SJ C3a 1314 - historia? (Järnväg allmänt)

av Erik Andersson @, Lund, lördag, januari 06, 2018, 23:26 (288 dagar sedan)

Jag efterlyser information om vagnen SJ C3a 1314 som SkJ köpte av Sveriges Järnvägsmuseum för lite drygt ett halvår sedan. När kom den till SJVM? Vad har de gjort? Vad har gjorts i Ängelsberg mm. Har den varit tjänstevagn? När och hur?
Finns det någon här som vet och vill berätta lite vore det trevligt.

För övrigt arbetas det en del på vagnen i Brösarp, även om SkJ:s vagnsektion för närvarande lägger mest krut på färdigställandet av interiören på SJ ECo5 8135. Titta gärna in på SkJ:s facebooksida. Vi försöker lägga upp bilder och information om vagnsektionens arbete en gång i veckan.
SkJ:s facebooksida

SJ C3a 1314 - historia?

av Micke Carlsson @, måndag, januari 08, 2018, 10:42 (286 dagar sedan) @ Erik Andersson
edited by Micke Carlsson, måndag, januari 08, 2018, 10:54

Har inte exakta årtal, men vagnen köptes av MaWJ1 (senare NJM) i Nynäshamn runt 1982-84. Minnet säger att vagnen då kom från Nässjö, där den stod och bidade sin tid vid området kring "böljan" och växlingsvallen närmast station. Sjösidan av vagnen var riktigt gottigt rutten.

Den var då inredd som logementsvagn men inte som brukligt med korridor och 2 kupéer med våningssäng utan med "salong" d v s att sovkupéerna var två genomgångssalonger med våningssängar på var sida vilket gav 4 våningssängar istället för två. Matsalsdelen var därför lite mindre också. Gaveldörren mot sovsalongänden ledde endast till ett mindre förråd kanske en meter djupt. Det fanns alltså ingen genomgång. Vagnen var fortfarande plåtklädd vilket innebär fönster av "originaltyp" och inte de byggbarackssfönster på gångjärn som vagnar som kostades på isolering vid ombyggnaden fick.

Dessa logementsvagnar byggda på C3a och C3c-vagnar var ofta ombyggda av Bollnäs-verkstaden på tidiga 60-talet. Äldsta färgsättningen invändigt (i 1314) var blekgult med gröna detaljer och lister, inte otänkbart att man gjorde slut på sitt färglager till Hilding- och landsvägsbussar på det viset. Man kan inte låta bli att undra i alla fall.

Det är troligt att vagnen innan logementstiden varit ambulansvagn, vilket flertalet C3a tycks ha varit, utom de som byggdes om till CF4. Isåfall bör man kunna se texten AMBULANSVAGN framskymta på gavelplåten. Nu är 1314 ombyggd med inåtgående dörrar igen, kanske har den färgresten gått förlorad i samband med det.

MaWJ1 påbörjade en upprustning för att använda vagnen som logement/omklädningsrum men då man flyttade till Nynäsgård 1986 behövdes inte vagnen mer för "praktiska ändamål".

NJM köpte sedan sina beredskapsånglok 1136 och 1189 år 1994 av SJVM genom ett fordonsbyte där 1314 och Co5 1275 lämnades som likvid. SJVM påbörjade en renovering som åtminstone jag tyckte blev helt OK men som SJVM själva inte var nöjda med. Jag såg vagnen i Gävle för ca 15 år sedan, med renoverad stomme, ny pärlspontpanel och vända gaveldörrar så att de gick inåt (dörrarna vändes att gå utåt vid SJ:s senare ombyggnader). Minns inte om dörrarna är tvådelade som de ursprungligen var, eller om dörrarna bara vänts. Gaveldörren var då vagnen var ny en 750 mm bred ingångsdörr med en 250 mm vikbar dörrpost som satt "semipermanent" fast, meningen var att gaveldörren kunde öppnas lite extra för möjligheten att ta in bårar i vagnen om vagnen behövdes till sjuktransport, antagligen i kristid.

