OKB motorvagnar (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av bg @, tisdag, februari 06, 2018, 13:45 (352 dagar sedan)

OKB köpte fyra stora bensinhdrauliska motorvagnar för lokaltafik från Nohab. Vagnarna var misslyckade och återlämnades tämligen snart. Men vad hände med dem, skrot, eller återuppstod de I någon form?

OKB motorvagnar

av Kjell Friberg @, tisdag, februari 06, 2018, 16:13 (352 dagar sedan) @ bg

Vagnarna såldes med urtagna amakiner till WBJ litt C0 36 - 39, senare VBHJ C0 46 - 49.
De togs över av SJ som EC05/B015 8092 - 8095 och skrotades under andra halvan av 1960-talet.

OKB motorvagnar

av bg @, tisdag, februari 06, 2018, 18:52 (352 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Tack för svar! Börje Göransson

fd OKB motorvagn som WBJ personvagn

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, onsdag, februari 07, 2018, 10:19 (351 dagar sedan) @ bg
Redigerad av Anders Sandgren, onsdag, februari 07, 2018, 10:39

Så här såg de ut efter ombyggnationen (WBJ Co 39):
[image]
Jvm,KAGA00137, forograf Frithiof Mörk, Borås

fd OKB motorvagn som WBJ personvagn

av Olof W @, onsdag, februari 07, 2018, 11:31 (351 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Så här såg de ut efter ombyggnationen (WBJ Co 39):
[image]
Jvm,KAGA00137, forograf Frithiof Mörk, Borås

Man undrar ju hur de före detta förarhytterna var inredda?

Olof

fd OKB motorvagn som WBJ personvagn

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, februari 07, 2018, 11:44 (351 dagar sedan) @ Olof W

Denna fråga kom in samtidigt som jag skrev mitt inlägg.
Förarhytterna var under VBHJ- och SJ-tiden inredda med vanliga 3-/2-klass soffor, som var hyfsat anpassade till den gamla förarhyttens disposition. Observera på bilden, att den ena förarhytten är lite större än den andra. Om det är ett ursprungligt resgodsutrymme eller för en annan utrustning från motorvagnstiden är mer än jag vet.
Sven B

OKB motorvagnar

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, onsdag, februari 07, 2018, 12:48 (351 dagar sedan) @ Sven Bårström

Enligt historiskt.nu hade de axelföljd Bo'Bo' vilket torde ange att de hade dubbla motorboggier.
Litterat som motorvagn var XCo anger dock inte något resgodsutrymme, men det kan ju varit litet extra utrymme för dylikt ändå.
Boggien såg ut så här:
[image]
Jvm,KAGE00073 (NoHAB)

Interiörbild
[image]
Jvm,KDAJ03080

OKB motorvagnar

av BD @, onsdag, februari 07, 2018, 15:23 (351 dagar sedan) @ Anders Sandgren
Redigerad av BD, onsdag, februari 07, 2018, 15:34

Enligt historiskt.nu hade de axelföljd Bo'Bo' vilket torde ange att de hade dubbla motorboggier.
Litterat som motorvagn var XCo anger dock inte något resgodsutrymme, men det kan ju varit litet extra utrymme för dylikt ändå.
Boggien såg ut så här:
[image]
Jvm,KAGE00073 (NoHAB)

Interiörbild
[image]
Jvm,KDAJ03080

Axelföljden var nog snarare B'2'. Motorn kan möjligen ha varit av fabrikat Buffalo.
Vätskan i hydraulväxeln ska ha varit vatten. Man kan ju tänka sig att misslyckandet kan ha berott på att vattnet kom i kokning. Ungefär som när BorgWarner automatlådor, som fanns i Volvo 144, slutade dra p g a att kylare saknades och oljan kokade.

Edit: Troligen var det fabrikat Sterling tillverkad i Buffalo.

