Strålkastare på ånglok (Fordon: lok)

av ak44 @, torsdag, oktober 12, 2017, 22:19 (277 dagar sedan)

Jag ser här på www.jarnvag.net ett antal museiföreningar och deras ånglok. Några har bara två strålkastare, men flertalet har tre strålkastare.
Var detta "valfritt" eller fanns det regler för detta förr?

Strålkastare på ånglok

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, torsdag, oktober 12, 2017, 23:01 (277 dagar sedan) @ ak44

Lok med turboelektrisk belysning har normalt även toppstrålkastare medan lok med acetylenbelysning inte har det. De äldre lik som har fotogenlampor har ej heller det.
Vid behov monterades en lös fotogenlykta som toppstrålkastare.

Strålkastare på ånglok

av Anders Ljung @, Uppsala, fredag, oktober 13, 2017, 08:19 (276 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Notera att vissa småmaskiner med fotogenlyktor har fästen uppe på framsidan av hytten. Dit flyttades lyktorna vid riklig snömängd.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Strålkastare på ånglok

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, fredag, oktober 13, 2017, 15:23 (276 dagar sedan) @ Anders Ljung

Inte bara små lok utan även stora hade dessa fästen.
[image]
Här OKb 1512 (UGJ Bb 33). Jvm,KABA00867.

Det fins även bilder från sommaren på UGJ's lok med fotogenlyktor på hytten, satte man månne röd lykta här uppe?
[image]
Jvm,KBIA08584

Här en bild från Abisko som påstås vara från 1920 med R-lok 975 med topplykta (fotogen). 975 fick dock AGA standard belysning under 1918 så bilden borde tidigast vara tagen då eftersom loket alltjämt har fotogenlyktor. R-loken hade de normala lyktorna på gångborden så de satt ovanför även en riktig plog.
[image]
Jvm,KBIA00256

R 974 hade elbelysning med dynamo fram till 1917, troligen från leverans även om det inte framgår av Str77 1909, 976 fick AGA standard under 1917 och de andra (inkl 974) under 1918.

Strålkastare på ånglok

av Torger @, fredag, oktober 13, 2017, 16:38 (276 dagar sedan) @ ak44

På 1067-nätet, åtminstone på BKB, infördes elektrisk generatorbelysning redan på 30-talet. Av foton framgår, att många 1067-ånglok hade enbart topplykta, även på SJ-tiden. Detta synes alltså ha tillåtits men ansågs det tillräckligt?
Christer Torgersson, Malmö

RSS-feed av trådar
powered by my little forum