SJVM beslöt att skicka vagnen vidare och den kom till Ängelsberg. Vad jag förstår har inget gjorts åt vagnen under den tiden den varit där. Vagnen utrangerades sedan från ENJ varigenom den återkom till SJVM och vidare till SkJ.

C3a är en lite udda vagntyp som verkar ha varit en förövning till kommande C3c-beställningar. I princip alla då förekommande vagnbyggande företag i Sverige tycks ha fått bygga två vagnar var av de 24(?) vagnar som byggdes. (1309-1332?) De två från Hässleholm, 1331-1332, avvek vid leverans genom att ha endast 6 meters axelavstånd mot övrigas 7 meter men byggdes snart om. Istället för toalett har C3a en konduktörskupé med "samma yta" i ena vagnshörnet.

De verkar inte ha fått vara i trafik särskilt länge, utom det fåtal som byggdes om till CF4 och som visst hamnade på Inlandsbanan och fanns i trafik där in på mitten av 60-talet. Som typiska lokaltågsvagnar fanns de i Stockholm resp Malmö tillsammans med Co4-Co5 som är mycket lika C3a. I Stockholm tycks åtminstone någon/några en tid ha fått gå som belysningsackumulatorvagnar, alltså tomma på bänkar och med ett större batteriupplag inne i vagnen för elbelysning i tåget. 1329 som skrotats av NJM 1988-89 hade en sådan bakgrund enligt uppgift.

Malmbanans vänner hade en C3a som återställts till personvagn dock utan att byggas om i väggreglar efter logementsutförandet (som innebär en större fönster- och väggregelomflyttning på ca 25% av vagnskorgen). Vet inte om den brann upp nu nyligen eller om den finns kvar.

Kristianstad har en C3a i logementsutförande som väl har gått/går som personalvagn i deras tåg. Identisk med 1329 som skrotats av NJM.

Scanias museum i Södertälje har en C3a som byggts som BC-vagn "utan förebild" för att visa hur en vagn kunde sett ut. 1314 var en tid erbjuden Scania då vagnen är byggd av Södertälje Verkstäder men de avböjde. Jag tror prislappen avskräckte och de hittade en vagn hos SJ istället.

NJM har 1331, f d ambulans och logement, som är tänkt att bli resandevagn igen en dag. Mycket jobb kvar. Även 1323, märkt med sitt maskinförrådsnummer 1276, är renoverad/bevarad som logementsvagn men rödmålad för att smälta in i persontåg. En strykning med grå 15 bara så är den en i det stora hela komplett logementsvagn av Bollnäs-typ.

SJ C3a 1314 - historia?

av Jan Langstrom @, måndag, januari 08, 2018, 13:18 (286 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Malmbanans vänner hade en C3a som återställts till personvagn dock utan att byggas om i väggreglar efter logementsutförandet (som innebär en större fönster- och väggregelomflyttning på ca 25% av vagnskorgen). Vet inte om den brann upp nu nyligen eller om den finns kvar.

Jo, den brann upp. Vad jag minns var korgen vänd i förhållade till den ritning vi hade tillgång till. I sovdelen var väggreglarna omflyttade och delvis ersatta men de återställde vi. Under masoniten fanns en anteckning från 1943 om en kall och grön vår. Axlarna var utflyttade och försedda med bladfjädrar upphänga i skruvfjädrar.

SJ C3a 1314 - historia?

av Micke Carlsson @, måndag, januari 08, 2018, 14:43 (286 dagar sedan) @ Jan Langstrom
edited by Micke Carlsson, måndag, januari 08, 2018, 14:49

Ritningen kan vara lite vilseledande, men det var bara två vagnar som fick ett kortare axelavstånd vid leverans.

Varför kan man undra, för det gällde 1331 och 1332 i slutet av serien. Kanske ett test, kanske något som styrdes av tillverkarens kapacitet. Vagnarna är måttmässigt någonstans mittemellan de kortare 1890-talsvagnarna med 4,5 m axelavstånd och 8-meterskorg, och 1910-talets moderna vagnar med 9 m axelavstånd och 11 m korglängd.

C3a har 9 m korglängd och 7 m axelavstånd liksom C3c, men bara dessa vagnar runt 1901-1904 verkar ha byggts så (förutom en del samtida vagnar till privatbanor).

Sekundärfjädringen med spiraler i länkupphängningen är med på ritningen från start, om jag inte minns fel. De återkom inte på C3c. Det är fina vagnar i alla fall.

Renoverade ni er C3a i etapper? Jag har något minne av en bild från länge sedan där vagnen är målad som trafikvagn men har "fel" fönsterindelning närmast gaveländen. Fel i huvet på mig? Spegelvändningen mot ritningen är intressant men eftersom det var så många leverantörer inblandade så blev det väl som det blev någon gång.

Jag tittade lite i SJK tjänstevagnsboken men uppgifterna där innehåller många fel. Att det är boken som har fel ibland konstateras lätt om man har sett ramstansar på de vagnar man kan kolla upp. Boken ber också om ursäkt för att underlaget från SJ hade uppenbara brister men hellre publicera vad som finns än ingenting.

I alla fall så står det om 1314 att den hetat 608053 som tjänstevagn/personalvagn snöröjning, och fick UIC-nummer 946 0302 och littera Qla. Uppgifterna anges komma från "andra källor" än SJ:s egen förteckning inför UIC-numreringen.

Med tanke på hur vagnen var utrustad och byggd som logementsvagn så verkar det inte orimligt att den gått i snösvängen. Snöskovlar i lilla förrådssmatten i ena gaveldörren, 8 bäddar och fikarum i andra änden. Varför inte.

Maskinförrådets "manskapsvagnar" Qlc var annars måttligt men något flottare med kupéer och bara 4 bäddar, men med genomgång och ett mindre förråd för diverse utrustning. Snöskottning är personalintensivt och inte lika glamoröst som t ex si-rep eller annat som man hade vagnarna till. Att ligga på "fyllesal" i sovsalongen var nog inte aktuellt i någon annan verksamhet.

SJ C3a 1314 - historia?

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, januari 09, 2018, 09:02 (286 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Sekundärfjädringen med spiraler i länkupphängningen är med på ritningen från start, om jag inte minns fel. De återkom inte på C3c. Det är fina vagnar i alla fall.

Spiralfjädrarna kom till vid ombyggnad till ambulansvagnar.

C3a byggdes "Sedan distrikscheferna vid SJ å ett möte i början av 1901 framhållit nödvändigheten av att för marknader, trupptransporter och annan tillfällig ökning av persontrafiken kunna förfoga över ett ökat antal tvåaxliga vagnar till förstärkning i tågen samt påvisat bristen av vagnar, lämpliga för sjuktransport, vidtog Kungl Jvsty omedelbart efter detta anstalter för att om möjligt anskaffa det begärda antalet – 30 vagnar – redan så tidigt, att de blev färdiga till början av nästlidna juli, då man väntade en större tillökning i persontrafiken till följd av lantbruksmötet vid Gävle-utställningen."
För att få in bårar fick de pardörrar men dörrarna i mellanväggarna var inte så breda.
/tell

SJ C3a 1314 - historia?

av Micke Carlsson @, tisdag, januari 09, 2018, 14:29 (285 dagar sedan) @ Thomas Tell

Sekundärfjädringen med spiraler i länkupphängningen är med på ritningen från start, om jag inte minns fel. De återkom inte på C3c. Det är fina vagnar i alla fall.

Spiralfjädrarna kom till vid ombyggnad till ambulansvagnar.

En titt på 1907 års särtryck bekräftar att de inte satt där vid leverans. Jag minns uppenbarligen fel, trodde mig sett sekundärfjädringen inritad på korgritningen men har inte den tillgänglig nu. Men att de kommit upp vid ambulansombyggnaden låter ju alldeles rimligt.


C3a byggdes "Sedan distrikscheferna vid SJ å ett möte i början av 1901 framhållit nödvändigheten av att för marknader, trupptransporter och annan tillfällig ökning av persontrafiken kunna förfoga över ett ökat antal tvåaxliga vagnar till förstärkning i tågen samt påvisat bristen av vagnar, lämpliga för sjuktransport, vidtog Kungl Jvsty omedelbart efter detta anstalter för att om möjligt anskaffa det begärda antalet – 30 vagnar – redan så tidigt, att de blev färdiga till början av nästlidna juli, då man väntade en större tillökning i persontrafiken till följd av lantbruksmötet vid Gävle-utställningen."
För att få in bårar fick de pardörrar men dörrarna i mellanväggarna var inte så breda.
/tell

Intressant! Det byggdes fler vagnar (str 1907) än vad jag antog tidigare, 40 st totalt 1901-1903. Det var förstås brådskan som gjorde att det lades på så många tillverkare.

SJ C3a 1314 - historia?

av Erik Andersson @, Lund, måndag, januari 08, 2018, 21:47 (286 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Tack för intressanta fakta!
Efter att ha genomfört några arbetsdagar på vagnen har jag kunnat konstatera att den tidigare utförda renoveringen har haft en högst varierande kvalitet. Vissa delar som exempelvis stommen på vagnens långsidor och nytillverkade fönster ser otroligt bra och välgjorda ut medan stommen på vagnens gavlar, panelmontaget och mellanväggarnas konstruktion lämnar en del övrigt att önska.

Som exempel kan nämnas att diverse stolpar och tvärslåar på gavlarna såg fina ut, men inte var hoptappade eller skruvade med vinkeljärn utan bara hoplimmade! Gavlarna föll i bitar bara man sparkade lite på dem. Den invändiga panelen var spikad med små dyckert i sponten, så mycket panel har skakat ner i transportenrna och den som inte ramlade då har släppt från fästet för att den har blivit fuktig och rest sig...

SkJ:s vagnsektion planerar att lägga ner rätt mycket energi på vagnen nu under vårvintern. (Vi behöver jobb i mindre utrymmen som går att värma upp med värmefläkt). Då blir det främst inredningen som vi lägger krutet på. Vi har redan haft nere och återmonterat drygt hälften av den inre pärlspontspanelen för att lätta lite på trycket. Träet har svält och rest sig på många ställen. Vi har även åtgärdat det mesta på gavlarnas stommar. Vagnen kommer alltså att återfå de karaktäristiska pardörrarna. För att få plats med dessa och kunna återanvända de befintliga tapphålen i takstocken har vi fått riva ner och bygga om tjänstekupéns ena vägg. Tjänstekupén var ungefär en decimeter för bred för att man skulle kunna öppna gaveldörren.

SJ C3a 1314 - historia?

av Micke Carlsson @, måndag, januari 08, 2018, 23:09 (286 dagar sedan) @ Erik Andersson
edited by Micke Carlsson, måndag, januari 08, 2018, 23:18

Den kanske inte var så fin som jag tyckte då. Nåväl, den är i goda händer och det är roligt att veta när det är en vagn man pillrat lite på för länge sedan. Utan att gå närmare in på vad pillret bestod i, inget uppbyggligt i alla fall i det långa loppet. All föreningsverksamhet är inte den sorten som leder till något. Men det vet man inte då, tack och lov.

Söker ni ritningar någonting så finns det ganska mycket av detta hos NJM, det går säkert att få kopia på. Om det följde med en ritningspärm med vagnen så är det nog i stort sett samma material som NJM kan ha.

PS: Jag nämner C3c i tidigare inlägg men menar förstås C3b/BC3.

SJ C3a 1314 - historia?

av Erik Andersson @, Lund, måndag, januari 08, 2018, 23:32 (286 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Söker ni ritningar någonting så finns det ganska mycket av detta hos NJM, det går säkert att få kopia på. Om det följde med en ritningspärm med vagnen så är det nog i stort sett samma material som NJM kan ha.

Vi har fått ut en komplett sats ritningar för C3a-vagnar från museet, så vi klarar oss nog ett tag, men tack för tipset!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum