Register järnvägspersonal (Järnvägspersonal)

av Erling Norberg @, lördag, januari 06, 2018, 21:28 (288 dagar sedan)

Jag söker en person som arbetat vid SJ som stationskarl. Arvid Teodor Andersson föddes 1884-07-25 i Högby, Östergötland. Han arbetade som bromsare och stationskarl i Mjölby 1906. År 1908 flyttade han till Stockholm. Där finns han till 3 januari 1917 men sedan hittar jag honom inte förrän 1950 i Skänninge. Då har han bytt efternamn till Wigel.

Finns det något register över SJ anställda där man kan följa en person genom åren?

Register järnvägspersonal

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, lördag, januari 06, 2018, 22:03 (288 dagar sedan) @ Erling Norberg

Jag söker en person som arbetat vid SJ som stationskarl. Arvid Teodor Andersson föddes 1884-07-25 i Högby, Östergötland. Han arbetade som bromsare och stationskarl i Mjölby 1906. År 1908 flyttade han till Stockholm. Där finns han till 3 januari 1917 men sedan hittar jag honom inte förrän 1950 i Skänninge. Då har han bytt efternamn till Wigel.

Finns det något register över SJ anställda där man kan följa en person genom åren?

Personalstaterna finns inscannade på samlingsportalen så långt som PUL medger. Tyvärr är dessa oåtkomliga just nu pga omorganisationen men de återkommer snart.

Register järnvägspersonal

av Kjell Aghult @, söndag, januari 07, 2018, 10:44 (287 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Finns det något register över SJ anställda där man kan följa en person genom åren?


Den sökta kontinuiteten kom nog först sedan personalregistren datoriserats (1970-talet?).
Innan fanns ens yrkeshistoria i den s k personalakten . mapp med enbart originalhandlingar,
från första anställningansökan. Förvarad veterligen regionalt. Bara "edsvurna" personalhandläggare hade full insyn i uppgifterna. Andra fick - med motivering - vid behov begära utdrag.

Register järnvägspersonal

av Christer Fredriksson @, söndag, januari 07, 2018, 11:12 (287 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Personalakterna för gamla SJ finnes fortfarande arkiverade och kan sökas via födelsedatum.

Register järnvägspersonal

av Kjell Aghult @, söndag, januari 07, 2018, 11:51 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Personalakterna för gamla SJ finnes fortfarande arkiverade och kan sökas via födelsedatum.

Utmärkt, hos vem? Är alla uppgifter offentliga? (Barn, barnbarn etc). Även järnvägens interna
tillrättavisningar framkommer. Jag sökte en gång en tjänst på ett annat trafikdistrikt (Som
förstås hade egen kandidat). Och fick påteckningarna "Aghult abi" = att böra ifrågakomma.
Plus stämpeln "förekommer ej i 7 driftdistriktets (Örebro) straffregister". Internbestraffningarna (förstås av SJ jurister) slopades med den nya arbetsrättslagstiftningen på 70-talet.

Register järnvägspersonal

av Christer Hammare @, söndag, januari 07, 2018, 12:10 (287 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Personalakterna för gamla SJ finnes fortfarande arkiverade och kan sökas via födelsedatum.

Utmärkt, hos vem? Är alla uppgifter offentliga? (Barn, barnbarn etc). Även järnvägens interna
tillrättavisningar framkommer. Jag sökte en gång en tjänst på ett annat trafikdistrikt (Som
förstås hade egen kandidat). Och fick påteckningarna "Aghult abi" = att böra ifrågakomma.
Plus stämpeln "förekommer ej i 7 driftdistriktets (Örebro) straffregister". Internbestraffningarna (förstås av SJ jurister) slopades med den nya arbetsrättslagstiftningen på 70-talet.

Finns på Landsarkivets depå i Göteborg men man bör veta var sista tjänsteställe var för att veta i vilken arkivbildare man ska söka. Handlingarna omfattas troligen delvis av personsekretess.

Register järnvägspersonal

av Kjell Aghult @, söndag, januari 07, 2018, 12:27 (287 dagar sedan) @ Christer Hammare

Finns på Landsarkivets depå i Göteborg men man bör veta var sista tjänsteställe var för att veta i vilken arkivbildare man ska söka. Handlingarna omfattas troligen delvis av personsekretess.

Tyvärr kom nog en del bort vid bolagiseringarna 2001. Till pensionsavtackning brukade höra
chefens sammanfattning av ens SJ-liv. Det kunde fungerat dåligt med nya, externanställda
chefer: Dessutom hade min personalakt "förkommit". Min nye huvudchef i SJ Inköp var utbildad
sjöingenjör! Förstås utan vetskap om tågklarerare, tågledare och andra mörkermän. Men var
lyhörd och vi fick ihop "avskedstalet!"

Register järnvägspersonal

av Göran Enqvist @, söndag, januari 07, 2018, 12:44 (287 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Inför bolagiseringen fick åtminstone vi som var stationerade i Stockholm möjlighet att besöka personalavdelningen och titta i våra personalakter som därefter skulle överföras till Riksarkivet tillsammans med SJ´s dåvarande Centralarkiv. Så personalakterna torde vara sökbara över RA. Vad för uppgifter som sedan behölls av nybildade SJAB vet jag inte.

/Göran

Register järnvägspersonal

av Kjell Aghult @, söndag, januari 07, 2018, 13:07 (287 dagar sedan) @ Göran Enqvist

Inför bolagiseringen fick åtminstone vi som var stationerade i Stockholm möjlighet att besöka personalavdelningen och titta i våra personalakter...

Man hade alltid rätt att se sin egen personalakt (Men förstås inte andras). Nogsamt var
bevarad min originalansökan till SJ trafikelevkurs 1967: Med arbetsbetygen från t ex
Örebro skoldirektion (obehörig lärarvikarie) och Nerikes Allehandas (nu NA) dåvarande resetjänst. Vid AB Omnibus (sommarvikarie 1964) drog jag inte jämnt med VD och tog
inte ut något arbetsbetyg. Men sonen och jag än talas än vid, han blir i år 81!

Register järnvägspersonal

av Ola Almquist @, Göteborg, söndag, januari 07, 2018, 19:01 (287 dagar sedan) @ Göran Enqvist

Inför bolagiseringen fick åtminstone vi som var stationerade i Stockholm möjlighet att besöka personalavdelningen och titta i våra personalakter som därefter skulle överföras till Riksarkivet tillsammans med SJ´s dåvarande Centralarkiv. Så personalakterna torde vara sökbara över RA. Vad för uppgifter som sedan behölls av nybildade SJAB vet jag inte.

/Göran

Försöker länka till ett sökresultat i NAD:

Exempel: Regionala personalkontoret Malmö

M.v.h.
Ola

Register järnvägspersonal

av Erling Norberg @, söndag, januari 07, 2018, 19:33 (287 dagar sedan) @ Ola Almquist

Om jag har förstått det här rätt så finns inga handlingar digitaliserade. Däremot verkar originalhandlingar finnas tillgängliga på landsarkivet i Göteborg. En följdfråga: Arvid Andersson arbetade som bromsare och stationskarl i Mjölby 1906-1908. Under vilket SJ distrikt skall jag börja söka? Är det Nässjö?

Register järnvägspersonal

av Christer Fredriksson @, söndag, januari 07, 2018, 20:17 (287 dagar sedan) @ Erling Norberg

Enklast att tillskriva arkivet i Göteborg med angivande av födelsedatum, namn och plats!
De hittar snabbt och en digital kopia av personalkortet kostar 4 SEK per sida, som regel 1 - 4 sidor!

Register järnvägspersonal

av Erling Norberg @, söndag, januari 07, 2018, 22:01 (287 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Tack! Det skall jag göra.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum