Buggar i Digitalt Museum (Fotografier/bildfrågor)

av Kjell Friberg @, lördag, maj 25, 2019, 10:38 (119 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Även jag har drabbats av dessa buggar, dessutom i fler än en samling hos Digitalt Museum.
Den samling jag mest haft kontakt med innan den överfördes till det digitala museet är BildLinköping och där har jag diskuterat svårigheterna med ansvariga som inte heller funnit någon lösning på problemen utan bara drabbats av dem vid tester.
Min uppmaning till Digitalt Museum blir därför: Gör om och gör rätt!
Vad skall då ändras? För det första skall ett enkelt sökbart register över ingående samlingar upprättas och sökkriterierna anpassas till de samlingar som ingår. Viktiga funktioner som bildnamn, tid, plats och fotograf (om känd) skall vara enkelt och entydigt sökbara. Därutöver skall för varje samling specifika kriterier ingå vilka dessutom bör vara övergripande för samtliga samlingar. Då först kan man få de funktioner som exempelvis Samlingsportalen erbjöd tidigare men förhoppningsvis i förbättrad form.
Litet vid sidan om har jag lämnat in ett antal bilder till BildLinköping och dessa verkar ha försvunnit ut i cyberrymden vid överföringen då de inte längre överhuvudtaget är sökbara, vissa kriterier ger träffar på andra bilder medan det stora flertalet inte ger några träffar alls. Som en upplysning hade BildLinköping tidigare samma plattform som Samlingsportalen men sökfunktioner sakta förföll.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum