DJ Dalslands järnväg (Järnväg allmänt)

av jhje @, söndag, januari 07, 2018, 20:56 (288 dagar sedan)

Var Mellerud slutstation på DJ eller Sunnanå? Sunnanå, är ju en liten pärla vid Vänerns strand och där fanns det hamn. Använde sig DJ för transport av trä eller något annat. En gång i modern tid, vet jag, att det kom en sjötransport med en transformator men den skulle någonstans på DVVJ

DJ Dalslands järnväg

av Christer Fredriksson @, söndag, januari 07, 2018, 21:47 (288 dagar sedan) @ jhje

Sunnanå var slutstation med person- och godstrafik sommartid.
Mellerud var huvudstation.

DJ Dalslands järnväg

av bosc @, söndag, januari 07, 2018, 22:15 (288 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Järnvägen planerades för sträckan Fredrikshald - Kornsjö - Sunnanå hamn vid Vänern, men var till en början planerad gå till Vänersborg. Här fanns ju redan järnväg och bygget planerades därför med hänsyn till Bergslagsbanas beslutade sträckning. Man vill uppnå kontakt med sjötrafiken på Stora Le och järnvägen drogs därför via Dals Ed. (Här ser man hur stark båttrafiken fortfarande var). En kuriositet är att banan i stort följer Carl den XII:s härväg 1716-1718. Den följer en moränvall som sträcker sig från trakten av Oslo, genom Dalsland och ända till Åbo i Finland. Tanken med slutpunkten i Sunnanå var att uppnå goda transportmöjligheter till hamnarna runt Vänern. Järn skeppades från Bergslagen till Catrineholms Jernverk i Tistedalen i Norge och det skeppades ut virke och skogsprodukter från Dalsland, bl.a. aspvirke till tändsticksfabriken i Tidaholm.
Vid ett sammanträde i Bäckefors den 9 december 1873 med intressenter kring Dalslandsbanan, fastställdes den slutliga sträckningen och man beslutade bilda Dalslands Jernvägsaktiebolag". Trafiken startade 1879, samma år som Bergslagernas Järnvägar.
Så småningom minskade utskeppningen via Sunnanå hamn och stationen och trafiken upphörde. Stationshuset står kvar än idag och området är väl värt ett besök. På den gamla banvallen går idag en gång- och cykelväg från Melleruds tätort.
Mer finns att läsa bl.a. i Roland Olssons och Gösta Johannessons bok, "Dalslands Jernväg, 125 år", utgiven 2004./BoSC

DJ Dalslands järnväg

av A.Svenson @, måndag, januari 08, 2018, 00:01 (288 dagar sedan) @ Christer Fredriksson
edited by A.Svenson, måndag, januari 08, 2018, 00:35

Förstår vad Christer avser med sommartid men ska vi vara petnoga vill jag påstå att man definierade öppethållandet av Sunnanå till ”seglationssäsongen”. Det inkludera såklart lite vår och höst också.

Den i tråden nämnda specialtransporter från Sunnanå var dokumenterad av någon fotointresserade järnvägsman och beskrevs i ett fotoalbum i manskapsrummet i Ml när jag var utlånad för T21-körning på DVVJ under åttiotalet. Möte med Y7-tåg på bemannade stationer, sågade varor och pappersmassa, någon oljevagn till bruken, vitsten från Råsjön, sockerkulor till Bengtsfors och magasinsväxling i Mellerud, den världen finns inte längre.

A.Svenson

DJ Dalslands järnväg - komplettering

av bosc @, onsdag, januari 10, 2018, 23:08 (285 dagar sedan) @ A.Svenson

Det finns ytterligare information om Sunnanå hamn hos Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland - fjid.org - under rubriken "Historik" och "Sunnanå Station"./BoSC

RSS-feed av trådar
powered by my little forum