Fjärås Bräcka (Historiskt material)

av Björn Malmer @, tisdag, april 23, 2013, 07:04 (2220 dagar sedan)

Jan Sandgren har bett mig att lägga ut denna bild, som är hämtad frås STF:s årsbok år 1933. Den visar grustaget i Fjärås Bräcka.

[image]

Björn M.

Fjärås Bräcka

av Torger @, tisdag, april 23, 2013, 16:34 (2220 dagar sedan) @ Björn Malmer

Hur länge pågick grustäkten vid Fjärås Bräcka och i vilken utsträckning användes den förenklade direktupphängda kontaktledning som var uppsatt på stickspåret till grustaget? Spåret torde ha rivits på 70-talet. Boende i Lindome som barn på 50-60-talet såg jag ofta grustågen passera i riktning mot Göteborg, vanligen dragna av ånglok litt B eller senare från 1956 diesellok litt T21. B-loken användes dock så sent som 1962-63, troligen 1146 och 1429.
Minns någon närmare detaljer?
Christer Torgersson
Malmö

Fjärås Bräcka

av S Johansson @, tisdag, april 23, 2013, 17:55 (2220 dagar sedan) @ Torger

Några foton från grusgropen i Fjärås har visats här på forumet tidigare. Grusgropen hörde ju till de större i landet. Roligt att få se ännu ett foto! Finns det fler?
Den enkla kontaktledningen på grusspåret till Fjärås Bräcka - Statsbanan Fjärås Lygnern - togs bort omkr 1970. Grustransporterna pågick till 1979. Stickspåret togs bort 1981 och järnvägsbanken 1985. Ett litet stycke av banken återstår dock mitt mellan Fjärås station och grusgropen.
[image]
Ett foto från 1961
[image]
Ett några år gammalt foto från samma plats. Av fotot framgår att man utvunnit mycket grus sedan 1961. Och i södra delan av Bräckan lastas fortfarande grus, dock på lastbil.
(Numera renas Kungsbacka kommuns dricksvatten genom Fjärås Bräcka).

Fjärås Bräcka

av Björn Malmer @, tisdag, april 23, 2013, 18:30 (2220 dagar sedan) @ S Johansson

[image]

Detta foto tog jag någon gång i mitten av 1960-talet.

Björn M.

Fjärås Bräcka

av S Johansson @, tisdag, april 23, 2013, 18:45 (2220 dagar sedan) @ Björn Malmer

Stort tack för detta foto! Ska se om jag som jämförelse kan ta ett foto från samma plats någon av de närmaste dagarna. De senaste åren har tallar skjutit i höjden här.

Fjärås Bräcka

av S Johansson @, onsdag, april 24, 2013, 11:38 (2219 dagar sedan) @ Björn Malmer

[image]
Foto taget idag från ungefär samma plats som Björn Malmers foto. Till höger i bild finns en trappa som byggdes för några år sedan, som dock ej syns på fotot.
[image]
Detta foto från 1918 (Ur Fjärås hembyggdsgilles bok "Fjärås-Byggd att bevara" ) visar folk som ankommit med persontåg till grusgropen och som skall fortsätta med ångbåten ISA som trafikerade sjön Lygnern (Fjärås - Sätila) från 1890 till början av 1920-talet.
[image]
Annons i tidningen Nordhalland 21 juni 1890.
I Fjärås grusgrop fanns även ett stationshus "Lygnern" för samtrafiken mellan ångbåten och "bantågen".
(Sedan ett par år trafikeras Lygnern sommartid av en eldriven "ISA af Lygnern" med plats för 40 passagerare (Se deras hemsida).

Fjärås Bräcka

av Torger @, onsdag, april 24, 2013, 15:32 (2219 dagar sedan) @ S Johansson

Ångaren Isa uppges ha trafikerat Lygnern från 1890 till början av 1920-talet.
Persontrafiken på stickspåret Fjärås - Fjärås Bräcka synes dock ha pågått längre. I tdt 135, tidigare nämnd på detta forum, finns sommartid ett par turer angivna. Sattes någon annan båt in på Lygnern under 30-talet?
Christer Torgersson, Malmö

Fjärås Bräcka

av S Johansson @, onsdag, april 24, 2013, 16:52 (2219 dagar sedan) @ Torger

Ångfartyget ISA motoriserades och byggdes om flera gånger, men bättre vägnät med konkurrens från biltrafiken gjorde att man upphörde med persontrafiken på Lygnern 1921. ISA fortsatte till 1924 att transportera gods och att bogsera timmer till sågverket i Lygnevik. Därefter lades fartyget upp. Någon annan fartygstrafik har inte förekommit på Lygnern förrän ISA II nyligen sattes i trafik.

Eftersom Fjärås Bräcka varit och fortfarande är ett turistmål är det mycket troligt att utflyktståg trafikerat spåret mellan Fjärås station och grusgropen efter att den allmänna trafiken upphörde 19 juni 1930.

[image]
"Järnvägsstationen" Lygnern 1918 (Foto fr Fjärås - byggd att bevara)

Fjärås Bräcka

av Kjell Aghult, onsdag, april 24, 2013, 17:41 (2219 dagar sedan) @ S Johansson

Eftersom Fjärås Bräcka varit och fortfarande är ett turistmål är det mycket troligt att utflyktståg trafikerat spåret mellan Fjärås station och grusgropen efter att den allmänna trafiken upphörde 19 juni 1930.

I tdtboken av 1935 (Ärvd från min far) framgick tåg 1523 (G 10.08, Sa-lok) som
växlingsrörelse till Lygnern med sth 25 Soh sept/okt och apr/maj. Ankomst dit 11.04. Tåg 1511 (G 12.35, likaså Sa-lok) framgick på samma sätt med ankomst till Lygnern 13.38. Återgång till Fjärås 14.40 och därifrån till G som tåg
1528 (Till G 15.39).

Jag har sett "bräcka" stavar med litet "b" med förklaring att det inte är ett
egentligt ortsamn utan en naturformation (Som t ex 'ås'). En "hästbräcka", mycket ansträngande vid tunga lass.

Fjärås Bräcka

av S Johansson @, onsdag, april 24, 2013, 18:26 (2219 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Tack för uppgifterna om persontåget!
Det finns några foton på gruståg vid Fjärås Bräcka. Men något foto med persontåg känner jag inte till. Ej heller något foto med elektriskt tåg till grusgropen. Det skulle vara roligt om något sådant kom fram!

Jag vet inte vad som är riktigast betr stavningen. I hembygdsboken och i kommunens turistinformation används stort B. Lokalt säger vi bara Bräckan.

Fjärås bräcka

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, april 27, 2013, 07:43 (2216 dagar sedan) @ S Johansson

Tack för uppgifterna om persontåget!
Det finns några foton på gruståg vid Fjärås Bräcka. Men något foto med persontåg känner jag inte till. Ej heller något foto med elektriskt tåg till grusgropen. Det skulle vara roligt om något sådant kom fram!

Jag vet inte vad som är riktigast betr stavningen. I hembygdsboken och i kommunens turistinformation används stort B. Lokalt säger vi bara Bräckan.

Det korrekta skrivsättet är "Fjärås bräcka". Så står det t.ex. på Lantmäteriets kartor. Om ett ortnamn består av två eller flera ord och det sista inte är ett namn i sig så ska det skrivas med liten bokstav. Det är dock mycket vanligt att man inte följer den regeln. Varken Stockholms eller Göteborgs kommuner gör det, utan man skriver t.ex. "Sergels Torg", "Wavrinskys Plats".

Fjärås Bräcka

av Ola Almquist @, Göteborg, tisdag, april 23, 2013, 20:04 (2220 dagar sedan) @ S Johansson

Några foton från grusgropen i Fjärås har visats här på forumet tidigare. Grusgropen hörde ju till de större i landet. Roligt att få se ännu ett foto! Finns det fler?

Det bör vara denna tråd du tänker på.

Fler bilder, bl.a. den med DK-tendern, finns på Samlingsportalen.

M.v.h.
Ola

Fjärås Bräcka

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, april 23, 2013, 23:54 (2220 dagar sedan) @ Björn Malmer

Precis utanför bilden på höger sida gick något som såg ut som en kraftledning men som var mottagarantennen till den svenska VLF-anläggningen SAQ från 1924. Sändardelen med sin antenn (idag förkortad för att normalt användas för 44kHz istf SAQ's 17.2kHz) ligger i Grimeton och fungerar än idag även om den startas sparsamt (rotoromformare modell stor).
Mottagarantennen syns på kartan hos Stig L.

Fjärås Bräcka

av Jakob E @, Palo Alto, USA, onsdag, april 24, 2013, 00:36 (2220 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Vi börjar säkert försvinna ut i periferin (Grimeton var väl visserligen en station på VbÄJ) men vad menar du ? Grimeton ligger väl närmare fyra mil fågelvägen söderut från Fjärås... ?

Fjärås Bräcka (radiotelegrafi)

av Lars Olof Lidmo @, onsdag, april 24, 2013, 05:32 (2219 dagar sedan) @ Jakob E

Vi börjar säkert försvinna ut i periferin (Grimeton var väl visserligen en station på VbÄJ) men vad menar du ? Grimeton ligger väl närmare fyra mil fågelvägen söderut från Fjärås... ?

Sändarstationen låg i Grimeton, mottagningsstationen i Kungsbacka. Dess långa mottagningsantenn gick förbi Fjärås Bräcka innan den revs.

Fjärås Bräcka (radiotelegrafi)

av Nicke nyfiken, onsdag, april 24, 2013, 16:50 (2219 dagar sedan) @ Lars Olof Lidmo

Hade inte Göteborg radio sin sändningsutrustning i Grimeton(de som höll kontakt med fartygen via VHF).

Fjärås Bräcka (radiotelegrafi) OT

av Per Ljungberg @, onsdag, april 24, 2013, 19:49 (2219 dagar sedan) @ Nicke nyfiken

Göteborg Radio ligger söder om Göteborg i Onsala och hanterar rodiokommunikation med sjöfarten.
PLj

Fjärås Bräcka (radiotelegrafi) OT

av Johnny @, Kålltorp/Stråvalla, lördag, april 27, 2013, 00:09 (2217 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Göteborg Radio ligger söder om Göteborg i Onsala och hanterar rodiokommunikation med sjöfarten.
PLj


Nja, Göteborg radio ligger i Vallda, som i och för sig delvis ligger på norra delen av Onsalahalvön.

Fjärås Bräcka (radiotelegrafi) OT

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, april 27, 2013, 07:24 (2216 dagar sedan) @ Johnny

Göteborg Radio ligger söder om Göteborg i Onsala och hanterar rodiokommunikation med sjöfarten.
PLj


Nja, Göteborg radio ligger i Vallda, som i och för sig delvis ligger på norra delen av Onsalahalvön.

Nej, Göteborg radio ligger ingenstans för det är nedlagt. Innan den lades ned låg den i Rörvik i Onsala. Där låg mottagarna och därifrån styrdes hela stationen. Det som låg i Vallda var sändarna. Stationen har även haft telefonisändare i Grimeton, som också styrdes från Onsala.

Valldastationen ligger numera helt öde medan Onsalastationen används av FRA, men om det finns det förstås inte så mycket offentliga uppgifter.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum