Matarvattenrening för museifordon (ånglok) (Fordon: lok)

av mormorsgruvan @, tisdag, januari 09, 2018, 10:21 (286 dagar sedan)

Detta ämne har behandlats flera gånger tidigare i detta forum.
Humus i vatten, kan vara ett stort problem, eftersom det i ångpannan omvandlas till organiska syror, som kan ge punktfrätning i pannan.
Vid vattenanalys får man besked på Färg. Om färg är =0 innehåller vattnet inte humus. Ju högre siffra desto mer humus.
Vid järnvägar där man varit tvungen att använda humushaltigt vatten har man ibland använt avhärdning med kalk + soda + natriumaluminat. För detta behövs en stor sedimentationstank, vilket ofta blir för dyrt för en museiförening.
----
Jag förslår istället, att använda ett filter fyllt med kiselgur. Ett sådant filter tar bort all humus. Ett filter med 200 liter kiselgur är kanske tillräckligt för ett helt års vattenförbrukning vid en museijärnväg. Kiselguren kan sedan regenereras, genom upphettning, exempelvis i en hemmabyggd gasoleldad ugn.
---
Ett frågetecken är om hurvida kiselguren avger kisel till vattnet?

Matarvattenrening för museifordon (ånglok)

av Micke Carlsson @, onsdag, januari 10, 2018, 15:29 (285 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Kiselgur ska vara olösligt i såväl alkohol, olja och vatten. Det som kan vara ett problem är medföljade föroreningar av lera, kalk, järn osv. Andra namn är diatomacéjord, diatomit, celite, kiseljord, m m. Renast möjliga produkt innehåller 97% kiseldioxid och 3% vatten. Ju lägre vikt desto renare produkt.

Ett sådant filter var ett riktigt bra förslag. Men vatten kan bli surt av filtreringen, pH kan hamna mellan 4-8. Jag vet inte orsaken, kanske beror det på renheten i filtermaterialet? Kanske tannin vore en möjlig pH-tillsats om låg pH uppträder?

Håller med om att flockningsmedel nog inte är rätt väg att gå för en förening, särskilt inte i en anläggning som regelbundet ställs av. Det kan ta många kubik innan anläggningen ger rätt vatten igen efter uppstart.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum