Kärrgruvan övre, KNJ tidtabell 103 (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, måndag, maj 15, 2017, 16:46 (404 dagar sedan)

Denna utkom 1957-06-02 och var veterligen KNJ sista. Till den hörde en linjebok av
1948-06-09, med såvitt känt bara ETT ändringstryck: 1953-10-12, då SJ elektriska
ställverk i Krylbo togs i bruk.

Vid Kärrgruvan Övre tycks ha tjänstgjort någon form av signalvakt, "lastplatsvakt",
underställd tkl vid SJ Kärrgruvan. Denne utväxlade tåganmälan med Kallmora (Bevakning där behövlig?). Det gällde att hålla isär två lokturer varje dag, de möttes kl. 11.00 vid Kärrgruvan Övre: Den ena från Nordansjö, den andra från Kärrgruvan SJ. "Andraloket"
fick vid behov skjuta på Krylbogodståget till km 14.8, strax bortom Kallmora.

Godstågsparet på Krylbo (1-2) kallades just godståg. Lokalt i Kärrgruvan-området
fanns ordinarie och extra växlingstågen 3-14. Skillnaden mellan benämningarna är
oklar.

Kärrgruvan övre, KNJ tidtabell 103

av LasseE @, måndag, maj 15, 2017, 18:24 (404 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Var det inte växling till Södra Verken, Avesta Järnverks nyare produktionsanläggning söder om Avesta. Hur reglerades den säkerhetsmässigt?

Kärrgruvan övre, KNJ tidtabell 103

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 15, 2017, 19:48 (404 dagar sedan) @ LasseE

Anlades inte Södra Verken 1958 då järnvägen lades ned?
Varefter fd KNJ spår blev rent industrispår.

Kärrgruvan övre, KNJ tidtabell 103

av Kjell Aghult @, tisdag, maj 16, 2017, 05:56 (403 dagar sedan) @ LasseE

Var det inte växling till Södra Verken, Avesta Järnverks nyare produktionsanläggning söder om Avesta. Hur reglerades den säkerhetsmässigt?

På KNJ tid var det vanlig växling vid lastplats (Numera linjeplats). De två
godstågen hade behovsuppehåll där. Efter bolagets nedläggning det vanlig SJ-växling från Krylbo. Platsen öppnad 1947.

Kärrgruvan övre, KNJ tidtabell 103

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 15, 2017, 19:51 (404 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Sägas kan väl också att KNJ Tc redan från starten var SJ Stins Krylbo.

Kärrgruvan övre, KNJ tidtabell 103

av Kjell Aghult @, tisdag, maj 16, 2017, 06:02 (403 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Sägas kan väl också att KNJ Tc redan från starten var SJ Stins Krylbo.

Så var fallet 1878-1911. KNJ hade genom åren åtta (!) förvaltningsorter. Den var liten
och gick gärna i samförvaltning med någon.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum