju inte så stort och som jag förstått det så var Landeryd en stationeringsort man sökte sig från än till. Hade en kollega i Hagalund som både var uppvuxen och börjat sin lokbana där. Hans åsikt om Landeryd var ”att det var en plats som Gud glömt vattna”.
Intressant hade det varit att få reda på hur stora lägenheterna var. Där kan jag tänka mig att det var rangskillnad på vem som fick vilken storlek.
1950 fanns det placerade i Landeryd 10 lokförare och 12 lokeldare med en lokmästare som platschef.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum