Sjuktransporttåget i Romakloster (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, november 10, 2017, 15:18 (345 dagar sedan)

Flera böcker finns om Gotländskt försvar. Här aktuell är Hammarhjelm: Beredskap på G. 175 år,
1811-1986.
Enligt boken stod under andra världskriget ett sjuktransporttågsätt berett i R. Enligt gängse termer ett tåg med vagnar med bårstativ. I nödfall, t ex på östfronten under samma
krig, kunde oinredda godsvagnar få användas. Med nya umbäranden för de sårade.
Man talade då om sjuktåg.

Romatåget stod centralt för uppdrag åt fyra håll. Lokbeordringen vid utryckning är oklar.
Man kan tro att de sårade skulle köras till Visby lasarett.

Är något mer känt om tågsättet?

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Christer Hammare @, fredag, november 10, 2017, 19:40 (345 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Flera böcker finns om Gotländskt försvar. Här aktuell är Hammarhjelm: Beredskap på G. 175 år,
1811-1986.
Enligt boken stod under andra världskriget ett sjuktransporttågsätt berett i R. Enligt gängse termer ett tåg med vagnar med bårstativ. I nödfall, t ex på östfronten under samma
krig, kunde oinredda godsvagnar få användas. Med nya umbäranden för de sårade.
Man talade då om sjuktåg.

Romatåget stod centralt för uppdrag åt fyra håll. Lokbeordringen vid utryckning är oklar.
Man kan tro att de sårade skulle köras till Visby lasarett.

Är något mer känt om tågsättet?

I varje fall i Krigssjukvårdsplanerna från 1937 och 1940 (men inte 1951) finns Svenska Röda Korsets Sjukhuståg Hc med, och det ska utrustas i Visby. Plats för 40 vårdplatser (liggande) vilket var betydligt färre än för motsvarande smalspåriga tåg på fastlandet. Tågsammansättning 3 Co och 2 F. Tanken var nog att sårade skulle transporteras till lämpligt krigssjukhus, vilket det fanns flera av på Gotland.

/Christer

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Granis @, fredag, november 10, 2017, 20:59 (345 dagar sedan) @ Christer Hammare

Tanken var nog att sårade skulle transporteras till lämpligt krigssjukhus, vilket det fanns flera av på Gotland.

Tingstäde t ex. I "fästningen" då.

/ L G

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Granis @, lördag, november 11, 2017, 10:12 (344 dagar sedan) @ Granis

.. eller snarare ( =närmare) Lärbro då, som Kjell skriver. Att jag skriver "fästning" med citationstecken för Tingstädes sådan, fast det var dess officiella namn (eller?), beror på att folk annars har en förmåga att tro att det handlar om nån medeltida borgbyggnad, typ. Och vad gäller krigssjukhus var väl Lärbro/ Tingstäde i varje fall det största -men kanske inte det enda- på Gotland, skulle användas även av flottan t ex. Men nu börjar vi lämna (järnvägs)spåren...

/ L G :-)

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Kjell Aghult @, lördag, november 11, 2017, 10:30 (344 dagar sedan) @ Granis

... krigssjukhus var väl Lärbro/ Tingstäde..

Det var 12 km på spår mellan orterna. Kanske skribenterna menat samma anläggning?

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Granis @, lördag, november 11, 2017, 12:01 (344 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Det fanns en hel del anläggningar i området Tingstäde/ Bunge/ Lärbro (Fårösund). Av olika typer med olika inriktningar, men som kanske ibland lite slarvigt sammanförs till "Tingstäde fästning". Nu var ju mycket av detta hemligt under kalla kriget, men jag vet att marinens radiostation "Tingstäde Radio" fanns just på nämnda plats, men jag vet inte exakt var. Jag hade i så fall bättre koll på de kustartillerianläggningar som fanns längs kusterna (såväl aktiva som "vilande" i väntan på mobilisering) när jag tjänstgjorde på "MKG" för fyrtio år sedan. Men redan då var en del under avveckling, medan annat fortfarande var jättehemligt. I varje fall för en värnpliktig furir.

/ L G ;-)

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Kjell Aghult @, lördag, november 11, 2017, 08:31 (345 dagar sedan) @ Christer Hammare

I varje fall i Krigssjukvårdsplanerna från 1937 och 1940 (men inte 1951) finns Svenska Röda Korsets Sjukhuståg Hc med, och det ska utrustas i Visby. Plats för 40 vårdplatser (liggande) vilket var betydligt färre än för motsvarande smalspåriga tåg på fastlandet. Tågsammansättning 3 Co och 2 F. Tanken var nog att sårade skulle transporteras till lämpligt krigssjukhus, vilket det fanns flera av på Gotland.


Tack för intressant info! Tre av GJ sju Co (rätt räknat?) skulle alltså ha undanhållits allmänna trafiken - med stora problem (Litt F nog lättare att ersätta): Beredskapen fördubblat resandet gentemot mellankrigsåren (John Kvarnstedts GJ-historik). Man byggde också Co nr 11 på egen verkstad 1942. "Sidobolagen" SlRJ och KlRJ hade nog samma kapacitetsbrist.

Jag kan dåligt den totala sjukvårdsbilden på Gotland: Av beredskapssjukhusen bara Lärbro känt,
nära Fårösunds kustartilleri. Vid krigsslutet använt för rehabilitering av tidigare koncentrationslägerfångar.

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Christer Hammare @, lördag, november 11, 2017, 11:58 (344 dagar sedan) @ Kjell Aghult

I varje fall i Krigssjukvårdsplanerna från 1937 och 1940 (men inte 1951) finns Svenska Röda Korsets Sjukhuståg Hc med, och det ska utrustas i Visby. Plats för 40 vårdplatser (liggande) vilket var betydligt färre än för motsvarande smalspåriga tåg på fastlandet. Tågsammansättning 3 Co och 2 F. Tanken var nog att sårade skulle transporteras till lämpligt krigssjukhus, vilket det fanns flera av på Gotland.


Tack för intressant info! Tre av GJ sju Co (rätt räknat?) skulle alltså ha undanhållits allmänna trafiken - med stora problem (Litt F nog lättare att ersätta): Beredskapen fördubblat resandet gentemot mellankrigsåren (John Kvarnstedts GJ-historik). Man byggde också Co nr 11 på egen verkstad 1942. "Sidobolagen" SlRJ och KlRJ hade nog samma kapacitetsbrist.

Jag kan dåligt den totala sjukvårdsbilden på Gotland: Av beredskapssjukhusen bara Lärbro känt,
nära Fårösunds kustartilleri. Vid krigsslutet använt för rehabilitering av tidigare koncentrationslägerfångar.

1940 fanns krigssjukhus planerade i Klintehamn, Hemse och Lärbro, alla med kapacitet på 500 personer vardera varför de var relativt stora. Flera av dessa eller kanske alla sattes väl också upp helt eller delvis under beredskapsåren. 1966 års planering innehöll bara Lärbro och Nors-Bräntings.

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Kjell Aghult @, lördag, november 11, 2017, 10:17 (344 dagar sedan) @ Christer Hammare

....betydligt färre än för motsvarande smalspåriga tåg på fastlandet...

Intressant! Vilka kunde de andra vara? Officiella försvarshistoriker nämner naturligt nog oftast storförband: En av skribenterna - Bengt Wallerfelt - representerade f ö en tid Försvaret hos SJ gd!

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Granis @, lördag, november 11, 2017, 11:42 (344 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Var det inte här (eller på nåt liknande forum) vi diskuterade och visade bilder på ett "sjuktransporttåg" från NÖJ/ TÖJ för några år sedan? Det tåget bestod då (enbart?) av gamla tvåaxliga vagnar, tillfälligt (?) ombyggda för uppgiften.

SRJ byggde om en av sina ursprungliga tvåaxliga vagnar från 1885, C 20, till "ambulansvagn", men en vagn utgör som bekant inget tåg, så...

/ L G

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Christer Hammare @, lördag, november 11, 2017, 12:07 (344 dagar sedan) @ Kjell Aghult

....betydligt färre än för motsvarande smalspåriga tåg på fastlandet...

Intressant! Vilka kunde de andra vara? Officiella försvarshistoriker nämner naturligt nog oftast storförband: En av skribenterna - Bengt Wallerfelt - representerade f ö en tid Försvaret hos SJ gd!

1940 fanns tre Svenska Röda Korsets Sjukhuståg (smalspåriga):
Ha Stockholm Ö, 166 vårdplatser (liggande), sms 2 BCo, 10 Co, 2 G
Hb Norrköping Ö, 126 vårdplatser (liggande), sms 3 Co, 1 B, 1 BC, 9 C, 1 F, 2 G
Hc Visby, 40 vårdplatser (liggande), sms 3 Co, 2 F

1951 fanns tre Smalspåriga Sjukhuståg:
Ss1 utrustas i Finspång (Sonstorp), ställs upp i Spångenäs, 90 liggande, 90 sittande
Ss2 utrustas i Skara, ställs upp i Skara, 108 liggande, 60 sittande
Ss3 utrustas i Täby, ställs upp i Täby, 100 liggande, 96 sittande

/Christer

Sjuktransporttåget i Romakloster

av jhje @, lördag, november 11, 2017, 12:15 (344 dagar sedan) @ Christer Hammare

1951 eller 53,det var då alla fick information "Om kriget kommer"
också var det vissa övningar tex skulle tågen mörkläggas. Hjälpte en konduktör att dra för alla gardiner på 2626 och loken hade avskärmat ljus

Sjuktransporttåget i Roslagen

av Granis @, lördag, november 11, 2017, 12:25 (344 dagar sedan) @ Christer Hammare

Vore intressant att få mer information om dessa tåg i Roslagen. Jag kände som nämnts endast till den ombyggda SRJ C 20 (se bild nedan från Ola Ahlström som alltså byggt den i modell), en vagn som slutade sina dagar som tjänstevagn (se bilder i Roslagsexpressen nr 3/ 1995). Men ett helt tågsätt... Till skillnad från många andra smalspårsbanor på 50-talet och framåt fortsatte man ju i Roslagen att använda personvagnar tack vare att man satsade på motorvagnar i stället för rälsbussar vid moderniseringar. Därmed hade man väl inte så många "gamla avställda vagnar" att bygga om för dylika ändamål. Men dom kanske inte byggdes om då, i varje fall innan dom behövdes för sjuktransporter? Medan vagn 20, som ju var ombyggd som sådan, byggdes om till tjänstevagn. För att den var för liten och för gammal för ändamålet kanske?

/ L G
[image]

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Kjell Aghult @, lördag, november 11, 2017, 14:33 (344 dagar sedan) @ Christer Hammare

......

1951 fanns tre Smalspåriga Sjukhuståg:
Ss1 utrustas i Finspång (Sonstorp), ställs upp i Spångenäs, 90 liggande, 90 sittande
Ss2 utrustas i Skara, ställs upp i Skara, 108 liggande, 60 sittande
Ss3 utrustas i Täby, ställs upp i Täby, 100 liggande, 96 sittande

Utrustningsplatserna var naturligt nog verkstadsorter eller närliggande. Ss1 och 3
utgångsgrupperades relativt nära den känsliga Ostkusten. Men vad uppgift kunde vara tänkt för Ss2?

Sjuktransporttåget i Romakloster

av Olof W @, söndag, november 12, 2017, 10:15 (343 dagar sedan) @ Kjell Aghult

......

1951 fanns tre Smalspåriga Sjukhuståg:
Ss1 utrustas i Finspång (Sonstorp), ställs upp i Spångenäs, 90 liggande, 90 sittande
Ss2 utrustas i Skara, ställs upp i Skara, 108 liggande, 60 sittande
Ss3 utrustas i Täby, ställs upp i Täby, 100 liggande, 96 sittande

Utrustningsplatserna var naturligt nog verkstadsorter eller närliggande. Ss1 och 3
utgångsgrupperades relativt nära den känsliga Ostkusten. Men vad uppgift kunde vara tänkt för Ss2?

Är det rimligt att gissa att Ss2 och Ss3 är avsedda för att evakuera skadade efter bombanfall (ABC) mot Göteborg respektive Stockholm?

Olof

Sjuktransporttåget i Romakloster

av s svensson @, tisdag, november 14, 2017, 00:13 (342 dagar sedan) @ Olof W

I och för sig kan det tänkas. Men betänk att området emellan Vänern och Vättern var starkt befäst. I Lidköpings närhet fanns det till en början 6 militärflygfält. Sedermera så byggdes fyra ut till asfaltsfält.
För att få större förståelse bör vi göra jämförelse med normalspåriga sjukhuståg.
Någon gång så tittade jag på en B1 vagn som var omändrad till en vagn för bårar. Det fanns planer för att köra sjukhuståg relativt sent i tiden.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum