Fråga om ventil, GBJ lok Bs (Järnväg allmänt)

av mrwhans @, torsdag, februari 08, 2018, 21:44 (440 dagar sedan)

På bilden under länken nedan finns till höger om den högra luftbehållaren en ventilanordning.
Kan någon av forumets kunniga medlemmar beskriva närmare vad den har för uppgift, och ifall man kan hitta en skarpare bild på en dylik, eller kanske en ritning?

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBIA05833

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av A.Svenson @, torsdag, februari 08, 2018, 23:18 (440 dagar sedan) @ mrwhans

Hej!

Litt Bs hade som Du kanske vet (och ser på arrangemanget av bromsledningar) både trycklufts- och vacumbroms. Ventilen vi ser på fotot är sannolikt del i systemet för att de ska verka tillsammans. Under förutsättning att vacumtågbromsen skulle verka på loket. Vacumstyrventilen och tryckluftsdito måste ju bägge låta luft släppas in i bromscylindrarna från hjälpluftbehållaren.

MVH!
Anders S

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Thomas Tell @, Vallentuna, fredag, februari 09, 2018, 00:55 (440 dagar sedan) @ A.Svenson

Vakuumbromsen använder ingen tryckluft från hjälpluftbehållare men har däremot vakuumbehållare. Jag ror man använder olika kärl för detta.

Men jag har tyvärr inget svar om vad ventilanordningen är till för.
/tell

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av A.Svenson @, fredag, februari 09, 2018, 01:08 (440 dagar sedan) @ Thomas Tell

Det Du säger Thomas stämmer om vagnar men på lok med bägge systemen borde det vara lättare att få ”vacumsänkningen” att öppna en ventil som släpper in tryckluft i bromscylindrarna. Annars måste det ju finnas två uppsättningar cylindrar. Kompressorn måste ju ändå gå för att försörja strömavtagare, vissla, direktbroms och sandning. FoB och kontaktorer var elektromagnetiska på dessa maskiner om jag inte misstar mig. ”D-loksteknik” så att säga.

MVH!
Anders S

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av BD @, fredag, februari 09, 2018, 03:18 (440 dagar sedan) @ A.Svenson

Hej!

Litt Bs hade som Du kanske vet (och ser på arrangemanget av bromsledningar) både trycklufts- och vacumbroms. Ventilen vi ser på fotot är sannolikt del i systemet för att de ska verka tillsammans. Under förutsättning att vacumtågbromsen skulle verka på loket. Vacumstyrventilen och tryckluftsdito måste ju bägge låta luft släppas in i bromscylindrarna från hjälpluftbehållaren.

MVH!
Anders S

Jag tror att loket enbart tryckluftbromsades samt hade fullständig utrustning för att trykluftbromsa tåg. Därutöver hade loket vakuumbromsutrustning för tågbroms samt en vakuumpump.
Möjligen fanns några reläventiler som vakuumbromsade tåget när det bromsades med förarventilen för lokets tryckluftbroms. Kanske loket trots det även hade en förarventil för vakuumbromsen.

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Dag Bonnedal @, fredag, februari 09, 2018, 09:36 (440 dagar sedan) @ BD
Redigerad av Dag Bonnedal, fredag, februari 09, 2018, 10:00

Hej!

Litt Bs hade som Du kanske vet (och ser på arrangemanget av bromsledningar) både trycklufts- och vacumbroms. Ventilen vi ser på fotot är sannolikt del i systemet för att de ska verka tillsammans. Under förutsättning att vacumtågbromsen skulle verka på loket. Vacumstyrventilen och tryckluftsdito måste ju bägge låta luft släppas in i bromscylindrarna från hjälpluftbehållaren.

MVH!
Anders S


Jag tror att loket enbart tryckluftbromsades samt hade fullständig utrustning för att trykluftbromsa tåg. Därutöver hade loket vakuumbromsutrustning för tågbroms samt en vakuumpump.
Möjligen fanns några reläventiler som vakuumbromsade tåget när det bromsades med förarventilen för lokets tryckluftbroms. Kanske loket trots det även hade en förarventil för vakuumbromsen.

Sannolikt har du rätt.
På engelska, modernare ånglok med vakumbroms för tåget hade man normalt endast ångbroms på lok och tender. Med en reläventil där vakumet styr ångtrycket till lokbromsen samt en spak för att direktbromsa loket.
Borde vara mest praktiskt med en liknande anordning för denna typ av lok. För högsta tillförlitlighet skulle jag dock gissa att det senare antagandet är det rätta om separata förarventiler för de två tågbromssystemen.

Dag B

Så här kan det se ut på ett nybyggt smalspårsånglok (Lynton Barnstaple Lyn 762):
Th vacuum and steam brake

Den bakre spaken som står rakt upp är tågbromsventilen för vakumbromsen.
Den främre apparaten är ångbromsventilen med direktbromsventilen rakt nedåt och reläventilen för vakumstyrning längst bort.

DB

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av M.Svenson @, fredag, februari 09, 2018, 10:43 (440 dagar sedan) @ mrwhans

Ventilen som Hans efterfrågar är med största säkerhet en enkel styrventil, alltså den ventil som påverkas av huvudledningstrycket och när detta sänkes tillsätter tågbromsen på loket. Benämningen enkel kommer sig av att bromsen är gradvis tillsättningsbar men vid lossning av bromsen sker den endast som fullständig lossning av bromsen. Samma / liknande typ av enkel styrventil sitter på tendern till BJ H3s men också på D lok och andra jämnåriga lok typer. Mvh Martin ☺!

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Kjell Edvardsson @, fredag, februari 09, 2018, 10:47 (440 dagar sedan) @ mrwhans

Är det inte en sådan här ventil som också finns på D-loken det är frågan om? Här en bild på Du 109. Tyvärr vet jag inte vilken funktion den har.
[image]

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av M.Svenson @, fredag, februari 09, 2018, 11:04 (440 dagar sedan) @ Kjell Edvardsson

Tack för den bilden Kjell. På bilden syns också avstängnings kran för ventilen (på det längsgående röret) och kikkran för G/P broms omställning ( på röret som går på tvärs av loket) dessutom drenerings kik i botten av ventilen. Mvh Martin ☺!

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Kjell Edvardsson @, fredag, februari 09, 2018, 11:21 (440 dagar sedan) @ M.Svenson

Tack för informationen om ventilens funktion. När jag fått ledtråden "styrventil" så var det bara att leta i gömmorna och där fanns den, se under fliken "Einfachsteuerventil"
http://www.bremsenbude.de/

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av mrwhans @, fredag, februari 09, 2018, 17:42 (440 dagar sedan) @ Kjell Edvardsson

Se där,
Forumet är fullt av kunskap!
Tack alla bidragsgivare. Nu gäller det att tillverka en sån här liten rackare i H0..
Återkommer med fler frågor när det lokala vetandet tryter.
En trevlig helg till alla,
Hans

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Olle Vinberg @, lördag, februari 10, 2018, 10:32 (439 dagar sedan) @ mrwhans

Det är förmodligen den enkla styrventilen som du menar, som du säger så är det lite svårt att se på bilden. Här är en länk till en ritning på dylik tingest Enklel styrventil. Denna typ av ventil har suttit på i stort set alla "brun" lok och även på ett och annat ånglok.
Ventilen tillsätter tågbromsen på både lok och tillkopplade vagnar när föraren sänker ledningstrycket i huvudbromsledningen, detta är genom ventilens utformning möjligt att göra gradvis. Dock slår den om till "loss" så fort föraren väljer att öka ledningstrycket på huvudbromsledningen igen. Har det tillkopplade tågsättet också styrventiler av den enkla typen så blir lossningsläget tämligen ögonblickligt på hela tåget.
Detta medför (eller medförde) att bromstekniken för föraren fick ske med stor eftertanke.
/
Olle

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av mrwhans @, söndag, februari 11, 2018, 10:25 (438 dagar sedan) @ Olle Vinberg

Tackar även för detta bidrag till vetandet!
Vänliga Hälsningar
Hans

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Bertil Bengtsson @, söndag, februari 11, 2018, 20:30 (437 dagar sedan) @ Olle Vinberg

Nja - ventilen i bild påverkar bara lokets egen broms, när föraren använder förarventilen för tågbromsen. Den har ingen som helst påverkan på tåget i övrigt.

På lok som själva bromsas med tryckluft, men där tåget bromsas med vakuum (eller tvärsom!) brukar det vanligen finnas en ventil, som översätter förarens åtgärder med förarventilen (i vilket system den nu ingår) till det andra systemets motsvarande "åtgärder". Med andra ord, om förarventilen är en tryckluftventil, säg Knorr K16, och tåget ska vakuumbromsas, så översätter "översättningsventilen" (finns säkert något vedertaget namn, som jag inte känner till) en trycksänkning i tryckluftbromsen, till en motsvarande vakuumförminskning (tryckhöjning) i vakuumbromsen. Föraren ska inte behöva manövrera TVÅ ventiler samtidigt.
Jag har aldrig stött på en beskrivning av en sådan ventil? Någon som har?
Men det är alltså INTE en sådan mackapär som syns på bilden.

En beskrivning av GBJ-loken vill jag minnas finns i en SEJIF från 1937 eller så. Förmodligen finns där en beskrivning av bromssystemet på loken. Dessvärre har jag den inte själv.

Berra

Fråga om ventil, GBJ lok Bs

av Olle Vinberg @, söndag, februari 11, 2018, 21:39 (437 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Inser att jag formulerat mig fel! Den enkla styrventilen på loket har naturligtvis inget med tillsättningen av tågbromsen i ett tillkopplat tåg att göra. Den ventil som påverkar huvudbromssystemet är förarventilen som kan vara av olika modeller och fabrikat. Men det är med den ventilen föraren sänker och höjer ledningstrycket i huvudbromssystemet i tåget. Så när detta tryck regleras av föraren reagerar styrventilerna i hela det tillkopplade tåget inklusive styrventilen på loket. som även den är ansluten till huvudbromssystemet.
Den ventil som troligen påverkas av att man använder vakumbroms eller tyckluftsbroms borde benämnas växelventil.
Växelventiler finns på tryckluftsbromsade lok för att möjliggöra att luft från lokbroms/direktbroms respektive tågbroms ska hamna i samma bromscylindrar som påverkar bromsblock eller bromsbelägg.
/ Olle

RSS-feed av trådar
powered by my little forum