ASJ smalspårig standardvagn? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, torsdag, november 09, 2017, 21:44 (400 dagar sedan)

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna levererade en smalspårig standardpersonvagn till bland annat Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ C 1013-1015 med flera) som till Norra Östergötlands Järnvägar.


MÖJ vagnarna fick sin teakkorg (?) tidigt ändrad till plåtklädd

[image]

[image]

[image]

(Bilderna från Samlingsportalen)

men hur blev det med NÖJ vagnarna, fick de också plåtklädsel?

Ola Ahlström
Malmö

ASJ smalspårig standardvagn?

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, november 09, 2017, 23:49 (400 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna levererade en smalspårig standardpersonvagn till bland annat Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ C 1013-1015 med flera) som till Norra Östergötlands Järnvägar.

MÖJ vagnarna fick sin teakkorg (?) tidigt ändrad till plåtklädd

men hur blev det med NÖJ vagnarna, fick de också plåtklädsel?

Ola Ahlström
Malmö

Om jag inte har missat någon så var följande vagnar i stort sett lika (vagnar tillverkade i Hässleholm inkluderas):
MÖJ C 1013 - 1015 > SJ Cp 427 - 429 ASJL 1912
MÖJ C 1014 - 1018 > SJ Cp 430 - 432 ASJL 1914
NÖJ C 31 > SJ Cp 436 ASJL 1915
FgLpJ C 2 > NÖJ C 32 > SJ Cp 437 ASJL 1914
VSBJ C 214 > MÖJ C 214 > SJ Cp 422 HMV 1913
VSBJ C 213 > MÖJ C 998 > SJ Cp 423 HMV 1913
EÖJ C 3 > KlRJ C 302 > SJ Cp 349 HMV 1915

Dessutom fanns
VB C 30 - 31 > SJ Cp 439 ASJL 1916
som var ett halvt fönster längre (d.v.s. de hade ett litet och sex stora fönster per sida).

Det fanns också vagnar med första/andraklassinredning och de hade en annan fönsterindelning. VSBJ- och EÖJ-vagnarna var inte lika.
VSBJ BC 211 > MÖJ BC > C 211 > SJ Cp 421 HMV 1913
VSBJ BC 212 > MÖJ BC > CF 999 > SJ CFp 442 HMV 1913
EÖJ AC > BC > C 1 - 2 > SJ Cp 333 - 334 HMV 1915

Det fanns små skillnader mellan MÖJ-vagnarna av första och andra serien. Jämför avståndet mellan tak och fönster på 1013 respektive 1018.

Beträffande plåtklädseln: Alla MÖJ-vagnar fick inte plåtklädsel. Se bl.a. denna tråd. Jag tror inte att 432 fick det heller. Jag har inte sett någon bild på någon Hässleholmsvagn med plåtklädsel. VB-vagnarna behöll träklädseln men åtminstone SJ Bp 439 har fått teaken utbytt mot furu. F.d. NÖJ-vagnarna 436 och 437 har jag inte sett någon bild på så dessa kan jag inte uttala mig om. 437 flyttades till Västergötland.

Bilder är det i vanlig ordning ont om, framförallt av vagnar som försvann före ca 1960. Om någon har är det intressant. Möjligen kan någon ha fastnat på film. Flera av korgarna från 428 - 431 såldes 1954/1955. F.d. NÖJ-vagnarna 436 och 437 har jag inte sett någon bild på så dessa kan jag inte uttala mig om. 437 flyttades till Västergötland.

M.v.h.
Ola

ASJ smalspårig standardvagn?

av Göran Nilsson @, tisdag, november 14, 2017, 11:51 (396 dagar sedan) @ Ola Almquist

Det verkar som taket på Bp 427 har annan form över plattformen än övriga.
Ombyggt?

ASJ smalspårig standardvagn?

av Ola Almquist @, Göteborg, tisdag, november 14, 2017, 14:11 (396 dagar sedan) @ Göran Nilsson

Det verkar som taket på Bp 427 har annan form över plattformen än övriga.
Ombyggt?

Mycket troligt. Taken på trävagnar är utsatta och har ofta förnyats vid revision. Utseendet varierar.
Jag hittade förresten en bild på en vagn här. Det är sannolikt Bp 432 då 423 befann sig på 27 ms/ts. Bp 423 hade dessutom en något eget utseende då de stora fönstren var mindre. Det borde också ha varit resultatet av en ombyggnad men jag har inte hittat någon bild på den som VSBJ C 213. Däremot finns det bilder på C 214 och den ser helt normal ut. Jag tvivlar på att de utfördes olika vid leveransen.

M.v.h.
Ola

ASJ smalspårig standardvagn?

av Ola Ahlström @, onsdag, november 15, 2017, 15:50 (395 dagar sedan) @ Ola Almquist
Redigerad av Ola Ahlström, onsdag, november 15, 2017, 16:15

Dessutom fanns
VB C 30 - 31 > SJ Cp 439 ASJL 1916
som var ett halvt fönster längre (d.v.s. de hade ett litet och sex stora fönster per sida).


[image]

Från Samlingsportalen med bildtexten;
Text på baksida: "VB C vagn 31 Linköping år 1916 45 resande".
Text på omslag: "VB", "VB C vagn nr 31. Tillv. ASJ år 1916.".

Med "ett halvt fönster längre", innebär det oxså att vagnlängden ökades eller stämmer korg och underrede överrens med MÖJ/NÖJ vagnarna?

Ola Ahlström
Malmö

ASJ smalspårig standardvagn?

av Johan O @, onsdag, november 15, 2017, 19:46 (394 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Hej!

De båda VB-vagnarna C 30 & 31 (som om jag har förstått det rätt var avsedda som släp till DEVA-vagnarna) var mycket riktigt längre, 13 meter över buffertarna och bör därmed vara de längsta smalspåriga tvåaxliga personvagnar som funnits i landet. Jag tvivlar f.ö. på att de någonsin varit teakklädda, eftersom skruvarna inte syns tydligt på leveransfotot.

Liknande vagnar är ju de likaledes ASJ-byggda MÖJ C 1013-1015 och de fyra år senare byggda C 1016-1018. Dessa vagnar är samtliga 12,5 meter över buffertarna. Samtliga dessa vagnar var furuklädda vid leverans. 1013 har senare fått plåtklädsel medan åtminstone 3 vagnar fick det.

VSBJ-vagnarna BC 211 & 212 och C 213 & 214 var vid leveransen teakklädda, och åtminstone 212 (dvs MÖJ 999) har ju fortfarande kvar teaken. Längden är samma som ASJ-vagnarna, men vagnarna är byggda i Hässleholm.

Tittar vi på NÖJ så har vi de båda ASJ-byggda C 31 och 32, där den senare köptes begagnad från Lotorpsbanan. Åtminstone 32 var furuklädd vid leverans, C 31 tror jag aldrig att jag sett någon bild på, så där kan åtm jag bara gissa.

NVHJs båda DF-vagnar 91 & 92 levererade från ASJ 1916 var teakklädda.

Om vi går utanför denna vagnstyp och tittar på de vagnar som levererades 1908-1909 till VLJ, SÖJ, FVÖJ och LSSJ så var samtliga dessa plåtklädda vid leverans, men nästan alla fick senare furupanel, åtminstone på långsidorna.

/Johan

ASJ smalspårig standardvagn?

av Ola Ahlström @, onsdag, november 15, 2017, 16:12 (395 dagar sedan) @ Ola Almquist

Det fanns också vagnar med första/andraklassinredning och de hade en annan fönsterindelning. VSBJ- och EÖJ-vagnarna var inte lika.
VSBJ BC 211 > MÖJ BC > C 211 > SJ Cp 421 HMV 1913
VSBJ BC 212 > MÖJ BC > CF 999 > SJ CFp 442 HMV 1913
EÖJ AC > BC > C 1 - 2 > SJ Cp 333 - 334 HMV 1915

SJ CFp 442 från Samlingsportalen;

[image]

Bildtext;
"Historik: Vagnlitterat är Statens Järnvägar, SJ CFp 442. Vagnen kom ursprungligen från Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ där det gick under beteckningen MÖJ 999."

Ola Ahlström
Malmö

ASJ smalspårig standardvagn?

av Ola Ahlström @, onsdag, november 15, 2017, 16:24 (395 dagar sedan) @ Ola Almquist

EÖJ C 3 > KlRJ C 302 > SJ Cp 349 HMV 1915
Det fanns också vagnar med första/andraklassinredning och de hade en annan fönsterindelning. VSBJ- och EÖJ-vagnarna var inte lika.
VSBJ BC 211 > MÖJ BC > C 211 > SJ Cp 421 HMV 1913
VSBJ BC 212 > MÖJ BC > CF 999 > SJ CFp 442 HMV 1913
EÖJ AC > BC > C 1 - 2 > SJ Cp 333 - 334 HMV 1915


Från Samlingsportalen

[image]

EÖJ vagn, men vilken? Skulle gissa med referens till ovan på EÖJ nr 1 eller 2.

Medan det här skulle i så fall kunna visa EÖJ C3 (Samlingsportalen), fototid 1940-1946

[image]

Men när såldes C 3 till KIRJ?

Ola Ahlström
Malmö

ASJ smalspårig standardvagn?

av Johan O @, onsdag, november 15, 2017, 19:47 (394 dagar sedan) @ Ola Ahlström

EÖJ C 3 såldes 1934 och blev KlRJ C 302 (2)

/Johan

ASJ smalspårig standardvagn?

av Ola Ahlström @, onsdag, november 15, 2017, 17:14 (395 dagar sedan) @ Ola Almquist

Det fanns också vagnar med första/andraklassinredning och de hade en annan fönsterindelning. VSBJ- och EÖJ-vagnarna var inte lika.
VSBJ BC 211 > MÖJ BC > C 211 > SJ Cp 421 HMV 1913
VSBJ BC 212 > MÖJ BC > CF 999 > SJ CFp 442 HMV 1913
EÖJ AC > BC > C 1 - 2 > SJ Cp 333 - 334 HMV 1915


Från Samlingsportalen;

[image]

Bildtext;
Text på baksida: "VSBJ BC 211 Upplastad på SJ vagn Tillv. Hessleholm år 1913".
Text på omslag: "VSBJ BC 211 Tillv Hessleholm år 1913".

/Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum