Urspårning i Nattavaara 1953 (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, söndag, juni 16, 2019, 20:02 (120 dagar sedan)

Trafikklart efter ca 31 timmar!


Text på medföljande dokument: "Bilderna å efterföljande sidor äro tagna efter urspåring i Nattavara den 24.9.1953 kl. 4.05.
Händelseförloppet i korthet:

Tåg 81 utgjordes av lok Of 70/71 jämte 67 lastade malmvagnar. Utanför norra infarten till Nattavara märkes plötsligt ett kraftigt ryck i loket. Sedan tåget stoppats konstaterades, att tåget avslitits mellan 10:e och 11:e vagnen. Loket och de 10 första vagnarna voro oskadade och indrogos till Nattavara. De efterföljande 41 vagnarna hade samtliga skadats mer eller mindre. Fyra av dessa stodo emellertid kvar på spåret mellan två grupper av urspårade vagnar.

Vagnarna i den främre gruppen hade tornat upp sig i flera lager mot kontaktledningen. De 16 sista vagnarna i tåget kvarstodo på spåret oskadade och indrogos till Kilvo.

Vid undersökning efter olyckan upptäcktes en c:a 30 m lång räl med tydlig markerad gammal brottyta, uppkastad på 10:e vagnen.

Sedemera återfunnos på olycksplatsen ett flertal rälsbitar med gammal brottyta.
Följande undersökningar av vagnarna i samband med röjningsarbetet har inte givit vid handen att urspåringen skulle ha förorsakats av någon vagnskada, utan synes allt tyda på att olyckan förorsakats av rälsbrott.

Linjen klar för trafik den 25.9.1953 kl.11.00".


http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAE13446

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAE13447

http://www.samlingsportalen.se/all/cgitext-list?ID=789059550&start=1


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum