ÖrSJ godsvagnar (Fordon: vagnar)

av Kjell Friberg @, tisdag, februari 13, 2018, 14:26 (345 dagar sedan)

Godsvagnarna vid ÖrSJ har länge gett mig visst huvudbry. De tillverkades vid KHJ verkstad i Örebro och registreades av ÖKJ. Så långt är allt frid och fröjd men därefter kommer problemen. Vid tillverkningen lades de in i befintliga ÖKJ nummerserier men fick enligt en obekräftad uppgift egen nummerserie från 800 och uppåt i samband med ÖrSJ öppnande, R-vagnarna som tillverkades 1898 fick redan från början nummer i denna serie. 1900 övergick huvudmannaskapet för ÖrSJ från ÖKJ till SJ i samband med att SJ-linjen Örebro - Krylbo öppnade och ÖrSJ godsvagnar innumreades som SJ 10041 - 10099 men räknades som privatvagnar tillhörande ÖrSJ fram till det definitiva statsövertagandet av ÖrSJ 1 januari 1907. Bland godsvagnarna fanns tre ångfinkor som senare fördes över till den nya nummerserien (25000) för F-vagnar. En uppgift säger att denna överföring skedde redan när serien bildades 1905 medan en annan säger att dessa tre hade kvar sina nummer 10041 - 10043 till ÖrSJ definitiva övertagande. Jag har inte undersökt huruvida även ÖrSJ personvagnar räknades som privatregistrerade under perioden 1900 - 1906 vilket möjligen kan ge svar på när ångfinkorna omnumrerades.
Det jag vill ha svar på är om 800-serien fanns (utöver R-vagnarna) och när ångfinkorna blev F-vagnar.

ÖrSJ godsvagnar

av Anders Jansson @, tisdag, februari 13, 2018, 14:56 (345 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Godsvagnarna vid ÖrSJ har länge gett mig visst huvudbry. De tillverkades vid KHJ verkstad i Örebro och registreades av ÖKJ. Så långt är allt frid och fröjd men därefter kommer problemen. Vid tillverkningen lades de in i befintliga ÖKJ nummerserier men fick enligt en obekräftad uppgift egen nummerserie från 800 och uppåt i samband med ÖrSJ öppnande, R-vagnarna som tillverkades 1898 fick redan från början nummer i denna serie. 1900 övergick huvudmannaskapet för ÖrSJ från ÖKJ till SJ i samband med att SJ-linjen Örebro - Krylbo öppnade och ÖrSJ godsvagnar innumreades som SJ 10041 - 10099 men räknades som privatvagnar tillhörande ÖrSJ fram till det definitiva statsövertagandet av ÖrSJ 1 januari 1907. Bland godsvagnarna fanns tre ångfinkor som senare fördes över till den nya nummerserien (25000) för F-vagnar. En uppgift säger att denna överföring skedde redan när serien bildades 1905 medan en annan säger att dessa tre hade kvar sina nummer 10041 - 10043 till ÖrSJ definitiva övertagande. Jag har inte undersökt huruvida även ÖrSJ personvagnar räknades som privatregistrerade under perioden 1900 - 1906 vilket möjligen kan ge svar på när ångfinkorna omnumrerades.
Det jag vill ha svar på är om 800-serien fanns (utöver R-vagnarna) och när ångfinkorna blev F-vagnar.

Ångfinkorna finns upptagna i skrivelsen från 1905 där omnumrering och omlitterering av F-vagnar beordrades. G1å 10041-43 skulle bli F2a 25116-18. Det anges i en not att de tre vagnarna tillhörde ÖSJ.

De avvikande uppgifterna kan ha sin grund i att ommärkningen av F-vagnarna tog flera år och att de gamla numren tycks ha använts för ej ommärkta vagnar.

ÖrSJ godsvagnar

av Christer Fredriksson @, tisdag, februari 13, 2018, 16:01 (345 dagar sedan) @ Kjell Friberg

ÖrSJ person-, resgods- och godsvagnar inplacerades vid tillverkningen i ÖKJ motsvarande vagntypers nummerserier, således ingen egen hel nummerserie för alla ÖrSJ vagnar!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum