Kils stationer (Bana)

av Christer Fredriksson @, fredag, maj 12, 2017, 12:38 (404 dagar sedan)

Vilken dokumentation finnes bevarad från Kils gamla stationer, dvs från 1870- - 1890- talen samt korsningen mellan BJ och Fryksta-banan?

Några utsnitt från BJ expropriationskarta:

Gamla stationen:

[image]

Nya stationen:

[image]

Korsningen BJ - Fryksta-banan:

[image]

Kils stationer

av Sune Nylén @, fredag, maj 12, 2017, 15:55 (404 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

BJ 1872 - 1899 har ett supplement med bilagor som innehåller många uppgifter.
Som aktuellt exempel; Viadukt över Fryksta-banan. 1 spann 40,4 fot 2 spann 35,5 fot .Kostnad 29,671kr 99 öre.
Kostnaden för Kil stn 31 dec. 1881 165,495 kr 62 öre.
Det gällde som sagt att räkna på öret och inte glömma en nit, spik eller stödkloss.
:-) Sune

Några fler broar

av Sune Nylén @, fredag, maj 12, 2017, 16:12 (404 dagar sedan) @ Sune Nylén

För att bjuda på två exempel till,som ligger Christer nära.
Bro i Norra Hörken 1 spann 23 fot 1 spann 15, 65 Rörlig regellängd 41,63 fot
Kostnad 45,106 kr 54 öre.Bron gjorde nog fast omkring 1906 -08, då den inte öppnats på många år.
Viadukt över FLJ -Viludden - 2 spann 24,5 fot 23,039kr 18 öre.
:-) Sune

Några fler broar

av Christer Fredriksson @, fredag, maj 12, 2017, 16:31 (404 dagar sedan) @ Sune Nylén
edited by Christer Fredriksson, fredag, maj 12, 2017, 16:42

Tackar så mycket Sune för dessa intressanta uppgifter!

Bron över Hörks kanal öppnades 2 ggr under byggnadstiden och 1 gg efter banans öppnande!

Bruks- och Hyttägarna samt Bergsmännen i trakten kämpade hårt för att få en rörlig bro med tanke på den ökande malmtrafiken på kanalen. BJ ville göra en fast bro med tillräckligt hög segelfri höjd. Bergsmännens åsikter lästes flera gånger upp från predikstolen vid Ljusnarsbergs kyrkas högmässa så man fick lokalbefolkningen med sig.

Det men inte tänkte på var att då FLJ och BJ öppnades för trafik så försvann den mesta malmtrafiken från kanalen och Hörken - sjöarna som överflyttades till järnvägarna.

Några fler broar

av Sune Nylén @, fredag, maj 12, 2017, 19:25 (404 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Ja,det kunde ju jag räknat ut med tårna att malmen skulle åka tåg.
Martin , min morbror hade en eka i N Hörken.
Vi var ute och fiskade några gånger, det var trevligt, men någon fisk blev det inte.
Första gången var i juli 49. Då sprängde man även laven över Müllers schakt.
Sune

Några fler broar

av Christer Fredriksson @, fredag, maj 12, 2017, 19:34 (404 dagar sedan) @ Sune Nylén

N Hörken är för kall och djup, så där är det svårfiskat.
Bättre är det i S Hörken både sommar och vinter.
Kanske sommarstugorna kring de båda sjöarna återspeglar var fisket är bäst.

Kils stationer

av BM @, Borlänge, måndag, maj 15, 2017, 08:52 (401 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag har förstått att innan Kils station byggdes gick det ett spår mellan BJ och banan till Karlstad. Ungefär mellan skyddssektionerna på de båda banorna.

Jag har varit ute och utforskad denna som fortfarande är synlig i terrängen.

Kils stationer

av Sune Nylén @, måndag, maj 15, 2017, 09:13 (401 dagar sedan) @ BM

Det är inte så att du träffat på banvallen efter det som i BJ 1922 kallas för Sveriges första järnväg, den emellan Klarälven och Fryksta anlagd 1849.
En bild finns i boken på sid 300 eller något ditåt. BJ korsade den strax norr om Kil.
:-) Sune

Kils stationer

av BM @, Borlänge, måndag, maj 15, 2017, 13:36 (401 dagar sedan) @ Sune Nylén

Längre norrut efter vägporten där gamla riksvägen till Apertin och Karlstad går korsar Frykstadsbanan BJ i rät vinkel.
Den har jag utforskat från Fryken till till Klarälven.

Den banan som går från kils nuvarande bangård ner till Fryken, var inte den normalspårig?

Den som på bilden kallas Kils station låg den alltså efter linjen mot Karlstad, där omformaren (omriktaren) ligger idag?

Kils stationer

av jhje @, måndag, maj 15, 2017, 14:59 (401 dagar sedan) @ BM

Ja, den var normalspårig. Runt 72 så var man nede med en S1: och några vagnar. Kan det ha varit en SJK-tur?

Kils stationer

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 15, 2017, 10:05 (401 dagar sedan) @ BM

Du ser ju denna linje på denna ritning avvika från BJ linje ner till Kils gamla station:

[image]

och på denna:

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum