Mototlok DONJ (Järnväg allmänt)

av Knut Ragnar Holme @, onsdag, januari 02, 2013, 17:25 (2426 dagar sedan)

Hei, har någon lista på motorloken på DONJ ?

Mototlok DONJ

av Lennart Strömquist @, onsdag, januari 02, 2013, 20:29 (2426 dagar sedan) @ Knut Ragnar Holme

1 - 4 Motorlok, ASJ Falun, byggår 1959
Lokomotor 5 - 6 fd SJ Z4p 311 och 329 byggår 1965
Lokomotor 7, byggår 1932 fd ÖSmJ, senare (1940) SJ Zp 143, 1960 DONJ 7

LSq

Mototlok DONJ

av Herbert Paalberg @, onsdag, januari 02, 2013, 21:14 (2426 dagar sedan) @ Lennart Strömquist

Lokomotor DONJ 5-6 f.d SJ Z4p 311 och 329 är tillverkade 1952 resp. 1953 KVAB
enligt SLM 1969.
Palle i Vika.:-)

Mototlok DONJ

av Lennart Strömquist @, onsdag, januari 02, 2013, 21:49 (2426 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

Givetvis är det så, de köptes från SJ 1965. Nr 6 såldes till NKlJ och skrotades av dem och nr 5 finns kvar i Jädraås.

LSq

Motorlok DONJ 7

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, januari 02, 2013, 21:21 (2426 dagar sedan) @ Lennart Strömquist

Lokomotor 7, byggår 1932 fd ÖSmJ, senare (1940) SJ Zp 143, 1960 DONJ 7

KVAB 7 (första lokomotorn från KVAB, 1-6 var ånglok, RODI-loket numrerades ej). ÖSmJ 101.

Motorlok DONJ 7

av Knut Ragnar Holme @, onsdag, januari 02, 2013, 21:55 (2426 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Tack, tekniska data på lok 1-4 ?

Motorlok DONJ 7

av Herbert Paalberg @, onsdag, januari 02, 2013, 22:29 (2426 dagar sedan) @ Knut Ragnar Holme

DONJ 1-4 Axelföljd B, Dieselhydraulisk, Motor Cummins NT 335 7W
Effekt 1 x 285 hk, Växel SRM UVA US, Löb 7650 mm, Hjulbas 3150 mm, drivhjul 986 mm, tjänstevikt/adhesionsvikt 18 ton, dragkraft 6 mp, Sth 38 km/h, byggt antal 4
byggår 1959 VM Falun.
Lok 1 Åbron, 2 Brattfors, 3 Åmot, 4 Wij, spårvidd 891 mm. (SLM 1969)
Palle i Vika.

Motorlok DONJ 1-4

av John T ⌂ @, onsdag, januari 02, 2013, 23:03 (2426 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

DONJ 1-4 Axelföljd B, Dieselhydraulisk, Motor Cummins NT 335 7W
Effekt 1 x 285 hk, Växel SRM UVA US, Löb 7650 mm, Hjulbas 3150 mm, drivhjul 986 mm, tjänstevikt/adhesionsvikt 18 ton, dragkraft 6 mp, Sth 38 km/h, byggt antal 4
byggår 1959 VM Falun.
Lok 1 Åbron, 2 Brattfors, 3 Åmot, 4 Wij, spårvidd 891 mm. (SLM 1969)
Palle i Vika.

Intressant. Här infaller några av dessa typiska skillnader i uppgifter kring fordon man kan hitta ibland.

I Jan-Olov Svenssons "DONJ - En beskrivning av den rullande materielen" anges att loken 1-4 (med tillv.nr 790-793 hos ASJF) har drivhjulsdiameter 970 mm. Det kan ju handla om skillnaden mellan slitna och oslitna hjulringar förvisso - men tabellerna i Svenssons bok uppges återge leveransskick.

Både tjänstevikt och adhesionsvikt uppges i aktuell bok till 19,2 ton och dragkraften till 6300 kp.

Som komplement till Palles SLM-uppgifter kan nämnas längd över buffertbalkar 6450 mm, också från nämnda DONJ-bok.

ASJ:s meddelande nr 28 år 1959 anger liksom SLM 18 ton - men: under leveransår anges "i order". Kan detta ha inneburit att vikten var spec:ad till 18 ton men blev i praktiken 19,2? Eller förekommer förväxling mellan lokets "egenvikt" och vikten med fulla förråd (som bör motsvara tjv)?

Det finns väl större och allvarligare frågor här i världen, men jag kan inte undgå att fundera lite över detta...

Motorlok DONJ 1-4

av Kurt G Möller @, onsdag, januari 02, 2013, 23:12 (2426 dagar sedan) @ John T

Betr. hjuldiametrar: det är ganska vanligt att ange en siffra som motsvarar halvslitna hjul - men tyvärr finns ingen praxis vad / hur / om detta ska anges...

Motorlok DONJ 1-4

av Micke Carlsson @, torsdag, januari 03, 2013, 10:08 (2426 dagar sedan) @ John T

DONJ 1-4 Axelföljd B, Dieselhydraulisk, Motor Cummins NT 335 7W
Effekt 1 x 285 hk, Växel SRM UVA US, Löb 7650 mm, Hjulbas 3150 mm, drivhjul 986 mm, tjänstevikt/adhesionsvikt 18 ton, dragkraft 6 mp, Sth 38 km/h, byggt antal 4
byggår 1959 VM Falun.
Lok 1 Åbron, 2 Brattfors, 3 Åmot, 4 Wij, spårvidd 891 mm. (SLM 1969)
Palle i Vika.


Intressant. Här infaller några av dessa typiska skillnader i uppgifter kring fordon man kan hitta ibland.

I Jan-Olov Svenssons "DONJ - En beskrivning av den rullande materielen" anges att loken 1-4 (med tillv.nr 790-793 hos ASJF) har drivhjulsdiameter 970 mm. Det kan ju handla om skillnaden mellan slitna och oslitna hjulringar förvisso - men tabellerna i Svenssons bok uppges återge leveransskick.

Både tjänstevikt och adhesionsvikt uppges i aktuell bok till 19,2 ton och dragkraften till 6300 kp.

Som komplement till Palles SLM-uppgifter kan nämnas längd över buffertbalkar 6450 mm, också från nämnda DONJ-bok.

Skillnaden kan förklaras med koppellängden. Mått över balk och mått över stötplan på centralbuffert/koppel blir förstås olika. Mått över balk är något man säkert hittar på en konstruktionsritning medan mått över kopplet = löb är en uppgift man har bruk för då loket är i trafik. Beroende på vald koppeltyp kommer ju löb att kunna variera en del på ett smalspårslok, därför är det inte ett särskilt användbart mått i tillverkningsprocessen. Skillnad på normalspår med buffert, där "bufferttillägget" varierar obetydligt om ens alls.


ASJ:s meddelande nr 28 år 1959 anger liksom SLM 18 ton - men: under leveransår anges "i order". Kan detta ha inneburit att vikten var spec:ad till 18 ton men blev i praktiken 19,2? Eller förekommer förväxling mellan lokets "egenvikt" och vikten med fulla förråd (som bör motsvara tjv)?

Att loket blir tyngre än beställt har ju förekommit förr. KVAB:s första Z66 blev väl mer än 4 ton för tung eller hur det nu står i Maltes bok om KVAB. Finns det några tekniska skillnader mellan de fyra loken som kan förklara saken? Vad var STAX på DONJ? Var loken byggda för att kunna barlastas med förslagsvis 1,2 ton?


Det finns väl större och allvarligare frågor här i världen

Säg inte det! ;-)

Motorlok DONJ 1-4

av Kurt G Möller @, torsdag, januari 03, 2013, 12:29 (2426 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Angående STAX på DONJ:

- Jag vet inte om det ö h t fanns något officiellt normvärde under nyare tid... Lättaste rälerna i huvudspår var faktiskt så klena som 20-kilos - kanske var slipersavståndet då bara en halvmeter, jag vet inte. Men trafiken var tung; vst klagade över att vagnarna gick konstant överlastade. Vagnsaxeltryck trol. 10 ton, så minst lika mckt borde varit tillåtet för motorlok (ångloken hade lägre...)

Motorlok DONJ 1-4

av John T ⌂ @, torsdag, januari 03, 2013, 15:32 (2425 dagar sedan) @ Micke Carlsson

DONJ 1-4 Axelföljd B, Dieselhydraulisk, Motor Cummins NT 335 7W
Effekt 1 x 285 hk, Växel SRM UVA US, Löb 7650 mm, Hjulbas 3150 mm, drivhjul 986 mm, tjänstevikt/adhesionsvikt 18 ton, dragkraft 6 mp, Sth 38 km/h, byggt antal 4
byggår 1959 VM Falun.
Lok 1 Åbron, 2 Brattfors, 3 Åmot, 4 Wij, spårvidd 891 mm. (SLM 1969)
Palle i Vika.


Intressant. Här infaller några av dessa typiska skillnader i uppgifter kring fordon man kan hitta ibland.

I Jan-Olov Svenssons "DONJ - En beskrivning av den rullande materielen" anges att loken 1-4 (med tillv.nr 790-793 hos ASJF) har drivhjulsdiameter 970 mm. Det kan ju handla om skillnaden mellan slitna och oslitna hjulringar förvisso - men tabellerna i Svenssons bok uppges återge leveransskick.

Både tjänstevikt och adhesionsvikt uppges i aktuell bok till 19,2 ton och dragkraften till 6300 kp.

Som komplement till Palles SLM-uppgifter kan nämnas längd över buffertbalkar 6450 mm, också från nämnda DONJ-bok.


Skillnaden kan förklaras med koppellängden. Mått över balk och mått över stötplan på centralbuffert/koppel blir förstås olika. Mått över balk är något man säkert hittar på en konstruktionsritning medan mått över kopplet = löb är en uppgift man har bruk för då loket är i trafik. Beroende på vald koppeltyp kommer ju löb att kunna variera en del på ett smalspårslok, därför är det inte ett särskilt användbart mått i tillverkningsprocessen. Skillnad på normalspår med buffert, där "bufferttillägget" varierar obetydligt om ens alls.

Men vänta lite nu, Micke... Jag skrev "som komplement" längd över buffertbalkar. "Löb" brukar ju som sagt beteckna längd över buffert, och är väl ibland standard även som beteckning när det gäller centralkoppel. Så jag såg inget att fundera över - kopplen bygger nog den skillnaden. Men visst, jag inledde ju med att fundera om just skillnader, så jag skulle väl säkert uttryckt mig (ännu?) tydligare ;-)

ASJ:s meddelande nr 28 år 1959 anger liksom SLM 18 ton - men: under leveransår anges "i order". Kan detta ha inneburit att vikten var spec:ad till 18 ton men blev i praktiken 19,2? Eller förekommer förväxling mellan lokets "egenvikt" och vikten med fulla förråd (som bör motsvara tjv)?


Att loket blir tyngre än beställt har ju förekommit förr. KVAB:s första Z66 blev väl mer än 4 ton för tung eller hur det nu står i Maltes bok om KVAB. Finns det några tekniska skillnader mellan de fyra loken som kan förklara saken? Vad var STAX på DONJ? Var loken byggda för att kunna barlastas med förslagsvis 1,2 ton?

Intressanta tankar. Jag är nog mest inne på din första variant (jag har också här och var läst om dragfordon som blev tyngre än planerat). Eller också en gammal hederlig förväxling mellan tjänstevikt och "tomvikt", som nämnt.

Men för all del - vet man något om DONJs alla lutningar och kurvor så låter väl önskan om möjlig barlast inte alldeles långsökt...

Det finns väl större och allvarligare frågor här i världen


Säg inte det! ;-)

Jasså? Ja, dåså :-D

Motorlok DONJ 1-4

av Micke Carlsson @, torsdag, januari 03, 2013, 16:30 (2425 dagar sedan) @ John T

Men vänta lite nu, Micke... Jag skrev "som komplement" längd över buffertbalkar. "Löb" brukar ju som sagt beteckna längd över buffert, och är väl ibland standard även som beteckning när det gäller centralkoppel. Så jag såg inget att fundera över - kopplen bygger nog den skillnaden. Men visst, jag inledde ju med att fundera om just skillnader, så jag skulle väl säkert uttryckt mig (ännu?) tydligare ;-)

OK, jag missuppfattade komplementet som en del av frågeställningen, läsfel av mig.

ASJ:s meddelande nr 28 år 1959 anger liksom SLM 18 ton - men: under leveransår anges "i order". Kan detta ha inneburit att vikten var spec:ad till 18 ton men blev i praktiken 19,2? Eller förekommer förväxling mellan lokets "egenvikt" och vikten med fulla förråd (som bör motsvara tjv)?


Att loket blir tyngre än beställt har ju förekommit förr. KVAB:s första Z66 blev väl mer än 4 ton för tung eller hur det nu står i Maltes bok om KVAB. Finns det några tekniska skillnader mellan de fyra loken som kan förklara saken? Vad var STAX på DONJ? Var loken byggda för att kunna barlastas med förslagsvis 1,2 ton?


Intressanta tankar. Jag är nog mest inne på din första variant (jag har också här och var läst om dragfordon som blev tyngre än planerat). Eller också en gammal hederlig förväxling mellan tjänstevikt och "tomvikt", som nämnt.

Men för all del - vet man något om DONJs alla lutningar och kurvor så låter väl önskan om möjlig barlast inte alldeles långsökt...


Ett lok till DONJ kan ju om man teoretiserar lite innebära att man vill ha en lägre vikt än vad loket konstruktionsmässigt medger. Trots en begränsad andrahandsmarknad m m kan man ju inte utesluta att t o m DONJ -som vid tillfället har sådan relativ framtidstro att man satsar på helt nya lok- en dag rustar banan för högre vikter eller säljer loken till "någon annan". 1-4 var ändå "rejäla lok" som vore ännu rejälare om de vägde mer. Om förberedelser för detta var gjorda så vore det inte konstigt, tvärtom snarare väntat.

Begreppet dynamisk vikt har vi ännu inte ens sniffat på och jag avstår gärna... Tror inte heller att det är förklaringen till viktskillnaden i detta fall.

Relativt modest barlastning som effekthöjare är dock inget ovanligt. I mången lokomotor med industribaneförflutet hittas bromsblock, skarvjärn
och allsköns skrot insmuget i tillgängliga utrymmen. Någon nytta har det väl säkert gjort.

1200 kg är ändå en rimlig skillnad mellan material- och tjänstevikt, utan att veta bränsleförrådets storlek. Om det är över 1 m3 (densitet kring 0.77 tror jag) så kan det vara en rimlig förklaring.

Det finns väl större och allvarligare frågor här i världen


Säg inte det! ;-)


Jasså? Ja, dåså :-D

Japp! :-)

Motorlok DONJ 1 - 4

av Kurt G Möller @, torsdag, januari 03, 2013, 16:54 (2425 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Jag har för mej, obs. har för mej, att dom tankade 13-1400 liter några gånger i veckan per lok - 350 tågkm per tjg-dag (2 varv Lhd-Jås-Obk-Ndt), 5 dgr/v mellan ÖII? - kan det stämma, bara väldigt grovt? Räkna med fullvarv på motorerna nästan halva tiden...!!! Loken gick mest parvis i turerna, med eller utan en tredje maskin (fr o m cirka 1964; sällan innan dess; tursatt ångdrift/pålok drogs in först ungefär D Å) = det var då hyresloken kom, först ena Dalahästen, sen även den andra.

Man ska betänka att utlastningen ökade rätt mycket just då - de sista gamla småvagnarna pensionerades oxå från timmer o massaved då. Om det var sågen eller massafabriken i Ndt som ökade produktionen, vet jag inte, eller båda - kan ngn annan svara på det?

Motorlok DONJ 1-4

av johanw @, torsdag, januari 03, 2013, 21:18 (2425 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Hej, har noterat att det på bakre buffertbalken sitter någon form av plattor. De är c:a 10cm djupa, 30cm höga och 80-90cm breda, en på var sida. Inga stora volymer, men 350-400kg borde det bli i alla fall.

Nån som kan visa bild på bakänden?

Kan ju finnas mer gömt i ramverket.

VH

/johan

Motorlok DONJ 7

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, januari 03, 2013, 01:17 (2426 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Lokomotor 7, byggår 1932 fd ÖSmJ, senare (1940) SJ Zp 143, 1960 DONJ 7

KVAB 7 (första lokomotorn från KVAB, 1-6 var ånglok, RODI-loket numrerades ej). ÖSmJ 101.

Hade en 40hk Fordmotor vid leverans. Vad finns där idag mer än 80 år senare?

Motorlok DONJ 7

av Torbjörn Jansson @, torsdag, januari 03, 2013, 05:07 (2426 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Där finns en gammal, väl fungerande 4-cylindrig Scaniadiesel.

Tack !

av Knut Ragnar Holme @, torsdag, januari 03, 2013, 12:37 (2426 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Tackar till alla !

Mototlok DONJ

av Lasse E @, torsdag, januari 03, 2013, 19:13 (2425 dagar sedan) @ Knut Ragnar Holme

RSS-feed av trådar
powered by my little forum