OKB motorvagnar

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, februari 07, 2018, 17:16 (351 dagar sedan) @ BD

Axelföljden var nog snarare B'2'. Motorn kan möjligen ha varit av fabrikat Buffalo.
Vätskan i hydraulväxeln ska ha varit vatten. Man kan ju tänka sig att misslyckandet kan ha berott på att vattnet kom i kokning. Ungefär som när BorgWarner automatlådor, som fanns i Volvo 144, slutade dra p g a att kylare saknades och oljan kokade.

Edit: Troligen var det fabrikat Sterling tillverkad i Buffalo.

Ulf Diehl uppger fabrikat Stirling i Spår 1987. Jag tror också att det är Sterling som avses.

Exempel på motorer finns här.

M.v.h.
Ola

OKB motorvagnar

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, onsdag, februari 07, 2018, 17:28 (351 dagar sedan) @ BD

Jag trodde också från början att det bara var en drivboggie och en löpboggie men historiskt anger annorlunda. Vilket inte behöver vara rätt. Axelföljd Bo'2' ger också en bra förklaring till den olika storleken på hytterna, den utan motor kunde vara mindre.

EDIT: Den av Ola visade bilden visar ju tämligen tydligt att Bo'2' är korrekt axelföljd.

OKB motorvagnar

av Sune Nylén @, onsdag, februari 07, 2018, 17:48 (351 dagar sedan) @ Anders Sandgren

1948 stod det en blå och gulmålad vagn med liknande drivutrustning - boggie med koppelstänger - på ett stickspår ungefär vid BJ gamla verkstad i Göteborg. i höjd med Skansen Lejonet. Den hade inga märkningar vad jag minns.
På den tiden fanns det ju heller ingen att fråga, och den försvann rätt snart.
Kanske var det den vagn du frågar efter Sven.
:-) Sune

OKB motorvagnar

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, februari 07, 2018, 17:53 (351 dagar sedan) @ Sune Nylén

Nej, det är nog inte 8095! Den hade som framgår av bild här på länken två 07-löpboggier redan på VBJ-tiden.
Jag skulle kunna gissa att den vagn som stått uppställd i Göteborg var en av de gamla VBHJ-motorvagnarna (SJ litt X02, X03), som senare byggdes om till undervisningsvagnar litt B07 (nr 4474, 4475). De var ju inte fullständigt olika 8095 vid en mycket översiktlig betraktelse...
Sven B

OKB motorvagnar

av Olof W @, onsdag, februari 07, 2018, 18:45 (351 dagar sedan) @ Anders Sandgren

EDIT: Den av Ola visade bilden visar ju tämligen tydligt att Bo'2' är korrekt axelföljd.

Om man skall vara riktigt petig, så är axelföljden i så fall nog B'2'
Den lilla nollan anger om jag inte har fel för mig individuellt drivna axlar. Bilden visar en boggie med koppelstång så drivaxlarna är inte individuellt drivna utan kopplade till samma motor.

Olof

OKB motorvagnar

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, torsdag, februari 08, 2018, 10:31 (350 dagar sedan) @ Olof W

EDIT: Den av Ola visade bilden visar ju tämligen tydligt att Bo'2' är korrekt axelföljd.


Om man skall vara riktigt petig, så är axelföljden i så fall nog B'2'
Den lilla nollan anger om jag inte har fel för mig individuellt drivna axlar. Bilden visar en boggie med koppelstång så drivaxlarna är inte individuellt drivna utan kopplade till samma motor.

Olof

Vilket är helt riktigt, jag tittade för mycket på angivelsen på historiskt.nu (Bo'Bo').
Finns det någon angivelse vad som är A-ändan på motorvagnen. Äve om det kan kännas naturligast med axelföljd B'2' och därmed motorboggien i A-ändan så behöver det ju inte vara så, det kan ju även vara 2'B' med motorboggien i B-ändan.

fd OKB motorvagn som WBJ personvagn

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, februari 07, 2018, 17:20 (351 dagar sedan) @ Sven Bårström

Denna fråga kom in samtidigt som jag skrev mitt inlägg.
Förarhytterna var under VBHJ- och SJ-tiden inredda med vanliga 3-/2-klass soffor, som var hyfsat anpassade till den gamla förarhyttens disposition. Observera på bilden, att den ena förarhytten är lite större än den andra. Om det är ett ursprungligt resgodsutrymme eller för en annan utrustning från motorvagnstiden är mer än jag vet.
Sven B

Interiörskisser på Bo15 finns i Str 422 som finns som pdf här. Sidorna 111 och 112.

[image]

Exteriörbild av motorvagnen. Man anar ett toalettfönster. Observera dörren till förarhytten.

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ03079

M.v.h.
Ola

fd OKB motorvagn axelföljd

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, februari 07, 2018, 23:39 (351 dagar sedan) @ Ola Almquist

[image]

Exteriörbild av motorvagnen. Man anar ett toalettfönster. Observera dörren till förarhytten.

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ03079

Hitre boggin är av modell 07 med gardjärn/plog och den bortre maskinboggi.
/tell

fd OKB motorvagn som WBJ personvagn

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, februari 07, 2018, 11:40 (351 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Bilden visar VBJ 39 och bör vara tagen strax före 1930. Det året märktes den om till VBHJ 49. Denna vagn hade 118 sittplatser, vilket måste ha gjort den trång att åka i. De andra tre vagnarna (VBHJ-nr 46-48, SJ-nr 8092-8094) byggdes om för anständigt färre sittplatser, omkring 90 i hela vagnen, vill jag minnas.
Vagnarna vägde omkring 42 ton och hade nitad stålkorg, dock inte betecknad som rammsäker.
I de gamla förarhytterna fanns en ganska trevlig soffinredning. De tre vagnarna 8092-94 gick till omkring år 1960 i persontågen Varberg - Borås - Herrljunga - Uddevalla, vanligen i vagnsättets södra ända. För en banintresserad grabb var det ganska bra att åka i den aktersta "förarhytten", där man kunde njuta av utsikten över spåret.
Men vad hände med den oombyggda 8095? Den såg man aldrig i Boråstrakten under 50-talet, såvitt jag kan minnas.
Sven B

OKB motorvagnar

av Kjell Aghult @, torsdag, februari 08, 2018, 15:21 (350 dagar sedan) @ Kjell Friberg

De togs över av SJ som EC05/B015 8092 - 8095 och skrotades under andra halvan av 1960-talet.

En av vagnarna (onoterat vilken) gick i början av 60-talet i lokaltågen runt Örebro. Den diskuterades på ett tidigt SJK-möte p g a sitt säregna utseende (Avdelningen bildad 1959).

Det gick då en brokig skara vagnar i denna trafik. Från X 1-debuten i Stockholm 1968 överfördes
successivt B 6 till Örebro.

Lokaltrafiken runt Örebro

av Gunnar Olson @, torsdag, februari 08, 2018, 19:01 (350 dagar sedan) @ Kjell Aghult

i lokaltågen runt Örebro. Den diskuterades på ett tidigt SJK-möte p g a sitt säregna utseende (Avdelningen bildad 1959).


Det gick då en brokig skara vagnar i denna trafik. Från X 1-debuten i Stockholm 1968 överfördes
successivt B 6 till Örebro.

En arbetskamrat till mig hävdade under något av de första åren på 80-talet att hon vid en resa mellan Töreboda och Örebro under samma tid fått åka Hallsberg-Örebro i en vagn med träbänkar. Kan detta ha varit möjligt? Jag invände att det nog var en vagn med hårda galonsoffor (alltså B6), men hon hävdade bestämt att det var träbänkar.

Lokaltrafiken runt Örebro

av Kjell Aghult @, fredag, februari 09, 2018, 06:39 (349 dagar sedan) @ Gunnar Olson

En arbetskamrat till mig hävdade under något av de första åren på 80-talet att hon vid en resa mellan Töreboda och Örebro under samma tid fått åka Hallsberg-Örebro i en vagn med träbänkar. Kan detta ha varit möjligt? Jag invände att det nog var en vagn med hårda galonsoffor (alltså B6), men hon hävdade bestämt att det var träbänkar.

Jag tror också det senare. Kan inte erinra mig någon träbänksvagn i Ör. Enda gången
jag åkt sådan på närmre håll var på NBJ 1958: Någon av BCo 1-4, de enda boggivagnarna.

Lokaltrafiken runt Örebro

av IH @, fredag, februari 09, 2018, 09:09 (349 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Det har hänt att museivagnar under förflyttning och liknande fått ta med passagerare när det varit stora tågförseningar. Det kan ju ha varit något sådant tillfälle.

Själv åkte jag med en nitad B8 i början på 90-talet från Södertälje Södra till Stockholm Central. Det var en vagn som gick sist i tåget som transport. Då det var strul i trafiken så fick vi pendeltågsresenärer åka med fjärrtåg. Då låstes den vagnen upp. De hade inte haft värmen på i den vagnen så det var lite kallt i början av resan.

Lokaltrafiken runt Örebro

av M.Svenson @, fredag, februari 09, 2018, 14:05 (349 dagar sedan) @ IH

I en period runt 1980-81 lånade SJ in diverse museivagnar som reservvagnar, bland annat BJs 4 st B13 vagnar som användes några gånger i lokaltåg mellan Göteborg och Alingsås. Andra föreningar gjorde motsvarande utlån, men vagnar med träbänkar låter lite märkligt. Mvh Martin ☺!

Lokaltrafiken runt Örebro

av Granis @, fredag, februari 09, 2018, 14:46 (349 dagar sedan) @ M.Svenson

Vintern 1981-82 gick B6-vagnar från mfGDJ (med föreningsmärkning) i SL-pendeln (såg dom bl a i Märsta)

/ L G

Lokaltrafiken runt Örebro

av Lars Ågren @, fredag, februari 09, 2018, 14:49 (349 dagar sedan) @ M.Svenson

Det finns många minnen från lokaltrafiken runt Örebro. Mina är dock något äldre än de som berörts här. Under åren 1950-1953 bodde jag i Hovsta, en mil norr om Örebro på banan mot Frövi. Någon annan lokaltrafik med Örebro än med tågen fanns egentligen inte. Alla åkte tåg. De första två åren gick jag i folkskolan, som var belägen i Lillån. Alla barnen i Hovsta åkte tåg dit. Vi hade en BFo reserverad i det tåg på morgonen som vi använde. Därefter började jag på läroverket i Örebro och liksom alla andra använde jag tåget. Hovsta var ett villasamhälle och många arbetade i Örebro och använde tågen för resorna till och från arbetet. När det var något speciellt som hände i Örebro kunde tågen vara överfulla. I Hovsta fanns en tillbyggnad till stationshuset som var väntsal. På morgnarna var den fullsatt med resande, som skulle till sina arbeten.

Lokaltrafiken runt Örebro

av Kjell Aghult @, fredag, februari 09, 2018, 17:29 (349 dagar sedan) @ Lars Ågren

... Någon annan lokaltrafik med Örebro än med tågen fanns egentligen inte.

Nej, busslinjen Lindesberg-Örebro (Åkerstrands, Lindesberg) gick uppe på stora vägen. En lokal
linje till Ör hade körts av stadstrafiken (då privatägd) från 1931. Den hade dock indragits
vid krigsutbrottet 1939. Sedan stadsbussarna kommunaliserats 1947 återkom trafik till Lillån
(järnvägshållplats) 1948 och till Förlunda (ungefär motsvarande SJ Yxstaby) 1954. Utdragen
till Hovsta 1972. SJ lade ned persontrafiken där 1977, i Yxstaby 1959 och i Lillån 1964.

På senare år har talats om att återuppta tåguppehållen i Hsa. Det skulle ge restidsvinst
till centrum på ca 15 min. Länstrafiken också kunna minska vagninsatsen på den långa stadslinje
5 (Omloppstid ca två timmar). En s k heldagsvagn (tvåskift) anses här kosta ca 1 MSEK/år.

Lokaltrafiken runt Örebro

av IH @, fredag, februari 09, 2018, 15:09 (349 dagar sedan) @ M.Svenson

Vintrarna i slutet på 70-talet och början på 80-talet så var det ständig vagnbrist för lokaltrafiken i Stockholm p g a att X1-motorvagnarna fungerade så dåligt i snö och kyla. Det kan ju ha varit så att SJ av den anledningen hade förflyttat så många B6-vagnar som möjligt till Stockholmsområdet. Det kan ju vara anledningen till att reserver lånades in från museiföreningar.

Under 70-talet så växte passagerarantalet i pendeltågstrafiken kraftigt utan att ny materiel inskaffades. X1 levererades ju 1967-1972 med undantag för två enheter som levererades 1975. B6 med lok i vardera ändan var tidtabellslagda men ganska ofta på vintrarna så var det B6-vagnar där det normalt skulle vara X1. X1-tågen gick vintertid ofta med bara 3 enheter istället för 4. Det inträffade lite då och då att SJ satte in loktåg med andraklassvagnar i pendeltågstrafiken. Det var oftast äldre vagnar typ B8.

Lokaltrafiken runt Örebro

av Klas Blomberg @, Skövde, fredag, februari 09, 2018, 15:48 (349 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det gick mycket roliga saker i lokaltågen Örebro-Hallsberg på den tiden:
B6, Nitade vagnar från OKB, i någon tur på kvällen var det NSB-vagnar, men jag har inget minne av träbänkar.

--
Det var bättre förr och ju förr desto bättre. Nostalgin var bättre förr. Det var inte bättre förr, det var sämre - fast på ett bättre vis. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu.
Det var bättre förr, när vi hade det sämre.

Lokaltrafiken runt Örebro

av Svempa @, måndag, februari 12, 2018, 06:32 (346 dagar sedan) @ Klas Blomberg
Redigerad av Svempa, måndag, februari 12, 2018, 06:38

Vad är det för inredning i B 14 . spec den sk "skandalvagnen" från SWB som en tjänsteman försökte hålla på fördelningen i Hallsberg. . De gamla B9 hade mycket trä i inredningen men jag vill påminna att alla äldre vagnar i trafik under 1980 talet hade 1936 år stålrörssiffa med eller utan påbyggd grå huvudstöd.eller nyare inredning. Några trafikvagnar med den äldre träsoffan kan jag inte påminna mig. Däremot så fanns det en typ B9F nedklassade AB4 med 2 första klass kupér som var min favorit när de fanns på Gävle-Mjölby efter Ra .

rätta mig gärna.
MVH Svempa

Träbänk

av Olof W @, fredag, februari 09, 2018, 18:06 (349 dagar sedan) @ Gunnar Olson

i lokaltågen runt Örebro. Den diskuterades på ett tidigt SJK-möte p g a sitt säregna utseende (Avdelningen bildad 1959).


Det gick då en brokig skara vagnar i denna trafik. Från X 1-debuten i Stockholm 1968 överfördes
successivt B 6 till Örebro.


En arbetskamrat till mig hävdade under något av de första åren på 80-talet att hon vid en resa mellan Töreboda och Örebro under samma tid fått åka Hallsberg-Örebro i en vagn med träbänkar. Kan detta ha varit möjligt? Jag invände att det nog var en vagn med hårda galonsoffor (alltså B6), men hon hävdade bestämt att det var träbänkar.

Jag funderar om hon möjligtvis menade fällstolar av trä. Fanns väll bland annat i korridoren i vissa kupévagnar.

Det har hänt förr att allmänhetens uttryck tolkats alltför bokstavligt av oss på detta forum.

Olof

OKB motorvagnar

av Lars Ågren @, onsdag, februari 07, 2018, 20:10 (351 dagar sedan) @ bg

Hur användes motorvagnarna under den tid de fanns vid OKB? Till lokaltågen Gävle-Bergby, Söderhamn-Vallvik (Sörljusne) och Söråker-Sundsvall-Njurunda?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum