Kring ett gammalt betyg (Historiskt material)

av Sune Nylén @, måndag, februari 12, 2018, 16:24 (346 dagar sedan)

Idag när jag plockade i gamla papper fann jag följande:
Ynglingen Axel Rudolf Nylén från Rockhammar af Fellingsbro församling, som å denna jernvägsstation erhållit undervisning i jernvägsgöromål under sex månaders tid, har under denna tid,utom det att han fått deltaga uti hvarjehanda inom station förefallande göromål, hufvudsakligast varit sysselsatt med öfning af Telegrafi å Morseapparat och derutinnan vunnit den färdighet, att han utan anmärkning kan sända och mottaga telegram; Nylén har jemväl under denna tid fördt ett ordentligt lefnadssätt och iakttagit ett passande uppförande, hvilket härmed till bevis meddelas.
Fellingsbro Jernvägsstation den 8 de Januari 1882
Olof Håkansson
Stationsinspektor

Min farfar var född 1864. Håkansson 1836 om jag minns rätt, och var stins vid Köping Hults järnväg.
Farfars 3 år äldre broder Hjalmar var då telegrafist vid BJ.
:-) Sune

RSS-feed av trådar
powered by my little forum