Fop 682 683 (Fordon: vagnar)

av Patrik Eriksson @, onsdag, januari 17, 2018, 23:22 (368 dagar sedan)

När fick dessa vagnar Ap boggier?

Fop 682 683

av Mats O @, torsdag, januari 18, 2018, 07:01 (367 dagar sedan) @ Patrik Eriksson

Jag tror inte att 682 fick Ap boggi. Den var reserv till 683 och 669 och hade sina gamla boggi fram till skrotning.

Fop 682 683

av Anders Jansson @, torsdag, januari 18, 2018, 11:33 (367 dagar sedan) @ Mats O

De 10 boggier som beställdes 1943 (Ap nr 1-10) var ursprungligen avsedda för Fop 669, Fop 682, Fop 683 och Cop 660 samt med 2 st därutöver som reserv. 1945 bestämdes att de båda Ap-boggier som var avsedda för Fop 682 i stället skulle användas för Cop 670. Året därpå ändrades det till att Cop 679 skulle få dessa då Ap-boggier inte kunde monteras under Cop 670 p g a spännstagens utförande.

I början av januari 1947 frågade KVAB hur man skulle förfara med överblivna boggier från Fop 669, Fop 683 och Cop 660. Skrotbeslut utfärdades kort därpå. Det bör betyda att bytet av boggier utfördes senast under 1946.

Fop 682 683 - 668/669

av Stefan Olsson @, torsdag, januari 18, 2018, 12:28 (367 dagar sedan) @ Anders Jansson

Någon som har foton på 1317/18 i fyrtiotalsskick utan ångpanna, eller som SJ-vagnar? Skulle kanske kunna ge svar.

Fop 682 683

av Stefan Olsson @, torsdag, januari 18, 2018, 13:13 (367 dagar sedan) @ Anders Jansson

Av KBJs vagnskort framgår att KBJ 1317, dvs 668, 1932 fick rullager. Kan kanske förklara varför inte alla fyra vagnarna fick Ap-boggier.

Fop 682 683

av Anders Jansson @, torsdag, januari 18, 2018, 13:30 (367 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Av KBJs vagnskort framgår att KBJ 1317, dvs 668, 1932 fick rullager. Kan kanske förklara varför inte alla fyra vagnarna fick Ap-boggier.

Enligt en vagnförteckning upprättad 1/7 1939 i anslutning till förstatligandet så var KBJ Fo 1317 försedd med boggier enligt "Kalmar Verkstads patent". Dvs den boggikonstruktion som låg till grund för Ap-boggierna. En inte alltför vild gissning blir att dessa monterades under vagnen år 1932.

Andra KBJ-vagnar som försetts med samma boggityp före förstatligandet var BCo 1306 (glidlager) och Co 1308 (rullager). Bild på boggitypen finns på sida 59 i KVAB-boken.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum