Triangelmärkning av farligt gods? (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby @, onsdag, augusti 09, 2017, 11:39 (342 dagar sedan)

Under förra seklet lär det ha förekommit en märkning av vagnar med 2-3 målade trianglar, exempelvis med utropstecken i. Dessa användes för att ange farlighetsgrad på godset innan RID-S kom till. Någon som kan berätta mer om denna märkning?

Triangelmärkning av farligt gods?

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, onsdag, augusti 09, 2017, 22:58 (341 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Under förra seklet lär det ha förekommit en märkning av vagnar med 2-3 målade trianglar, exempelvis med utropstecken i. Dessa användes för att ange farlighetsgrad på godset innan RID-S kom till. Någon som kan berätta mer om denna märkning?

Enligt publikationen "SJ Godsvagnar" från 1961 kunde godsvagnar ha en märkning i form av en triangel med spetsen uppåt. Den hade följande betydelse:
"Vagnen får gå med följande hastighet:
a) i lokalgodståg 60 km/tim
b) i andra godståg, som dras av ånglok, motorlok eller lokomotor 50 km/tim
c) i andra godståg, som dras av ellok 40 km/tim.
Får inte gå i snäll- eller persontåg."

Mer än en triangel har jag inte hört talas om och inte heller en triangel med utropstecken i. Kanske menar du en annan märkning än denna?

Triangelmärkning av farligt gods?

av Sune Nylén @, onsdag, augusti 09, 2017, 23:40 (341 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Var det inte så också att den bara fick framföras sist i tåg?
:-) Sune

Triangelmärkning av farligt gods?

av Kjell Aghult @, torsdag, augusti 10, 2017, 05:59 (341 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Under förra seklet lär det ha förekommit en märkning av vagnar med 2-3 målade trianglar, exempelvis med utropstecken i. Dessa användes för att ange farlighetsgrad på godset innan RID-S kom till. Någon som kan berätta mer om denna märkning?

I TTJ modul 10 (Växling) finns varningsetikett 15 med fyta intillagda trianglar (Så att de bildar en enda, stor): De tre yttre röda och med utropstecken och den inre "bara" vit. Etiketten betyder "Växlas extra försiktigt". Det innebär att vagnen (småfordonet) vagnen inte får skjutsas och skall skyddas mot annan skjuts.

Vagnar med bara EN varningstriangel (påmålad) kallades just "triangelnärkta vagnar".
De var ofta f d privatbanevagnar, som inte klarade 1936 års skärpta bestämmelser om
vagnar i samtrafik. Dessa berodde på att elektrifieringen höjt fjärrgodstågens sth från 40 till 60. Sådana vagnar var normalt hänvisade till lokalgodstågen och utlämnades bara för lokala frakter.

Farligt gods: Hurra!

av Olle Sundstrom @, torsdag, augusti 10, 2017, 09:34 (341 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Som gammal "farligtgodspåjärnvägskickare" blev jag lätt euforisk av Din fråga!

Du har alldeles rätt, en symbol med en röd triangel innehållande ett utropstecken infördes i mitten av sextiotalet.

Här ett citat ur Bergslaget 1/1966 (Bergslaget var Stora Kopparbergs Bergslags AB:s personaltidning):

...våra cisternvagnar... ansiktslyftning. Det mest utmärkande draget i det nya utförande är den mörkbruna färgen som cisternen är målad i. Innehållet anges, förutom i klartext, genom det ledband som löper vågrätt mitt på cisternen....Ytterligare en nyhet för landet utgör de små symboler som sitter på litteraskylten nedtill till vänster. På bilden knappt synbar finns under bokstaven C [i ABC-märkningen; min anm.] en röd trekant med ett inskrivet utropstecken. Det är numera det internationella tecknet för "försiktig rangering".....

Kan det vara denna märkning Du åsyftar?

Olle Sundström

Triangelmärkning av farligt gods?

av LaseJ @, torsdag, augusti 10, 2017, 18:57 (340 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det fanns två olika märkningar. den första med en nedåtriktad, röd, triangel med ett utropstecken i; avsåg på vagnar med farligt gods; Växlas försiktigt

Sedan fanns det en variant med trenne trianglar, förmodligen den Du åsyftar. De var placerade med en i botten och de andra två snett höger och snett vänster så att de bildade en nedåtriktad triangel med ett vitt fält i mitten.

Detta betydde; "Förbud mot skjuts och släppning från vall. Skall framföras av tillkopplat draglok. Får ej stöta emot andra vagnar och måste skyddas mot stötar från andra vagnar."

Det hade alltså inget direkt med klassen av det farliga godset att göra utan fastmer godsets känslighet mot ovarsam växling. Således kunde ju en vagn med syra i keramik krukor vara känsligare för stötar än en vagn med karbid i stålbehållare.

Hälsar

Lasse J

RSS-feed av trådar
powered by my little forum