Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)? (Bana)

av Lasse M @, tisdag, november 11, 2008, 18:51 (3937 dagar sedan)

Vad transporterades på SbhJ(/LEJ) efter nedläggningen av LEJ? Var det SJ eller SSA(?) själv som ombesörjde dessa transporter?

Ända fram till den officiella nedläggningen 1971 (någon som vet datum?) fanns det vid banan kvar ett lok, SBHJ Z4 1 (Kockums 188/1951). Använde man sig av detta lok för transporterna eller man körde bara till Säby station och där tog SJ över?

Vad jag sett på en av dom ytterst få bilder jag sett från Säbyholm så ser det ut att vara en bangård med iallafall fyra spår i bredd, kan det stämma?

Någon som har bilder från SbhJ/LEJ från dessa sista år?

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Patrik E, tisdag, november 11, 2008, 20:23 (3937 dagar sedan) @ Lasse M

Det finns artiklar om denna banstump i ÖSJ bladet. Tyvärr vet jag inte vilket nummer men eftersom det bara är fyra nr/år så kan det inte ta evigheter direkt att hitta rätt nummer. Biblioteket i Malmö har samtliga nimmer av ÖSJ bladet och flertalet av SKJ bladet. Tyvärr kan du inte fjärrlåna dessa utan det blir till at sitta och bläddra och kopiera.

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Lasse M @, tisdag, november 11, 2008, 21:35 (3937 dagar sedan) @ Patrik E

Det finns artiklar om denna banstump i ÖSJ bladet. Tyvärr vet jag inte vilket nummer men eftersom det bara är fyra nr/år så kan det inte ta evigheter direkt att hitta rätt nummer. Biblioteket i Malmö har samtliga nimmer av ÖSJ bladet och flertalet av SKJ bladet. Tyvärr kan du inte fjärrlåna dessa utan det blir till at sitta och bläddra och kopiera.

Menar du med "banstump" tiden efter nedläggnimngen av LEJ eller menar du artiklar om SbhJ överhuvudtaget?

Har en hel del nummer av ÖSJ-Bladet men just dessa nummer verkar jag ju givetvis sakna. :-(

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Jonny Saljefeldt @, onsdag, november 12, 2008, 10:39 (3936 dagar sedan) @ Lasse M

Det finns artiklar om denna banstump i ÖSJ bladet. Tyvärr vet jag inte vilket nummer men eftersom det bara är fyra nr/år så kan det inte ta evigheter direkt att hitta rätt nummer. Biblioteket i Malmö har samtliga nimmer av ÖSJ bladet och flertalet av SKJ bladet. Tyvärr kan du inte fjärrlåna dessa utan det blir till at sitta och bläddra och kopiera.


Menar du med "banstump" tiden efter nedläggnimngen av LEJ eller menar du artiklar om SbhJ överhuvudtaget?

Har en hel del nummer av ÖSJ-Bladet men just dessa nummer verkar jag ju givetvis sakna. :-(

Det finns numera ett artikelregister för ÖSJ-bladet:

http://www.mfosj.se/

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Lasse M @, onsdag, november 12, 2008, 23:08 (3936 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Det finns artiklar om denna banstump i ÖSJ bladet. Tyvärr vet jag inte vilket nummer men eftersom det bara är fyra nr/år så kan det inte ta evigheter direkt att hitta rätt nummer. Biblioteket i Malmö har samtliga nimmer av ÖSJ bladet och flertalet av SKJ bladet. Tyvärr kan du inte fjärrlåna dessa utan det blir till at sitta och bläddra och kopiera.


Menar du med "banstump" tiden efter nedläggnimngen av LEJ eller menar du artiklar om SbhJ överhuvudtaget?

Har en hel del nummer av ÖSJ-Bladet men just dessa nummer verkar jag ju givetvis sakna. :-(


Det finns numera ett artikelregister för ÖSJ-bladet:

http://www.mfosj.se/

Tack för tipset, tyvärr var registret i form av en Excel-fil och Excel har jag inte.

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Borhell @, torsdag, november 13, 2008, 01:14 (3936 dagar sedan) @ Lasse M

Hör av dig på E-post så kan jag ordna en kopia i textfil.

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Uno P ⌂ @, torsdag, november 13, 2008, 10:34 (3935 dagar sedan) @ Patrik E

Det finns artiklar om denna banstump i ÖSJ bladet. Tyvärr vet jag inte vilket nummer men eftersom det bara är fyra nr/år så kan det inte ta evigheter direkt att hitta rätt nummer. Biblioteket i Malmö har samtliga nimmer av ÖSJ bladet och flertalet av SKJ bladet. Tyvärr kan du inte fjärrlåna dessa utan det blir till at sitta och bläddra och kopiera.

I Ångtrycket fanns 1985-86 en artikelserie om Säbyholms Järnväg skriven av Henrik Mundt. Där återfinns följande uppgifter om den sista trafiken, nedläggning och när loket lämnade järnvägen.

Den 13-04-1959 hemställde SJ om att få lov att lägga ner och riva upp sträckan Billesholm-Landskrona, samt befrielse att upprätthålla styckegodstrafiken på Säbyholm från och med att Landskrona-Billesholm lades ner 25-05-1960. Detta beviljades och skulle ha varit verkställt men SSA gick in i förhandlingar med SJ för att bibehålla vagnslasttrafiken till Säbyholm. För att uppnå detta fick ett samtrafikavtal upprättas, vilket också gjordes. Detta innebar att SJ stod för dragfordon och underhåll av banan vid eventuell trafik. Detta innebar då att SbhJ kunde avhända sig sitt sista kvarvarande lok, som överfördes till SSA Köpingebro 08-11-1961. Spåret till Säbyholm låg alltså kvar men nu bara som stickspår från Landskrona station. Eftersom verksamheten vid sockerbruket stannade under vintern 1961-62 och produktionen flyttades till andra bruk försvann nästan all trafik på banan. Men en liten rest blev ändå kvar. När bruket var nerlagt fanns där stora lokaler som stod oanvända. Därför hyrde Felix i Eslöv en del av faciliteterna som lager. Vidare inrättade sockerbolaget förädlingsverksamhet i Hilleshög AB:s regi på området. Detta krävde dock inga större aktiviteter på järnvägssidan. Den samlade godsmängden under 1962 var 7 st godsvagnar med en last av 62 ton. Året efter var det lite bättre, hela 15 st vagnar med 268 ton transporterades på spåret.
SbhJ slutade sina dagar som självständigt bolag den 30-09-1966 när det införlivades i SSA med en bokförd förmögenhet på 363 000:- kr. Men härmed var sista ordet inte sagt. Spåren till Säbyholm låg fortfarande kvar, under åren 1964-69 transporterades i snitt 120 ton betfrö på spåret som till slut var i så dåligt skick att det var omöjligt att trafikera.
För att överhuvudtaget kunna rädda det var de tvingade att byta 400 st slipers och ~ 300 m spår behövdes läggas om eftersom spårvidden numera var ca 1600 mm. Banvallen hade sjunkit ihop på ett par ställen.
Detta ville inte SJ som enligt trafikavtalet hade denna skyldighet. Därför begärde SJ hos Kommunikationsdepartementet 07-08-1969 att få lägga ner och riva upp sträckan Landskrona-Säbyholm och på samma gång spara 18 000:- kr som annars skulle ha behövts om banan skulle ligga kvar. Först den 29-01-1971 beviljades SJ att få lägga ner och då först från 22-05-1971, men det var för sent, spåret revs året innan!
Fram till den 28-04-1978 var SbhJ ett vilande aktiebolag ägt av Cardokoncernen , men detta datum begärdes ändrad bolagsordning, varefter namnet ändrades till Hilleshögs Utvecklings AB. Detta var den sista nyttan som kunde klämmas ur ett bolag som från början var avsett för att bedriva järnvägstrafik.

Är det någon som vill läsa mer om Säbyholms Järnväg och är intresserade av de aktuella exemplaren av Ångtrycket så kan ni kontakta mig.

Uno P

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, november 12, 2008, 02:26 (3937 dagar sedan) @ Lasse M

Vad transporterades på SbhJ(/LEJ) efter nedläggningen av LEJ? Var det SJ eller SSA(?) själv som ombesörjde dessa transporter?

Enligt "Industrilok i Skåne - Malmöhus län" var det SSA:s dotterbolag SbhJ som trafikerade banan fram till 1965 då SJ tog över. Sockerbruket nedlades 1962 och efter en tid som sockerlager överläts byggnaderna till Hilleshögs Frö AB som dock inte utnyttjade järnvägen särskilt mycket. 1969 upphörde trafiken helt men officiellt nedläggningsdatum är den 22 maj 1971. 1968-69 byggde Hilleshög om bruket för sina behov. Järnvägen revs 1971 liksom den resterande SJ-bandelen Säby - Landskrona.

Ända fram till den officiella nedläggningen 1971 (någon som vet datum?) fanns det vid banan kvar ett lok, SBHJ Z4 1 (Kockums 188/1951). Använde man sig av detta lok för transporterna eller man körde bara till Säby station och där tog SJ över?

Se ovan. Enligt boken överfördes loket till Köpingebro 1962 vilket ger en inkonsekvens.

Vad jag sett på en av dom ytterst få bilder jag sett från Säbyholm så ser det ut att vara en bangård med iallafall fyra spår i bredd, kan det stämma?

Det kan det nog. En bild finns i boken. Det kan också finnas något i boken "Sockrets katedraler", utgiven av RAÄ. Den kan finnas på bibliotek.

M.v.h.
Ola

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Lasse M @, onsdag, november 12, 2008, 23:16 (3936 dagar sedan) @ Ola Almquist

Vad transporterades på SbhJ(/LEJ) efter nedläggningen av LEJ? Var det SJ eller SSA(?) själv som ombesörjde dessa transporter?


Enligt "Industrilok i Skåne - Malmöhus län" var det SSA:s dotterbolag SbhJ som trafikerade banan fram till 1965 då SJ tog över. Sockerbruket nedlades 1962 och efter en tid som sockerlager överläts byggnaderna till Hilleshögs Frö AB som dock inte utnyttjade järnvägen särskilt mycket. 1969 upphörde trafiken helt men officiellt nedläggningsdatum är den 22 maj 1971. 1968-69 byggde Hilleshög om bruket för sina behov. Järnvägen revs 1971 liksom den resterande SJ-bandelen Säby - Landskrona.

Att Hilleshögs Frö AB nyttjade banan kände jag inte till. Jag förmodar att trafiken då gick som växlingsrörelse från Landskrona och alltså efter 1965 sköttes av SJ. Någon som vet om Hilleshögs Frö AB tog över byggnaderna efter 1965?

Ända fram till den officiella nedläggningen 1971 (någon som vet datum?) fanns det vid banan kvar ett lok, SBHJ Z4 1 (Kockums 188/1951). Använde man sig av detta lok för transporterna eller man körde bara till Säby station och där tog SJ över?


Se ovan. Enligt boken överfördes loket till Köpingebro 1962 vilket ger en inkonsekvens.

Det finns även en bild i Nordens Järnvägar 1970 eller 1971 som visar just denna Z4 på Säbyholm, kanske är bilden inte från dessa årtal men vad jag förstått brukade alltid bilderna i NJ-böckerna vara från det aktuella året.

Vad jag sett på en av dom ytterst få bilder jag sett från Säbyholm så ser det ut att vara en bangård med iallafall fyra spår i bredd, kan det stämma?


Det kan det nog. En bild finns i boken.

I boken "Industrilok i Skåne - Malmöhus län" då alltså? Det är inte samma bild som jag nämner ovan från NJ-boken?

Det kan också finnas något i boken "Sockrets katedraler", utgiven av RAÄ. Den kan finnas på bibliotek.

Tack för det tipset, ska kollas upp på biblioteket snarast.


M.v.h.
Ola

Transporter sista åren på SbhJ(/LEJ)?

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, november 13, 2008, 08:14 (3935 dagar sedan) @ Lasse M

Vad transporterades på SbhJ(/LEJ) efter nedläggningen av LEJ? Var det SJ eller SSA(?) själv som ombesörjde dessa transporter?


Enligt "Industrilok i Skåne - Malmöhus län" var det SSA:s dotterbolag SbhJ som trafikerade banan fram till 1965 då SJ tog över. Sockerbruket nedlades 1962 och efter en tid som sockerlager överläts byggnaderna till Hilleshögs Frö AB som dock inte utnyttjade järnvägen särskilt mycket. 1969 upphörde trafiken helt men officiellt nedläggningsdatum är den 22 maj 1971. 1968-69 byggde Hilleshög om bruket för sina behov. Järnvägen revs 1971 liksom den resterande SJ-bandelen Säby - Landskrona.


Att Hilleshögs Frö AB nyttjade banan kände jag inte till. Jag förmodar att trafiken då gick som växlingsrörelse från Landskrona och alltså efter 1965 sköttes av SJ. Någon som vet om Hilleshögs Frö AB tog över byggnaderna efter 1965?

Det stod bara "efter en tid" i Industriloksboken. Passar på den frågan. "Sockrets katedraler" kanske kan ge svar.

Ända fram till den officiella nedläggningen 1971 (någon som vet datum?) fanns det vid banan kvar ett lok, SBHJ Z4 1 (Kockums 188/1951). Använde man sig av detta lok för transporterna eller man körde bara till Säby station och där tog SJ över?


Se ovan. Enligt boken överfördes loket till Köpingebro 1962 vilket ger en inkonsekvens.

Det finns även en bild i Nordens Järnvägar 1970 eller 1971 som visar just denna Z4 på Säbyholm, kanske är bilden inte från dessa årtal men vad jag förstått brukade alltid bilderna i NJ-böckerna vara från det aktuella året.


Den måste kollas. Det blir ju problematiskt om SbhJ trafikerade banan till 1965 utan lok. Industriloksböckerna är naturligtvis inte felfria.

Vad jag sett på en av dom ytterst få bilder jag sett från Säbyholm så ser det ut att vara en bangård med iallafall fyra spår i bredd, kan det stämma?


Det kan det nog. En bild finns i boken.


I boken "Industrilok i Skåne - Malmöhus län" då alltså? Det är inte samma bild som jag nämner ovan från NJ-boken?

Just det, en äldre bangårdsbild. NJ-boken har jag inte kollat (ännu).

M.v.h.
Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum