Färgsättning på äldre BJ personvagnar? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, torsdag, september 07, 2017, 16:33 (285 dagar sedan)

Källor avseende BJ vagnpark är få. Ett sätt att spåra vilka vagnarna är att titta i Särtryck 77 efter förstatligandet av BJ men när det gäller bolagstiden är en av de få källor jag har boken "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922". Tittade just i boken då jag sökte mer fakta om de äldre personboggivagnarna och hittade då en intressant uppgift på sidan 268 avseende färgsättning.

Här står;
"Innan teakklädsel infördes, voro vagnarna nedtill målade svarta och upptill i tämligen starka, olika färger, för att passagerarna lättare skulle finna sig till rätta beträffande vagnklasserna. Då teakklädsel införts, måste de resande vänja sig vid att endast lita på de stora metallsiffrorna eller i målning angivna klassbeteckningar, "Klassfärgerna" fingo därigenom mindre betydels och ersattes med en olivgrå färg, med vilken alla "plåtvagnar" målas."

Ovanstående genererar två frågor;

1. "Klassfärger", vilka var dessa för 1:a, 2:a resp 3:e klass?

2. När olivgrå färg infördes gemensamt för alla klasser bibehölls den nedtill målade svarta färgen?

Ola Ahlström
Malmö

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Christer Fredriksson @, torsdag, september 07, 2017, 19:03 (284 dagar sedan) @ Ola Ahlström

GBBJ har en fd BJ 2-axlig vagn som varit hjälpvagn i Ludvika de senaste åren på BJ-tiden. På den vagnen kan den ursprungliga färgen tydligt ses på ramarna som är av teak och plåtbeslagna. Färgen är just teak-marmorerad.

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Christer Fredriksson @, torsdag, september 07, 2017, 19:22 (284 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Sune Nylén @, fredag, september 08, 2017, 08:30 (284 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Att bestämt uttala sig om rätta nyanser är svårt, då kulörerna rätt snart kan ändra sig ute i "friska luften". Så jag går en liten omväg
Kring 1920 köpte BJ 15 vagnar från Van der Zypen och Charlier i Köln.
De fick littera C3b och var 3 axliga.
I BJ 1922 finns en sådan avbildad. Den är målad i enhetlig färg.
Gå in på bolaget ovan och titta. Det finns en stor färgbild på äldre vagnar som bolaget tillverkade.De är målade i en Olivgrön/grå nyans. Ungefär som tyska vagnar på den tiden var målade. Det skulle förvåna mig om inte dessa BJ vagnar var målade likadant.
Och att den gode "Vincenten" kallade den för olivgrå.Och varför inte. Jag har inte stämt av med någon frimärksfärglikare, och knappast han heller;-) Kanske grå / grön beror på skrivfel.
För att få en enhetlig kulör på tågen, målades nog också ångfinkorna lika.
Därav " gröna ångfinkor " vid BJ.
Det är möjligt/troligt att även stålvagnarna som levererades i mitten av 30 talet hade denna kulör. Jag drar den slutledningen av det faktum att dessa vagnar vid leveransen hade förkromade klassiffror och BJ på sidorna. Det stämmer bättre, och blir snyggare än vitt mot grönt.
När det drog ihop sig till elfieringen målades vagnarna i en röd nyans för att stämma med elektroloken . De fick då också vitemaljerade signaturer.
:-) Sune

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Sune Nylén @, fredag, september 08, 2017, 08:36 (284 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag kan väl tillägga att alla trävagnar av "bättre utförande" hade text och siffror gjutna i brons, och utförda i konvex form. När den gamla vagnen 48 sändes till Åmål för revision kring 48/49, hade den fortfande signaturerna så utförda.

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Sune Nylén @, fredag, september 08, 2017, 11:09 (284 dagar sedan) @ Sune Nylén

" Vincenten " ja, påminner mig om en gammal historia som lär vara sann.
Kring 1950 fanns en populär grammofonsångare som hette Vincent Jonasson. Han sjöng ju även i de då så populära Folkparksuppträdena. En gång var han inbjuden till en äldre dam. Bäst de samspråkade sade hon; Kanske jag får bjuda Vincenten på en kopp kaffe?
I likhet med Disponent och Docent antog hon att Vincent var en, för henne , okänd titel.
:-) Sune

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av BJ, fredag, september 08, 2017, 19:24 (283 dagar sedan) @ Sune Nylén
edited by BJ, fredag, september 08, 2017, 19:35

Kring 1920 köpte BJ 15 vagnar från Van der Zypen och Charlier i Köln.
De fick littera C3b och var 3 axliga.
I BJ 1922 finns en sådan avbildad. Den är målad i enhetlig färg.
Gå in på bolaget ovan och titta. Det finns en stor färgbild på äldre vagnar som bolaget tillverkade.De är målade i en Olivgrön/grå nyans. Ungefär som tyska vagnar på den tiden var målade. Det skulle förvåna mig om inte dessa BJ vagnar var målade likadant.
Och att den gode "Vincenten" kallade den för olivgrå.Och varför inte. Jag har inte stämt av med någon frimärksfärglikare, och knappast han heller;-) Kanske grå / grön beror på skrivfel.
För att få en enhetlig kulör på tågen, målades nog också ångfinkorna lika.
Därav " gröna ångfinkor " vid BJ.
Det är möjligt/troligt att även stålvagnarna som levererades i mitten av 30 talet hade denna kulör. Jag drar den slutledningen av det faktum att dessa vagnar vid leveransen hade förkromade klassiffror och BJ på sidorna. Det stämmer bättre, och blir snyggare än vitt mot grönt.
När det drog ihop sig till elfieringen målades vagnarna i en röd nyans för att stämma med elektroloken . De fick då också vitemaljerade signaturer.
:-) Sune

