Tyska Wehrmachts normer för axellast under 2:a världskriget (Bana)

av Micke Carlsson @, lördag, juni 01, 2019, 13:45 (84 dagar sedan) @ Ulf Smedbo

Intressant frågeställning, den ger upphov till att man skulle kunna beräkna ett banunderhåll utifrån banans tekniska förutsättningar och den last man tillåter.

Klen bana med tätt förebyggande underhåll ger hög kapacitet. man behöver inte investera men det kostar mer i underhåll.

Grovt byggd bana med liten trafik ger låg kapacitetsanvändning, investeringsbehov initialt men obefintliga underhållskostnader relativt kapacitetsutnyttjandet.

Underhållskostnaden om kapacitetsanvändningen stiger torde då påverkas bland annat av det tekniska utgångsläget.

Med rätt bakgrundsdata borde detta kunna ge en formel som i den bästa av världar talar om på öret vad banunderhållet kostar, liksom hur långt bågen kan sträckas över tid och kapacitet om man håller tillbaka på samma underhåll.

Är det kanske så här man redan gör? Fast det tror jag inte, mängden akuta fel tyder på att man inte har eller använder dessa data fullt ut.

Om det satt en axelvåg på strategiska ställen så skulle man kunna få fram belastningsdata som talar om hur man ska styra underhållsbudgeten.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum