Banors längdmätningar (Järnväg allmänt)

av Leif B @, måndag, juni 24, 2019, 18:16 (112 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag konstaterar att "ommätning" används med två olika betydelser:

1. Banans längdmätning görs om helt. Alla kilometertavlor får ny placering på grund av att banans nollpunkt läggs på ett helt nytt ställe, i vissa fall kombinerat med att längdmätningens riktning ändras.

2. Banans längdmätning görs i princip inte om. Kilometertavlorna står kvar, men avståndet mellan dem mäts om i detalj, och då konstaterar man i vissa fall att det avståndet avviker från 1000 meter, vilket dokumenteras.

En liten komplettering: Om man har tillgång till BIS (Trafikverkets BanInformationsSystem) så kan man söka fram alla km-pålar med avstånd mellan dem och ser då att avståndet mellan km-pålar varierar 1000, 999, 996, 1003, 998, etc, som just visar att man mätt om med större noggrannhet än den ursprungliga mätningen. Dessa små "längdmätningsförändringar" ("konnektioner" kallade) syns däremot inte i linjeboken.

I linjeboken syns bara större längdmätningsändringar som har betydelse för föraren, som t ex vid linjerätningar (t ex "fattas "det ungefär 600 m i Älvsjötrakten sedan Årstabron ersatte gamla linjen via Tanto och Liljeholmen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum