Längd västgötanätet och östgöta/smålandsnätet? (Järnväg allmänt)

av Leif B @, fredag, april 13, 2018, 08:00 (286 dagar sedan)

Roslagsbanenätet var 326 km när det var som störst.

Men hur långt var det sammanhängande 891-nätet i Västergötland? Och dito för nätet öster om Vättern?

Längd västgötanätet och östgöta/smålandsnätet?

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, april 13, 2018, 09:35 (286 dagar sedan) @ Leif B

Västgötanätet:

Av VGJ öppnade sträckor 206
TNJ 33
STJ 27
SKVJ 30
SKJ 9
MMJ 18
MKJ 27
LS&SJ 71
LKållJ 27
HLJ 28
KiLJ 29
HSJ 54

Summa 559 km

Men Smålands-Östgöta-nätet måste ju ha varit ännu större.

Längd västgötanätet och östgöta/smålandsnätet?

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, april 13, 2018, 11:18 (286 dagar sedan) @ Harald

En snabb summering ur Järnvägsdata utan kontroll av alla detaljer ger 1118 km för Smålands-Östgöta-nätet. 1067-nätet var inte dåligt det heller, 620 km.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum