Säkerheten främst (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, tisdag, juli 05, 2011, 09:01 (2907 dagar sedan) @ HJP

1957 låg f d FJ tydligt i själatåget. Det förvånade därför att sträckan då fick två nya ljud- och ljussignalanläggningar (Korsningarna hade förut varit obevakade):
a) Ljungholmen, km 75.434 Ullared-Köinge
b) Korset, km 98.711 Vinberg-Falkenberg

Båda utfördes som "20 km-anläggningar" med ca 250 m ringsträckor på ömse sidor vägen. Detta (och även lägre värden) förekom på småbanor, det förbilligade anläggningarna. På ringsträckorna (spårledningarna) måste ballasten hålla vissa elektriska isolervärden och fick därför ofta skiftas ut.

Anläggningarna var förstås överenskomna med vägmyndigheterna och troligen kunde inte SJ dra sig ur. F d FJ var än inte heller formellt nedlagd - inlagan till
departementet insändes först i november.

Man tycks dock snart ha hittat ett alternativ: Obligatoriskt tågstopp före sådana korsningar. Detta tillämpades några år senare vid två korsningar på Bolmenbanan, som skulle skyddas bättre.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum