Askeröds personal 1914 - 1923 (Järnvägspersonal)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, fredag, mars 09, 2018, 17:14 (282 dagar sedan)

Med anledning av Thorsells inlägg i en tråd om Askeröd vill jag tipsa i största allmänhet om att kyrkböcker kan ge mycket värdefull information om personal vid järnvägen. Jag har som ett exempel tagit fram församlingsboken för Västerstads fsg 1914 - 1923 (AIIa:5 sid 18), där Askeröd ingår, och sammanfattar här en del av det man får fram av enbart detta uppslag i församlingsboken. Följande har jag noterat om boende personer på Askeröd nr 1 (torde vara samma som stationshuset i Askeröd).

Stationsinspektor Hjalmar Theodor Krook f. 1/10 1850 i Ystad S:t Petri, gift 9/5 1890 med Ingrid Maria Nilsson f. 4/12 1867 i Hyby, bor här vid ingången av 1914 och flyttar till Högseröd 27/1 1915. Kanske går Krook i pension då.

Stationsinspektor Karl Wilhelm Schlyter f. 29/6 1878 i Hammarlunda, flyttar in 4/9 1915 och blir kvar till 30/11 1922 då han flyttar till Vollsjö. Ingen hustru.

Stationsinspektor Karl Henrik Ljungberg f. 23/8 1884 i Ingelstorp, gift 10/7 1916 med Oktavia Elisabeth Lundberg f. 27/10 1887 i Häglinge, flyttar in 2/2 1923 från Borlunda med adoptivson Stig Uno Ljungberg f. 21/11 1917 i Malmö S:t Johannes. De är kvar vid utgången av 1923. Samtidigt med familjen Ljungberg flyttar kontoristen Gösta Elvir Lundberg in, f. 17/9 1901 i Häglinge.

Under åren 1914 – 1923 bodde även följande hushållerskor på samma adress:
• 4/11 1916 – 26/3 1920 Elise Josefina Persson f. 19/12 1887 i Eljaröd
• 17/4 1920 – 26/7 1921 Emma Andersson f. 2/12 1887 i Fågeltofta
• 23/11 1921 – 30/10 1922 Matilda Karolina Nilsson f. 16/3 1892 i Sölvesborg.

Intressanta frågor
1) Under tiden 27/1 – 4/9 1915 och 30/11 1922 – 2/2 1923 saknas stationsinspektor. Under dessa tider har man sannolikt beordrat någon annan att tjänstgöra på stationen utan att denne eller dessa (det kan ha varit flera olika) blivit ”skrivna” på platsen.
2) Intressant är kontoristen Gösta Elvir Lundberg. Han är sannolikt släkt med Oktavia Elisabeth Lundberg men är han hennes son? I så fall skulle hon ha varit knappt 14 år när han föddes. Detta går givetvis att kolla upp i kyrkböckerna men jag har inte gjort det här.
3) Schlyter har under sin tid i Askeröd haft tre hushållerskor. Var det hushållerskorna som inte kom överens med Schlyter eller tvärtom?

Askeröds personal 1914 - 1923

av Mikael Blom @, Jönköping, fredag, mars 09, 2018, 17:54 (282 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

---

2) Intressant är kontoristen Gösta Elvir Lundberg. Han är sannolikt släkt med Oktavia Elisabeth Lundberg men är han hennes son? I så fall skulle hon ha varit knappt 14 år när han föddes. Detta går givetvis att kolla upp i kyrkböckerna men jag har inte gjort det här.

---

Oktavia Elisabeth och Gösta Elvir var syskon, båda födda i Ynglingarum, Häglinge församling. Föräldrar var hemmansägare Per Lundberg f. 1852 och Maria Bengtsson f. 1861.
Häglinge ligger strax öster om Tjörnarp.

Askeröds personal 1914 - 1923

av Sune Nylén @, fredag, mars 09, 2018, 22:49 (282 dagar sedan) @ Mikael Blom

Svensk Jvg matrikel 1936; Gösta Lundberg Vid YJ aspirant 20.Kontorsbiträde och stationskarl 29.Han var 1936 stationerad i Oxie.
:-) Sune

Askeröds personal 1914 - 1923

av Lars Ågren @, lördag, mars 10, 2018, 09:22 (281 dagar sedan) @ Sune Nylén

Intressanta uppgifter i dessa inlägg. Men man bör undersöka olika källor och kanske framförallt det som finns i berörda järnvägars arkiv, om de finns bevarade. Här några kommentarer byggda på olika årgångar av Svensk järnvägsmatrikel om Askeröds stationsföreståndare.

Stationsinspektor Hjalmar Theodor Krook blev stationsinspektor i Askeröd 1892.

Carl Wilhelm Schlyter var 1912 stationsskrivare i Vollsjö och blev stationsföreståndare i Askeröd 1915, flyttar 1922 till Vollsjö 1922 som stationsinspektor. Notera de olika tjänstebenämningarna som används i matrikeln 1924.

Carl-Henrik Ljungberg är stationsföreståndare i Skarhult 1915-1922, i Askeröd 1922-1932 och därefter i Lövestad. Efter Ljungberg förestods Askeröds station av ett kontorsbiträde.

Gösta Elvir Lundberg, som var född 1901, blir ordinarie kontorsbiträde först 1929 troligtvis i Oxie, dessförinnan innehade han inte någon ordinarie tjänst utan vikarierade troligtvis på olika stationer som kontorsbiträde. Han pensioneras från SJ som expeditionsföreståndare för godsexpeditionen vid Trelleborg C.

Det finns mycket intressant att forska om de olika järnvägarnas personal.

Askeröds personal 1914 - 1923

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, tisdag, mars 13, 2018, 09:00 (278 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

3) Schlyter har under sin tid i Askeröd haft tre hushållerskor. Var det hushållerskorna som inte kom överens med Schlyter eller tvärtom?

Detta låter inte helt ovanligt. Min erfarenhet av tjänande/hjälpande personal i privatpersoners hushåll, såsom hushållerskor, pigor och drängar, inte sällan bara stannade ett eller par år på samma ställe. Vems "fel" att det blev så, varierade troligtvis men både ensidigt och ömsesidigt uppsägande av tjänsten förekom säkert.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Askeröds personal 1914 - 1923

av Överkörmästaren, tisdag, mars 13, 2018, 09:34 (278 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

3) Schlyter har under sin tid i Askeröd haft tre hushållerskor. Var det hushållerskorna som inte kom överens med Schlyter eller tvärtom?


Detta låter inte helt ovanligt. Min erfarenhet av tjänande/hjälpande personal i privatpersoners hushåll, såsom hushållerskor, pigor och drängar, inte sällan bara stannade ett eller par år på samma ställe. Vems "fel" att det blev så, varierade troligtvis men både ensidigt och ömsesidigt uppsägande av tjänsten förekom säkert.

Vad menar du med ömsesidig uppsägning? Räckte det inte med att den ena parten sade upp anställningen?

Askeröds personal 1914 - 1923

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, mars 14, 2018, 11:54 (277 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Vad menar du med ömsesidig uppsägning? Räckte det inte med att den ena parten sade upp anställningen?

Jag åsyftade snarare att det säkert förekom fall där båda parter gemensamt var överens om att det var bäst att avsluta anställningen.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

RSS-feed av trådar
powered by my little forum