Intressant. Att de första nitade stålvagnarna möjligen var olivgröna.
Måste väll någon stans finnas uttalande eller beslut om ändrad färg till rödbrun!?
1922 var alla icke teak vagnar olivgrå! Men när ändras detta?
BJ

PS. På ritning No C-9594 över Stålboggievagn litt Co. Från 1936, så har någon skrivit i fritt format: målas grön. Man har också kryssat över de romerska treorna samt BJ i rostfritt typsnitt.

Bild som Sune talar om.
[image]

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Sune Nylén @, fredag, september 08, 2017, 21:59 (283 dagar sedan) @ BJ

Vill minnas att vid något tillfälle lade någon ut en bild på en av BJ sålvagnar med romerska siffror i krom här på forumet.
Om det på den ritning du nämner är överstruket har det nog skett några år senare när emaljerade siffror skulle användas.
Någon vet säkert vilken bild jag talar om.
:-) Sune

Lite mer om grönmålning

av Sune Nylén @, lördag, september 09, 2017, 08:49 (283 dagar sedan) @ Sune Nylén

När man ser på vagnskorgen så ser ju färgen matt ut.
För att få en någorlunda uppfattning om den tidigare nyansen, så framgår den nog bäst på järnhandtaget där sol, väder och vind inte haft samma verkan.Den är ju här mycket klarare och grönglänsande, om inte fullt ut som när den var nymålad.
Skillnaden syns ju lätt om man målar en yta med matt lack, och sedan lackar över med klarlack.Vilken brillians det blir i färgen.
En klarlack på befintlig färg på korgen skulle ge glans åt det hela.
OKB vagnarna, de var ju också köpta från Tyskland och grönmålade.
Jag vet inget om dem,men mycket talar väl för att färgen var liknande.

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Ola Ahlström @, lördag, september 09, 2017, 22:52 (282 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Frågorna kvarstår;

1. "Klassfärger", vilka var dessa för 1:a, 2:a resp 3:e klass?

2. När olivgrå färg infördes gemensamt för alla klasser bibehölls den nedtill målade svarta färgen?

Ola Ahlström
Malmö

Färgsättning på S J vagnar

av Sune Nylén @, söndag, september 10, 2017, 09:19 (282 dagar sedan) @ Ola Ahlström
edited by Sune Nylén, söndag, september 10, 2017, 09:52

Efter att ha "konsulterat" SJ 1906, del III, tror jag mig kunna nöjaktigt besvara din fråga.
3dje var till 1864 Blå, sedan brunröda 2 dra grönlackade och 1sta då blå.
Postvagnarna var 1899 för 2 axliga nedre delen gul övre svart. för postboggievagnarna vice versa.
Då det var svårt att hålla den gula färgen fin beslöts 1899 att alla dessa skulle målas bruna med gulmålat fält kring brevlådeöppningen
Jag skulle tro att mellan 1900 - 1910 försvann färgmärkningen och man gick över till enhetlig färg. Bilder från den tiden tyder på detta. Ett snälltåg på BJ från 1905 har vagnar målade i " klassfärger" men de torde ha försvunnit kort efter.
Det skedde ju knappast över en natt utan tog väl en fyra år. Dvs: när vagnarna togs in på revision.För den inredningsintresserade kan jag meddela att en utförlig beskrivning av vagnarnas invändiga målning och tyger finns här.:-) Sune

Färgsättning på äldre BJ personvagnar?

av Ola Ahlström @, söndag, september 10, 2017, 11:47 (282 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Kan det vara så att man/ingen vet svaret?

Eftersom frågan gäller personvagnar på BJ och referensens i min ursprungliga fråga är boken från 1922 av Vincent Ahlberg och som väl får betraktas som trovärdig då den skrivits på uppdrag av bolagets styrelse får väl citattet upprepas;

"Innan teakklädsel infördes, voro vagnarna nedtill målade svarta och upptill i tämligen starka, olika färger, för att passagerarna lättare skulle finna sig till rätta beträffande vagnklasserna. Då teakklädsel införts, måste de resande vänja sig vid att endast lita på de stora metallsiffrorna eller i målning angivna klassbeteckningar, "Klassfärgerna" fingo därigenom mindre betydels och ersattes med en olivgrå färg, med vilken alla "plåtvagnar" målas."

Jag kan hålla med om att klassfärgerna troligen överensstämde med Statsbanornas men citatet är inte tydligt då det där anges "starka, olika färger". Vidare är det oxså troligt att när vagnarna ommålades på 1910/20-talet i gemensam "olivgrå" (olivgrön?) att hela korgen fick denna färg men citatet kan oxså tolkas att vagnarna bibehöll svart nederdel. Vad gällde? Kanske en 100 årig gåta som inte kan lösas.

Ola Ahlström
Malmö

RSS-feed av trådar
powered by my little forum